kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1925: 281 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-281

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


588. JAKABFFY Elemér: Az új év küszöbén. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 1-2. p., Beköszöntő. Az elmúlt öt év vázlatos áttekintése.

589. SULYOK István: Tovább a megkezdett úton. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 3-4. p., A Magyar Kisebbség feladatainak felvázolása.

590. BÉRCZY Lajos: Üzenek a pénznek. (Visszhang Spectator cikkére.) ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 5-12. p., A közlemény elemzi a romániai magyar kisebbség szervezkedésének lehetőségeit, s ennek anyagi feltételeit. Spectator cikkét l. az 540. tételnél.

591. [ [ TIMUR: Szlovákia. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 13-15. p., A cikk ismerteti Viktor Dvořak Párizsban élő szlovák politikusnak, a Magyar Kisebbség párizsi munkatársa számára adott nyilatkozatát; bő szemelvénnyel.

592. KABOS Ármin: A lelkek megnyugtatásáról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 16-17. p., A szerző reményét fejezi ki a kisebbségi nemzetek és a Regát-beliek közeledését illetően.

593. Megnyílt a Központi Iroda prágai osztálya. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 18-20. p., Beszámoló a Csehszlovákiában létrejött "szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezett ellenzéki pártok központi irodája" által létrehozott új "osztályról" és annak feladatairól.

594. AJTAY Gábor: Th. Ruyssen: "Európa nemzeti kisebbségei és a világháború." KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 21-25. p., Theodor Ruyssen : Les Minorités nationales d'Europe et la Guerre Mondiale. (Paris, Presses Universitaires de France, 1924.) Részletes elemzését l. még az 548., 582. és 611. tételt.

595. Az Országos Magyar Párt 1924. évi december 14-én megtartott nagygyűlésén megválasztott vezetősége. DOKUMENTUMOK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 26. p., Közli a vezetőségi tagok teljes névsorát, tisztségeik megnevezésével.

596. Az Országos Magyar Párt 1924. évi december 14-én megtartott nagygyűlésén elfogadott határozati javaslatok. DOKUMENTUMOK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 27-32. p., A cikk közli az alábbi határozati javaslatok szövegét: "Makkai Sándor dr. ref. püspökhelyettes által előterjesztett határozati javaslat az iskolaügyben"; "Vetrány Viktor dr. által előterjesztett határozati javaslat a nyelvhasználat tárgyában"; "Sándor Józesef kamarai képviselő által előterjesztett határozati javaslat"; "Török Bálint dr. által előterjesztett határozati javaslat az agrár-sérelmek tárgyában"; "Az intéző-bizottság határozati javaslata a telepesek ügyében"; "Barabás Béla dr. előterjesztett határozati javaslata a zsidóságot illetőleg; " Perédy György határozati javaslata a kivándorlás elleni küzdelem tárgyában"; Sebesi János dr. határozati javaslata a közigazgatás és a választójog reformja tárgyában."

597. [Az új rovat szerkesztőségi bevezetője.] ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 33. p.,

598. [SULYOK István] S. I.: Convorbiri Literare. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 33-34. p., Szerk: Tzigara-Samurcaş ; Gh. Vâlsan "A Kárpátok a mai Romániában" c. írásának ismertetése (56. évf. 7-8. sz.).

599. [SULYOK István] S. I.: Cugetul Românesc. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 34. p., V. Russu írásának ismertetése (3. évf. 2-4. sz.).

600. [SULYOK István] S. I.: Revista Generală a Învăţământului. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 34-35. p., Onisifor Ghibu írásának ismertetése. (12. évf. 9. sz.; Bukarest).

601. [SULYOK István] S. I.: Noua Revistă Bisericească. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 35. p., Szerk: Teodor P. Pălescu. Több írás ismertetése (6. évf. 7-8. sz.; Bukarest).

602. [SULYOK István] S. I.: Acţiunea Românească. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 35. p., Ismertetés Aurel Oltean "Az egyesült tartományok szerepe az ország helyreállításában" c. cikkről. (6. évf. 2. sz.)

603. [SULYOK István] S. I.: Cuvântul Liber. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 35. p., Szerk. Eugen Filotti. Ismertetés N. Davidescu "A nemzeti párt magatartása körül" c. írásáról. (I. évf. 40. sz.; Bukarest)

604. JAKABFFY Elemér: A brassói gyűlés a román sajtóban. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 36-40. p., Megjegyzések a románaiai Országos Magyar Párt brassói gyűlésével kapcsolatos alábbi írásokhoz: "Kommunisták a magyar pártban" (Universul), az Adevărul és a Patria írásaihoz. Továbbá részletek Tiberiu Vornic egyik írásából (Adevărul), ill. a "Brassói kezdeményezés" c. cikkből (Cuvântul, 1924. dec. 19.); reflexi'k a Cuvântul (1924. dec. 29.) cikkéhez, szemelvényekkel.

605. JAKABFFY Elemér: Újabb panasz a Népszövetség előtt. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 1., 4. évf. 1. sz., 40. p., Ismertetés a Viitorul (1924. dec. 29.) egyik írásáról.

606. Egy biztató levelezés. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 41-49. p., Az erdélyi magyar történetírás problémáinak bemutatása. A cikk közli Bánffy Ferencnek (1924. szept. 1-i) és Krenner Miklósnak (1924. okt. 31-i) a Magyar Kisebbség szerkesztőségéhez intézett levelét. Vö. még a 621., 622., 638., 653., 661., 680., 711., 788., 797., 926. tétellel.

607. GYÁRFÁS Elemér: Az erdélyi katholicizmus. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 50-54. p., Megjegyzések Onisifor Ghibu-nak az 1924 őszem lezajlott aradi nagygyűlést tárgyaló írásához. (Kolozsvár, Societatea de mâine).

608. Agrárreform az SHS. államban és a nemszlávok. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 55-56. p., Részletet közöl Gráber Lászlónak, a jugoszláviai Magyar Párt képviselőjének a választóihoz intézett leveléből.

609. LEITNER Mihály: A zsidóság. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 57-63. p., Elmélkedés "A zsidóság lényege és hivatásá"-ról. A cikk vázlatosan ismerteti a cionizmus kialakulását és három változatát.

610. GYÁRFÁS Elemér: A Banca Naţională és a magyar pénzintézetek. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 64-65. p., Közli Gyárfás válaszát az Analele Băncilor - Les Annale des banques c. román-francia szakfolyóiratban (1924. nov.) megjelent, könyvéről szóló ismertetésre. Szerkesztőségi megjegyzésben ismerteti Szana Zsigmond, Temesvári Bank és Kereskedelmi r. t. vezérigaugatójának Temesvarer Zeitung-beli (1925. jan. 1.) nyilatkozatát.

611. AJTAY Gábor: Th. Ruyssen: "Európa nemzeti kisebbségei és a világháború." (Befejező közlemény.) KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 66-70. p., A "Les Minorités nationales d' Europe et la Guerre Mondiale" c. mű (Paris, Presses Universitaires des France, 1924.) harmadik a nemzeti kisebbségek mai joghelyzetével foglalkozó részének elemzése. Vö. még az 548., 582., 594. tétellel.

612. [ ] -rom.: Pásztortűz - Almanach (Szerkeszti dr. György Lajos.) KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 70-72. p., A fenti kötet rövid, átfogó, tartalmi ismertetése.

613. [SULYOK István] S. I.: Societatea de Mâine. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 73-74. p., Szerk: Ion Clopoţel. A "Terra Siculorum" c. cikksorozatban, Sabin Opreanu tollából megjelent írás ismertetése: Udvarhely megye eredetileg román voltáról. (1. évf. 36-37. és 2. évf. 1-2. sz.; Kolozsvár). Vö. Még a 665. tétellel.

614. [SULYOK István] S. I.: Ideea Europeană. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 74-75. p., Szerk.: C. Beldie. Emanoil Bucuţă "Dureri minoritare" c., a katalonok sérelmeit fölpanaszoló írásáról. (6. évf. 154. sz.; Bukarest). Vö. még az 511. tétellel.

615. [SULYOK István] S. I.: Convorbiri Literare. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 75-76. p., Szerk. Tzigara-Samurcaş. Traian Brăileanu írásáról, mely Romániának egy Bukarestnél alkalmasabb főváros létrehozását sürgeti. (56. évf. 10. sz.; Bukarest).

616. [SULYOK István] S. I.: Omul Liber. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 76. p., Szerk.: Ion Pas. Híradás Aradi Viktornak a Varga Katalin-problémával foglalkozó, Ion Mehedinţeanu-hoz írt leveléről. (2. évf. 2. sz.; Bukarest).

617. JAKABFFY Elemér: Hadjárat a Magyar Párt ellen. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1925. január 15., 4. évf. 2. sz., 77-78. p., Híradás Tătărescu kolozsvári, a romániai Országos Magyar Párt elleni kirohanásáról; továbbá a román lapok ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról. Szemelvénnyel a Cuvântul 1925. jan. 10-i számából.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék