kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    o betű: 61 találat lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-61

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Ojcsizna (kultúregyesület), Szlovákia
oktatásügy
» a kisebbségek saját nyelvű oktatásának joga
» anyanyelvi oktatás
» az oktatás nyelvét befolyásoló törvények faja, célja és különleges rendszere
» kisebbségi iskola
» román kisebbségeké
oktatásügy, Albánia
» görög kisebbség
» iskoláztatás
oktatásügy, Amerikai Egyesült Államok
» kisebbségeké
oktatásügy, Ausztria
» Burgenland
» cseh oktatási nyelvű iskolák, Bécs (1929-30. tanév)
» Magyarorsszágtól elcsatolt terület iskolaügye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910, 1920, 1923)
oktatásügy, Bánság
» állami magyar iskolák
» állami német iskolák
» felekezeti magyar iskolák
» felekezeti német iskolák
» hitvallásos német iskolák
» horvát kisebbség
» kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár
» könyvtára
» tanárok nyelvvizsgája
» kat. magyar gimnázium, Temesvár
» magyar tanulók kitiltása
» nyilvánossági jog megvonása (1935)
» kisebbségi iskolák helyzetének szabályozása
» szerződés Románia és Jugoszlávia közt (1927. aug.)
» (1933. márc. 10.)
» Krassó-Szörény vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1906-1914)
» magyar kisebbségé, Szörény vármegye
» Temes vármegye
» német kisebbség
» felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940-41. tanév)
» statisztikai adatok
» hitvallásos iskolák átadása a német népcsoportnak (1941. dec. 28.)
» német tannyelvű állami iskolák
» sérelem
» református egyházmegye
» iskolaügy (1931-1932. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» szerb kisebbség
» temesvári r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» (1930-31. tanév)
» (1933-34. tanév)
» (1939-40. tanév)
» iskolaalapok
» területén lévő r.k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és líceumok
» statisztikai adatok, táblázatban (1938-39. tanév)
» (1939-40. tanév)
» temesvári r.k. püspök
» megegyezés a romániai német népcsoporttal
» a nemzeti tannyelvű kat. egyházközségi iskolák átengedése tárgyában (1942)
» Temesvár (1910-1923)
» statisztikai adatok, táblázatban
oktatásügy, Belgium
» flamand kisebbségé
» egyetem
oktatásügy, Burgenland
oktatásügy, Csehszlovákia
» cseh iskolapolitika
» csehszlovák iskolák, Kassa
» sérelem
» csehszlovák tannyelvű iskolák
» iskolapolitika
» középiskolák
» tanárai, látogatottsága, eredményei
» statisztikai adatok, táblázatban (1920-21,1930-32. tanév)
» lengyel kisebbségé
» magyar egyetemeken, főiskolákon szerzett oklevelek nosztrifikálásának beszüntetése
» rendelet (1928)
» magyar kissebbségé
» magyar tanítóhiány
» statisztikai adatok (1920-1930)
» sérelmek
» statisztikai adatok
» Ruszinszkóban
» szudétanémetek
» statisztikai adatok, táblázatban
oktatásügy, Dánia
» német kisebbségé
oktatásügy, Erdély
» állami elemi iskolák
» Alsó-Fehér vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Bethlen kollégium (Nagyenyed)
» 300 éves jubileum
» Csík megyei állami tanítók
» kongresszusa (1931)
» Csík vármegye
» Ditrói járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Felcsiki járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Gyergyótölgyesi járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Kászonalcsiki járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Szépvizi járás
» statisztikai datok, táblázatban (1910-1923)
» egyetem, Kolozsvár
» az átköltözött - természettudományi kar könyvtára
» (1941.)
» gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934)
» hallgatók száma
» könyvtára
» magyar hallgatók memoranduma (1930)
» magyar hallgatók száma
» statisztikai adatok (1934)
» orvosi kar
» kisebbségi tanulók felvétele
» román hallgatók
» Erdélyi Református Egyházkerület
» főhatósága alatt működő iskolák (1927-1928. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» (1930-31. tanév)
» erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő r.k. elemi iskolák és óvodák
» statisztikai adatok, táblázatban (1928-29. tanév)
» (1929-30. tanév)
» erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák
» statisztikai adatok (1927-28. tanév)
» erdélyi r.k. püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák
» statisztikai adatok (1930-31. tanév)
» Erdélyi Római Katolikus Státus
» Majláth főgimnázium (Gyulafehérvár)
» megalakulása (1930)
» főiskolai hallgatók, Kolozsvár
» statisztika
» gimnázium, Kolozsvár
» református leánygimnázium
» r.k. főgimnázium
» görög katolikus román felekezeti iskolák, Észak-Erdély
» görögkeleti román felekezeti iskolák, Észak-Erdély
» gyulafehérvári latin szertartású r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934-35. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Gyulafehérvár
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Háromszék vármegye
» Kézdi járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Miklósvári járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Orbai járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Sepsi járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Háromszékmegyei Tanalap (19. sz., 1928-1933)
» iskolák, óvodák, Székelyudavarhely
» statisztikai adatok, táblázatban
» iskolapolitika (1657)
» (1556-1690)
» kisebbségek iskolavédelmi küzdelmei (1919-1929)
» kisebbségi iskolák
» segélyezése, Brassó
» kollégium, Zilah
» középfokú iskolák
» népiskolai törvény (1924. júl. 26.)
» alkalmazása
» középiskola, Barót
» Csíkszereda
» Ditró
» Gyergyószentmiklós
» Kézdivásárhely
» Maros-Torda vármegye
» Marosvásárhely
» Sepsiszentgyörgy
» Székelykeresztúr
» Székelyudvarhely
» kultúrzóna
» erdélyi román -
» megszűnése
» líceum, Brassó
» Csíkszereda
» r.k. -
» Gyulafehérvár
» r.k.-
» Kolozsvár 3400
» izraelita magyar nyelvű -
» ref. leány -
» r.k. -
» unitárius
» Máramarossziget
» református -
» Szászváros
» Székelykeresztúr
» unitárius -
» Székelyudvarhely
» r.k. -
» Zilah
» magyar állami iskolák
» statisztikai adatok
» magyar iskola
» magyar kisebbségé
» állami iskolák
» statisztikai adatok
» magyar főiskolai ifjúság mozgalma (1919-1932)
» magyar középfokú iskolák
» állami tulajdonba kerülésük
» magyar tagozatok az erdélyi állami elemi iskolákban (1932)
» statisztikai adatok, táblázatban
» magyar tanítási nyelvű állami elemi iskolák (1932-33. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» magyar tanítási nyelvű felekezeti iskolák, Brassó
» látogatottsága
» statisztikai adatok, táblázatban (1940-41., 1941-42. tanév)
» Makfalva
» Wesselényi iskola
» Maros-Torda vármegye
» Marosi alsó járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Marosi felső járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Nyárádszeredai járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Régeni felső járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Mensa Academica (Kolozsvár)
» Nagyenyed
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» nagyenyedi református kollégium rektora
» Nagyszeben
» polgári leányiskola
» népoktatási törvény (1924. júl. 26.)
» alkalmazása
» ortodox zsidók és a magyar tannyelv 1224
» óvodák, Székelyföld
» perselygyűjtés Romániában az. erdélyi román iskolák részére (1908)
» református iskola, Uzon
» tanulók visszavétele
» r.k. iskolák tanulóit ért sérelem
» román felekezeti iskolák
» román iskolák
» román közoktatásügy szervezete
» román "Schola", Fogaras
» alapítási okmány
» székelyek tanügyi önkormányzata
» Székely Tanügyi Alap
» tankötelesek
» statisztikai adatok, táblázatban (1922)
» tanonciskolák
» tanoncok
» száma és nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban
» tanügyi önkormányzat, Csík vármegye l. még oktatásügy, Erdély - székelyek tanügyi önkormányzata
» Torontál vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Udvarhely vármegye
» Homoródi járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Parajdi járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Székelykeresztúri járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Udvarhelyi járás
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» unitárius iskolák
» Vízakna
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Wesselényi iskola
oktatásügy, Esztonia
» kisebbségi iskolaügy
oktatásügy, Európa
» német kisebbségeké
» iskolajog
oktatásügy, Felvidék
» szlovák középiskolák megszüntetése (1874)
oktatásügy, Görögország
» román iskola
» segélyezés Romániából
oktatásügy, Horvátország
» német kisebbség
» rendelettörvény (1941)
oktatásügy, Jugoszlávia
» beiratkozási rendelet (közoktatásügyi miniszter 59.746/1929. sz. rendelete)
» egyetemi, főiskolai hallgatók
» statisztikai adatok
» elemi iskolák
» nyelvrendelet (1928)
» felekezeti iskolák
» főgimnázium
» szlovák -
» főiskolák
» iskolaegyezmény Romániával (1927)
» a bánsági iskolákról
» iskolaegyezmény Romániával (1933. márc. 10.)
» a bánsági iskolákról
» kisebbségek
» fiatalok külföldi tanulása
» költségvetési vita (1937-1938. évi)
» középiskolai törvényjavaslat (1926)
» közoktatásügyi miniszter 74.470 sz. (1927. nov. 1.) rendelete
» közoktatásügyi miniszter 59. 746 sz. - a beiratkozásról (1929)
» magyar kisebbségé
» Magyar Egyetemi Hallgatók Egyesülete
» magyar tanítóhiány, Vajdaság
» névvegyelemzés az elemi iskolákban
» német kisebbségé
» népiskolai törvényjavaslat (Milan Grol-féle) (1928)
» névvegyelemzés a magyar elemi iskolákban
» petrovicei szlovák főgimnázium (1932-1933. tanév)
» r. k. iskolai ingatlan vagyon, Bezdán község
» román kisebbségé
» elnemzetlenítés
» Szerbia
» iskolái
» szabadkai tanfelügyelőségi utasítás
» szerb elemi iskola, Vajdaság (18. sz.)
» szerb tankönyvek
oktatásügy, Lengyelország
» német kisebbségé
» iskolajog, Felső-Szilézia
oktatásügy, Magyarország
» a. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a m. kir. Miniszterelnökkel egyetértőleg kiadott 62.800/1925. VIII-as sz. rendelete az a), b) és c) típusú kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervének életbeléptetése tárgyában
» Apponyi-féle törvény (1907)
» Ausztriához csatolt terület iskolaügye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910,1920,1923)
» egyetemek
» Erzsébet Tudományegyetem (Pécs)
» Nemzetközi Jogi Intézet
» ankét (1928. dec. 14.)
» Kolozsvár (1941)
» román egyetemi hallgatók
» Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest)
» Kisebbségi Intézet felállítása
» szász egyetem
» egyetemi hallgatók
» román -
» elemi iskola
» magyar-szerb -
» 1791. évi XXVI. t.c. (közoktatásügyi törvény)
» 1879. évi XVIII. t.c. (közoktatásügyi törvényjavaslat)
» 1883. évi XXX. t.c. (közoktatásügyi törvény)
» felekezeti iskolák
» felekezeti magyar iskolák, visszacsatolt területeken
» statisztikai adatok, táblázatban (1930)
» felekezeti oktatás
» statisztikai adatok, táblázatban (1913)
» görög katolikus felekezeti iskolák, Észak-Erdély
» görögkeleti felekezeti tanítók
» gyűlés (1912)
» görögkeleti román felekezeti iskolák, Észak-Erdély
» hitvallásos iskolák
» iskolai bizonyítványok nyelve
» iskolaügy
» kisebbségek
» nyelvi kisebbségek iskolái
» kisebbségi népoktatás
» m. kir. minisztérium 11.000/1935 M. E. sz. rendelete
» középiskolák
» szlovák -
» Krassó-Szörény vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1906-1914)
» Magyar Nemzeti Diákszövetség
» memorandum (1935)
» magyar nyelv tanítására vonatkozó rendeletek (1910)
» magyar-szerb elemi iskola
» német kisebbségé
» Magyarországi Németek Szövetségének Pécsi Gimnázium
» statisztikai adatok (1941-42. tanév)
» német gimnázium, Pécs 4013
» statisztikai adatok
» nemzetiszocialista iskolák
» tanterve (1941)
» szász egyetemek
» népiskolák
» nem magyar tannyelvű - államsegélye (1913-1914)
» nemzetiszocialista iskolapolitika (1941)
» rendeletek
» kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolák tantervéről (62.800/1925. sz.)
» román diákösztöndíjak
» román kisebbségé
» aradi görögkeleti román tanítóképző
» iskolák
» felekezeti iskolák
» közoktatásügy szervezete
» szerb kisebbség
» iskolai önkormányzat
» szlovák kisebbség, Felvidék
» középiskolák megszüntetése (1874)
» tankönyvek
» tanonciskolák
» statisztikai adatok
» törvények
» 1791. évi XXVI. t.c. (közoktatásügyi törvény)
» 1883. évi XXX. t.c. (közoktatásügyi törvény)
» 1907. évi Apponyi-féle közoktatásügyi törvény
» törvényjavaslat
» 1897. évi XVIII. t.c. (közoktatásügyi törvényjavaslat)
oktatásügy, Nagy-Britannia
» főiskolák
oktatásügy, Németország
» egyetemek
» külföldi hallgatók
» lengyel kisebbség iskolaügye
» kormányrendelet (1928)
oktatásügy, Olaszország
» a bozeni tanfelügyelő körrendelete a kisebbségeket illetően 1043
» szláv kisebbség
» sérelem
» szlovén iskolák elolaszosítása
oktatásügy, Románia
» állami elemi iskolák
» állami iskolák
» Fratelia
» magyar és német tagozat megszüntetése
» Korond
» igazgató visszaélése (1934)
» középiskolák
» állami magyar iskolák
» statisztikai adatok
» állami magyar tannyelvű elemi iskolák és magyar tagozatok
» állami magyar tannyelvű kereskedelmi líceum, Koloszvár
» állami német iskolák
» állami német tannyelvű iskolák és német tagozatok
» állami tanítóképző intézet, Marosvásárhely
» magyar tanszékek
» Alsó-Fehér vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» a megyei jövedelmek 10%-ának kötelező iskolai célra való fordítása (1929)
» a nem román többségű községekben
» törvényrendelet (1939)
» anyanyelvű oktatás
» az erdélyi püspök joghatósága alatt működő róm. (örmény) kat. iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-1928)
» bakkalaureátus vizsga
» eredmények
» német tanulóké
» statisztikai adatok, táblázatban
» törvényjavaslat (1925)
» törvényjavaslat (1929. máj. 7., 24.)
» törvényjavaslat (1931)
» Bethlen kollégium, Nagyenyed
» Csík megyei állami tanítók kongresszusa (1931)
» Csík vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» egyetemek, Bukarest
» fölállítandó magyar nyelv- és irodalom tanszék
» egyetemek
» hallgatók száma
» statisztikai adatok, táblázatban (1921-1930)
» Iaşi
» Kolozsvár
» az átköltözött - természettudományi kar könyvtára, Temesvár
» I. Ferdinánd Király Tudományegyetem
» magyar hallgatók memoranduma
» (1941.)
» gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934)
» kisebbségi tanulók felvétele
» könyvtára
» magyar hallgatók száma (1934)
» statisztikai adatok
» orvosi kar
» kisebbségi tanulók felvétele
» román hallgatók
» magyar tanszékek
» nyári egyetem, Valenii de Munte
» szabadegyetem, Valenii de Munte
» szabadegyetem, Nagyszeben
» elemi iskolák
» államosítása (1919-1922)
» Bánffyhunyad
» nyelvhasználat a hittanvizsgán
» Beszterce-Naszód vármegye (1925)
» elemi iskolai oktatás
» kétnyelvűség
» magyar tannyelvű -
» Nagykároly
» nyilvánossági jog
» rendeletek
» közoktatásügyi miniszter 100.088/1923. sz. -
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-1930)
» statisztikai adatok, táblázatban (1932-1933)
» tankönyvek
» törvényjavaslatok
» Anghelescu-féle - (1924)
» (1937. márc.)
» törvények
» (1924. júl. 26.)
» unitárius elemi iskolák
» engedélyezése
» erdélyi magyar állami iskolák
» statisztikai adatok
» erdélyi magyar iskola egy éve
» Erdélyi Református Egyházkerület
» főhatósága alá tartozó iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő r. k. elemi iskolák és óvodák
» statisztikai adatok, táblázatban (1928-29, 1929-30. tanév)
» erdélyi r. k. püspök joghatósága alatt működő r. (örmény) k. iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» Erdélyi Római Katolikus Státus
» Majláth főgimnázium, Gyulafehérvár
» megalakulása (1930)
» érettségi vizsgák (bakkalaureátusok)
» eredmények
» német tanulóké
» statisztikai adatok, táblázatban
» törvényjavaslat (1925)
» törvényjavaslat (1929. máj. 7., 24.)
» törvényjavaslat (1931)
» evangélikus német iskolák
» felekezeti iskolák
» államsegély (1934)
» felekezeti oktatás
» katolikus iskolák
» kisebbségi -
» kétnyelvű oktatás
» Kolozsvár (1940)
» segélye
» közoktatásügyi miniszter rendelete (1939. ápr. 27.)
» községi segélyezés
» magyar -
» Nagykároly-vidék
» felekezeti iskolák körüli harc (1936)
» német -
» nyelvtanfolyam tanítóknak
» Romániánál maradt területeken
» statisztikai adatok, táblázatban (1938)
» unitárius -
» felső kereskedelmi iskola (1919-1928)
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» festőiskola, Nagybánya
» főiskolák
» bukaresti főiskolai hallgatók fölsegélyezése
» kisebbségi főiskolák
» statisztikai adatok
» statisztikai adatok, táblázatban (1918-1928)
» földműves iskola, Algyógy
» kisajátítás
» gazdasági iskolák létrehozása
» görögkeleti teológia rektora
» gyulafehérvári latin szertartású r. k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1934-35. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Gyulafehérvár
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» háztartási tanfolyamok
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» Háromszék vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Háromszék megyei Tanalap (19. sz.., 1928-1931)
» hitvallásos iskolák statisztikai adatai
» mutató
» hitvallásos iskolák statisztikai adatai, táblázatban
» református -
» r. k. -
» unitárius -
» német iskolák
» horvát kisebbségé, Bánság
» ipari szakoktatás
» tanoncok
» statisztikai adatok, táblázatban
» irredenta tanárok
» magyar -
» iskolaadó
» iskolaegyezmény Jugoszláviával
» a bánsági iskolákról (1927. aug.)
» a bánsági iskolákról (1933. márc. 10.)
» iskolai beiratkozások
» rendelet (1938)
» iskolák bezárása
» iskolakérdés
» iskolák községi segélyeinek elosztása
» rendelet (15. 289 sz., 1933. ápr. 27.)
» iskolák, óvodák, Székelyudvarhely
» statisztikai adatok, táblázatban
» iskolaper
» iskolapolitika
» iskolarendeletek l. oktatásügy, Románia - rendeletek
» iskolás gyerekek, Kaplony
» román osztályba való felvétel
» iskolaügy, Nagykároly
» iskoláztatási jog
» javadalmazás
» tanítók javadalmazásának a községekre hárítása (1931)
» katolikus iskolák 3363 l. még oktatásügy, Románia - felekezeti iskolák; hitvallásos iskolák
» elleni támadás
» elvétele, Csíkcsomortán
» iskolaépület elvétele, Zsombolya
» román tannyelv
» katolikus iskolaügy, Szilágy vármegye
» kereskedelmi és ipariskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» Királyhágómelléki Református Egyházkerület
» főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1931-32. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1935-36. tanév)
» kisebbségek iskolavédelmi küzdelmei (1919-1929)
» kisebbségek iskoláztatása
» kisebbségek oktatásügye
» saját nyelvű oktatás
» joga, lehetősége
» kisebbségi iskolák
» államsegélye (1927)
» államsegélye (1929)
» Brassó vármegye
» segélyezése
» magyar -
» középiskolai tanárok nyelvvizsgája, Temesvár
» sérelem
» szerződés Románia és Jugoszlávia közt (1927, 1933) I. oktatásügy, Románia
» iskolaegyezmény
» városi segélye
» kisebbségi iskolapolitika
» kisebbségi iskolaügy
» kisebbségi középiskolák
» kisebbségi magánoktatási törvény (1925)
» kisebbségi tanítónők, óvónők helyzete
» kisebbségi tanulók
» érettségi vizsgák (bakkalaureátusok) 1639 l. még oktatásügy, Románia -érettségi vizsgák
» utazási kedvezmény megvonása
» kisebbségi teológiák
» román nyelv és történelem tanszékeinek betöltése
» törvényjavaslat (1931. ápr. 1.)
» kisebbségi vizsga
» kivont tankönyv
» kolozsvári közoktatásügyi vezérigazgatóság 10. 576/1923. sz. rendelete
» könyvtárak
» az átköltözött kolozsvári egyetem természettudományi kar könyvtára, Temesvár
» kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár
» könyvtára
» műegyetemi könyvtár, Temesvár
» piarista főgimnázium, Temesvár
» tanári könyvtár
» református állami iskola, Végvár
» könyvtára
» teológiai főiskola, Temesvár
» könyvtára
» középiskolák l. még oktatásügy, Románia - líceumok
» a magyar kisebbség román kézbe került iskolái
» Bethlen kollégium (Nagyenyed)
» érettségi vizsgák (bakkalaureátusok)
» eredmények
» német tanulóké
» statisztikai adatok, táblázatban
» törvényjavaslat (1925)
» törvényjavaslat (1929. máj. 7., 24.)
» törvényjavaslat (1931. jún. 26.)
» kat. magyar gimnázium, Arad
» kat. magyar gimnázium, Temesvár
» magyar tanulók kitiltása
» nyilvánossági jog megvonása (1935)
» kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár
» könyvtára
» tanárok nyelvvizsgája
» nemzeti tárgyak tanítása
» rendeletek
» 100.090/1923 sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet
» r. k. magyar gimnázium
» statisztikai adatok, táblázaban l. még statisztikai adatok, táblázatban - oktatásügy
» 1521, 1534, 1741
» tanárok nyelvvizsgája
» törvényjavaslatok
» bakkalaureátus-vizsga törvényjavaslat (1925)
» bakkalaureátus-vizsga törvényjavaslat (1929. máj. 7.)
» bakkalaureátus-vizsga törvényjavaslat (1931. jún. 26.)
» középiskolai - (1928. márc. 13., ápr. 3., 5.)
» középiskolai - (1934. ápr. 16, 26, 27.)
» középiskolai - (1937. márc.)
» törvénytervezet
» közoktatásügyi államtitkárság 6.506 sz. körrendelete (1923. márc. 13.)
» közoktatásügyi miniszter
» 1923. évi 100.088 sz. rendelete (elemi iskolai)
» 1923. évi 100.090 sz. rendelete (középiskolai)
» rendeletei
» 1924. évi 40.771 sz. rendelete
» 1933. ápr. 27-i rendelete (kisebbségi iskolák ellen)
» közoktatásügyi minisztérium átszervezése
» törvény (1930. júl. 1.)
» törvény (1933. ápr. 27.)
» törvényjavaslat (1931. júl. 10.)
» törvényjavaslat (1932)
» közoktatásügyi probléma
» és a kisebbségek
» közoktatásügyi reform
» közoktatásügyi törvények és a nők
» kultúrzóna, Erdély
» megszűnése
» kultusztörvényt módosító javslat (1929. júl. 22.)
» leánygimnáziumok
» statisztikai adatok, táblázatban
» (1926-27. tanév)
» leányiskolák
» statisztikai adatok, táblázatban
» leánytovábbképző
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» líceumok
» líceumok (1919-1928)
» felekezeti -
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-1940)
» statisztikai adatok, táblázatban
» zsidó -, Nagyvárad
» vizsgaeredmények (1923-24. tanév)
» magánoktatási javaslat
» magyar kisebbségé
» állami elemi iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban
» állami iskolák, Szörény vármegye
» állami iskolák, Temes-Torontál vármegye
» állami magyar tannyelvű elemi iskolák
» államsegély a magyar iskoláknak
» anyanyelvi oktatás, Arad vármegye (1940-41, 1941-42. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Bethlen kollégium (Nagyenyed)
» 300 éves jubileum
» Csík vármegye
» egyetemek
» a bukaresten fölállítandó magyar nyelv és irodalom tanszékekről
» egyetemek hallgatóinak száma (1936)
» statisztikai adatok, táblázatban (1925-1930)
» Kolozsvár
» az átköltözött - természettudományi kar könyvtára
» I. Ferdinánd Tudományegyetem
» magyar hallgatók memoranduma (1930)
» gyógyszerészeti fakultás megszüntetése (1934)
» kisebbségi tanulók felvétele
» magyar hallgatók száma
» statisztikai adatok (1934)
» magyar hallgatók memorandum
» orvosi kar
» román hallgatók
» magyar tanszékek
» elemi iskolák
» nyelvoktatás
» erdélyi... l. még oktatásügy, Románia - erdélyi. ..
» erdélyi magyar állami iskolák
» statisztikai adatok
» erdélyi magyar iskola egy éve
» érettségi vizsgák l. oktatásügy, Románia - középiskolák - érettségi vizsgák
» felekezeti iskolák, Szörény vármegye
» statisztikai adatok (1940-41. tanév)
» felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye
» statisztikai adatok (1940-41. tanév) , l. még oktatásügy, Románia -felekezeti iskolák
» felekezeti magyar iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1938)
» felekezeti oktatás
» felekezeti tanítók nyelvtanfolyama
» festőiskola, Nagybánya
» beszüntetése
» főiskola, Bukarest
» Koós Ferenc Kör
» statisztikai adatok
» főiskolai hallgatók, Bukarest
» statisztikai adatok
» főiskolai hallgatók, Kolozsvár
» statisztika
» főiskolai ifjúság mozgalma (1919-1932)
» iskoláinak sérelme , l. még sérelem, Románia
» iskolák bezárása
» iskolarendelet l. még oktatásügy, Románia - rendeletek
» iskolaválasztási jog
» kat. iskolák
» román tannyelv
» kat. magyar fiúgimnázium, Temesvár
» könyvtár
» tanárok nyelvvizsgája
» kat. magyar gimnázium, Temesvár
» magyar tanulók kitiltása
» nyilvánossági jog megvonása
» középfokú iskolák (1918-1928)
» középfokú oktatás
» középiskolák
» líceumok l. még oktatásügy, Románia - líceumok
» román kézbe került középiskolák
» magyar diákok
» magyar iskolák államsegélye (1926)
» magyar nyelv tanítása
» magyar nyelvű oktatás, tanítóképzőkben
» magyar nyelvű oktatásügy (1918-1938)
» magyar tagozatok az erdélyi állami elemi iskolákban (1932-33. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» magyar tannyelv
» Erdély
» ortodox zsidók és a -
» magyar tannyelvű állami elemi iskolák, Erdély (1932-33. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» magyar tannyelvű elemi iskolák
» magyar tannyelvű felekezeti iskolák, Brassó
» látogatottsága (1940-41, 1941-42. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» magyar tannyelvű középiskolák
» Mensa Academica (Kolozsvár)
» nagyenyedi református kollégium rektora
» nyelvoktatás
» református iskola, Uzon
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Bólya
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Csíkcsicsó
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Csíktaplóca
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Gelence
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Gyergyószentmiklós
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Gyergyótölgyes
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Illyefalva
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Nagytalmács
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Szárhegy
» r. k. iskolák tanulóit ért sérelem, Szováta
» r. k. magyar tanonciskola, Arad
» sérelmek l. oktatásügy, Románia - magyar kisebbségé - iskoláinak sérelme
» statisztikai adatok
» statisztikai adatok, táblázatban
» (1910-1923) , l. még statisztikai adatok, táblázatban
» Szörény vármegye
» tanárok nyelvvizsgája
» tanügyi önkormányzat
» Temes-Torontál vármegye
» Uzon
» Wesselényi iskola, Makfalva
» műegyetemi könyvtár, Temesvár
» nagyenyedi református kollégium rektora
» nagykárolyi iskolák
» Nagyrománia oktatásügyi statisztikája
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1925)
» nagyváradi püspökség
» r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok
» nagyváradi r. k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» német kisebbségé
» állami iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940-41. tanév)
» statisztikai adatok
» anyanyelven való oktatás
» bakkalaureátusi (érettségi) eredmények
» statisztikai adatok, táblázatban
» Bánság
» sérelem
» felekezeti iskolák, Temes-Torontál vármegye (1940-41. tanév)
» statisztikai adatok
» hallgatók száma román főiskolákon
» hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.), Bánság
» kormányintézkedések (1940)
» középfokú oktatás
» miniszteri aligazgatóság számukra
» nemzetiszocialista iskolák
» oktatásügy céljaira aligazgatóság szervezése a nemzetnevelésügyi minisztérium mellett (1942)
» oktatásügy megszervezésére rendelettörvény (1941. nov. 8.)
» román főiskolákon
» romániai német népcsoport átveszi a német iskolákat
» rendelettörvény (1941. nov. 8.)
» romániai német népcsoport, hitvallásos iskolák átvétele (1941. dec. 28.)
» romániai német népcsoport, rendelettörvény a német oktatás megszervezéséről (1941. nov. 8., 977 sz. rendelet)
» sérelem, Bánság
» új iskolák engedélyezése (1940)
» német tannyelvű r. k. iskolák
» népiskola
» kétnyelvűség a népiskolákban
» népiskolai törvényjavaslat (1924)
» népiskolai törvény (1924. júl. 26.)
» népiskolák
» r. k. magyar -
» statisztikai adatok, táblázatban (1938-1940)
» nyári egyetem, Valenii de Munte, l. még oktatásügy, Románia - szabadegyetem, Valenii de Munte
» nyelvtanfolyam
» felekezeti tanítóké
» nyelvvizsga
» tanároké
» óvodák
» felekezeti -
» statisztikai adatok, táblázatban
» (1926-1930)
» (1938-1940)
» Székelyföld
» óvónőképző (1926-1928)
» statisztikai adatok, táblázatban
» piarista főgimnázium, Temesvár
» tanári könyvtár
» polgári iskolák (1919-1928)
» statisztikai adatok, táblázatban (1918-1928)
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-1928)
» polgári leányiskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28). tanév)
» pótérettségik, Szatmárnémeti (1938)
» reform
» közoktatásügyi -
» református állami iskolai könyvtár, Végvár
» református egyházmegye, Bánság
» iskolák ügye (1931-32. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» elemi iskola
» iskola, Hegyközszentimre
» iskola, Uzon
» rendeletek
» 1923. évi 100.088 sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet (elemi iskolai)
» 1923. évi 100.090 sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet (középiskolai)
» 1923. évi közoktatásügyi miniszteri rendeletek
» kisebbségi iskolák ellen
» 1924. évi 40.771 sz. közoktatásügyi rendelet
» felekezeti iskolák községi segélyezése
» belügyminiszteri rendelet (3.320/1940 sz.)
» iskolarendeletek
» iskolák községi segélyeinek elosztása
» 15. 289 sz. rendelet (1933. ápr. 27.)
» nevelésügyi minisztérium rendelete (1938)
» iskolai beiratkozásokról
» zsidó tanulókról (1940)
» a nemzetnevelésügyi miniszter rendelete
» r. k. egyházmegye, Temesvár
» iskolaalapok
» r. k. felekezeti iskola, Nagykároly
» nyilvánossági jogának megvonása (1935)
» nyilvánossági jogának visszaadása (1940)
» r. k. hitvallásos iskolák
» statisztikai adatok
» r. k. iskolák
» magyar -
» tanulóit ért sérelem
» r. k. líceumok
» érettségi eredmények (1938-1939. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Brassó
» Csíkszereda
» Gyulafehérvár
» Kolozsvár
» Székelyudvarhely
» r. k. magyar gimnázium, Temesvár
» romániai zsinatpresbiteri ág. hitvallásos evangélikus szuperintendencia
» fennhatósága alatt működő iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» sérelem
» kat. iskolaépület elvétele, Zsombolya, l. még sérelem, Románia
» statisztikai adatok, táblázatban l. statisztikai adatok, táblázatban - oktatásügy
» szabadegyetem, Valenii de Munte , l. még oktatásügy, Románia nyári egyetem, Valenii de Munte
» szabadegyetem, Nagyszeben
» szabad iskolaválasztási jog
» szatmári püspökség
» r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» szatmári r. k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» székelyek tanügyi önkormányzata
» Csík vármegyében
» Székely Tanügyi Alap
» székelyföldi óvodák
» szerb kisebbségé, Bánság
» tanítóképző (1919-1928)
» magyar nyelvű oktatás
» tanító-, tanítóképzők
» statisztikai adatok, táblázatba
» Tanítók Országos Szövetkezete
» közgyűlés (1937), Nagyvárad
» tankönyvek
» elemi iskolai -
» kisebbségellenes -
» történelem és vallási -
» tanonciskolák
» kisebbségi oktatónyelv
» tanoncok, Erdély
» száma és nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-1933)
» tanszabadság
» tanügyi önkormányzat, székelyeké
» Csík vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban
» Temesvár
» (1910-1923)
» statisztikai adatok, táblázatban
» temesvári egyházmegye
» területén levő r. k. magyar kisdedóvó intézetek, népiskolák, gimnáziumok és líceumok tanulóiról
» statisztikai adatok, táblázatban (1938-39, 1939-40. tanév)
» temesvári r. k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1933-34. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1939-40. tanév)
» iskolaalapok
» temesvári r. k. püspök
» megegyezés a romániai német népcsoporttal
» a nemzeti tannyelvű katolikus egyházközösségi iskolák átengedése tárgyában (1942)
» teológiák
» kisebbségi -
» román nyelv és irodalom tanszékeinek betöltésére
» törvényjavaslat (1931. ápr. 1.)
» Torontál vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» törvények
» iskolatörvények
» közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről
» (1930. júl. 1.)
» (1933. ápr. 27.)
» közoktatásügyi törvények és a nők
» népoktatási - (1924. jún. 24., ill. júl. 26.)
» törvényjavaslatok
» a kisebbségi teológiák román nyelv és történeti tanszékeinek betöltése (1931. ápr. 1.)
» a közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről (1931. júl. 10.)
» a közoktatásügyi minisztérium átszervezéséről (1932)
» bakkalaureátusi vizsgáról (1925)
» bakkalaureátusi vizsgáról (1929)
» bakkalaureátusi vizsgáról (1931)
» elemi iskolai - (1924)
» Anghelesu-féle
» elemi iskolai - (1927. márc.)
» érettségi vizsga - (bakkalaureátusok) l. oktatásügy, Románia - törvényjavaslatok - bakkalaureátusi vizsgáról
» görögországi román iskola segélyezéséről
» középiskolai - (1928)
» középiskolai - (1934)
» középiskolai - (1937. márc.)
» kultusztörvény - (1929. júl. 22.)
» magánoktatási - (1925)
» népiskolai - (1924)
» törvénytervezet
» középiskolai -
» Udvarhely vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban
» ukrán kisebbségé
» ukrán nyelven való tanítása
» Unitárius Egyház
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28, 1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1931-32. tanév)
» Unitárius Egyház Főtanácsa alá tartozó iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» unitárius felekezeti iskolák
» engedélyezése
» Nyomát
» unitárius iskolák, Erdély
» unitárius líceumok
» érettségi eredmények (1938-39. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Kolozsvár
» Székelykeresztúr
» zsidóké
» erdélyi ortodox zsidóság
» és a magyar tannyelv
» zsidó tanulókról
» nemzetnevelésügyi miniszter rendelete (1940)
» zsidó tanulókról, tanerőkről
» rendelettörvény (1940. okt. 5.)
» Vízakna
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1923)
» Wesselényi iskola
oktatásügy, Románia, kapcsolt részek
» felekezeti iskolák körüli harc, Nagykároly-vidék (1936)
» gimnázium, Arad
» r. k. -
» iskolaügy, Nagykároly
» Királyhágómelléki Református Egyházkerület
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1931-32. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1935-36. tanév)
» főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» líceum, Arad
» r. k. -
» líceum, Nagykároly
» r. k. -
» líceum, Nagyvárad
» izraelita magyar nyelvű -
» r. k. -
» zsidó -
» líceum, Szatmárnémeti
» református -
» k. -
» k. leánylíceum
» líceum, Szilágysomlyó
» r. k. -
» magyar kisebbség
» anyanyelvi oktatás, Arad vármegye (1940-41, 1941-42. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi r. k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» r. k. elemi leányiskola, Nagykároly
» nyilvánossági jog visszaadása
» r. k. felekezeti iskolák, Nagykároly
» nyilvánossági jogának megvonása (1935)
» nyilvánossági jogának visszaadása (1940)
» ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935)
» r. k. hitvallásos iskolák, Arad
» statisztikai adatok
» r. k. magyar tanonciskola, Arad
» szatmári püspökség
» r. k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» szatmári r. k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
oktatásügy, Ruténia
» magyar tanítóhiány
» statisztikai adatok (1920-1930)
» Ruszinszkó
oktatásügy, Szerbia
» román kisebbségé
» iskolái
oktatásügy, Szlovenszkó
» egyetem, Pozsony
» szlovák -
» hallgatók
» statisztikai adatok, táblázatban (1940)
» katolikus lelkészkérdés
» statisztikai adatok, táblázatban (1929-1930)
» magyar kisebbségé
» (1939.)
» magyar tanítóhiány
» statisztikai adatok (1920-1930)
» magyar tannyelvű oktatás
» új magyar iskolák (1941)
oktatásügy, Vajdaság
» magyar kisebbségé
» szerb elemi iskolák (18. sz.)
október 18., Csehszlovákia
olasz kisebbség, Jugoszlávia
» Dalmáciában

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék