kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    i betű: 87 találat lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-87

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


I. Ferdinánd Király Tudományegyetem (Kolozsvár)
» hallgatók memoranduma (1930)
I. világháború l. világháború, I.
idegenek (strainek), Románia
» ellenőrzése, Románia (1908)
időközi bizottság l. interimár bizottság
ifjúság, Európa
ifjúsági egyesületek, Románia
» német kisebbségé
Ifjúsági Zsebnaptár (1942)
igazoló okmányok, Románia
» zsidók számára, Szatmár vármegye
igazságügy, Csehszlovákia
» jogászegyesület
» nagygyűlés (1937. szept. 26.), Pozsony
» közigazgatási bíróság, Prága
» legfőbb közigazgatási bíróság
» Erdély l. még igazságügy, Románia
» bírók nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
» bírósági tisztviselők nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
» ügyészek nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
» ügyészségi tisztviselők nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
igazságügy, Esztónia
» büntetőtörvénykönyv
igazságügy, Franciaország
» autonomista per, Elzász-Lolharingia
igazságügy, Jugoszlávia
» német elítéltek közkegyelme
igazságügy, Magyarország
» fogház
» igazgatási pör (1908)
» román ügyvédek
» visszacsatolt részeken
» törvényszék, Brassó (1941)
igazságügy, Románia
» államellenes dalok éneklése
» államellenes izgatás vádja
» államfogház
» államnyelv és igazságszolgáltatás
» állampolgársági ügy , l. még állampolgárság, Románia
» amnesztia
» a rendszer bírálata
» belügyminiszteri engedély
» bírói likvidálásról szóló törvényjavaslat (1932. ápr. 19., szept. 13.)
» bírók, Erdély
» nemzetiségi megoszlás
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
» bírók
» magyar -
» bírósági tárgyalások
» magyar nyelven
» bírósági tisztviselők, Erdély
» nemzetiségi megoszlás
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
» bíróságok
» a tárgyalás nyelve
» bíróságok szervezése
» törvényjavaslat (1933. febr. 22.)
» börtön
» börtönügyi reform (1929)
» büntetőtörvénykönyv
» törvényjavaslat (1931)
» büntetőtörvénykönyv módosítása
» törvényjavaslat (1935. febr. l., márc. 22.)
» fegyház
» felségsértés vádja
» fiatal magyar ügyvédek
» írásai a Magyar Kisebbségben
» fogház
» hadbíróság
» háború előtti bírói letétek kifizetése (1930)
» halálbüntetés
» visszaállításának követelése
» hamis tanúzás
» hatóság elleni erőszak vádja
» helységnevek használata -
» himnusz-per
» királyhimnusz
» magyar himnusz.
» igazságügyi szervezet módosítása
» törvényjavaslat (1928. febr. 3.)
» (1934. jún. 25.)
» (1937. márc. 17.)
» irredenta-per
» iskolaper
» ítélet a sapkajelvény miatt
» ítélet háborús emlékekért
» ítéletek l. ítéletek, Románia
» ítélőtábla
» Marosvásárhely
» izgatási perek
» járásbíróság, Kolozsvár
» katonai törvényszék
» Nagyszeben
» kényszeregyezségi és bírói likvidálási törvényjavaslat (1932. szept. 13.)
» kereskedelmi törvénykönyv
» törvényjavaslat (1931)
» Kossuth-nóta miatti büntetés
» közigazgatási bíráskodás
» közigazgatási bíróság
» közjegyzői kamarák
» közjegyzők
» nemzetiségi megoszlás
» statisztikai adatok, táblázatban (1936. nov. l.)
» lázítási per
» legfőbb katonai bíróság
» legfőbb közigazgatási tábla
» magánjog
» a román honosság magánjogi hatásai
» erdélyi magyar nők veszélyeztetett magánjoga
» magánjogi törvénykönyv
» törvényjavaslat (1931)
» magyarországi könyvek miatti büntetés
» magyar nyelvhasználat
» magyar színek használata miatti vád
» magyar ujságírók a bíróság előtt
» Mârzescu-féle törvény
» mentelmi jog
» nemzetellenes izgatás vádja
» nemzetgyalázás vádja
» névvegyelemzés
» pénzbüntetés
» polgári peres eljárások
» politikai elítéltek kegyelme
» politikai jogvesztés
» politikai perek
» tenkei plébánosné
» rémhírterjesztés vádja
» rendszer bírálatáért ítélet
» revizionizmus vádja
» revíziós bizottság
» Romániai Ügyvédi Szövetség
» alelnökének röpirata
» Román Keresztény Ügyvédek Szövetsége
» ülés (1936. ápr. 5.), Bukarest
» határozati javaslat
» sajtóhiba miatti ítélet
» sajtópör (1934)
» Országos Magyar Párt ellen
» segédbírák
» magyar -
» Semmítőszék
» társadalmi rend elleni izgatás vádja
» téves vádemelések
» tiltott gyűlésezés vádja
» tiltott propaganda vádja
» tiltott röpiratterjesztés vádja
» Törvényhozó Tanács (Consiliul Legislativ)
» törvénytervezetei
» törvénykönyvek egységesítése
» törvénykönyvek, végrehajtási utasítások, minisztertanácsi határozatok, minisztertanácsi rendeletek jegyzéke (1935. jan. l. - 1936. dec. l.)
» bibliográfia
» törvényszék
» ügyész
» ügyészek, Erdély
» nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
» ügyészség, Szatmárnémeti
» rendelet (1936)
» újságírókról
» ügyészségi tisztviselők
» nemzetiségi megoszlása
» statisztikai adatok, táblázatban (1934)
» (1936)                                                       
» ügyvéd
» nyelvtudása
» ügyvédek
» magyar ügyvédek
» névjegyzéke
» statisztikai adatok (1926-1935)
» névváltoztatása
» nyelvvizsgája
» ügyvédi gyakorlat
» zsidó ügyvédeké (1940), Arad
» ügyvédi kamara, Arad
» ügyvédi kamara, Csík vármegye
» ülés(1934. dec. 16.)
» ügyvédi kamara, Déva
» ügyvédi kamara, Ilfov (1936)
» zsidó ügyvédek (1940)
» ügyvédi kamara, Ilfov-bukaresti -
» ünnepség (1925. dec. l.)
» ügyvédi kamara, Kolozsvár
» dékánja
» ügyvédi kamara, Temesvár
» választási harc (1936)
» ügyvédi kamarák
» magyar vezetőségi tagok
» ügyvédi kar
» kisebbségek kiutasítása
» szervezete
» törvényjavaslat (1930. jún. 5.)
» ügyvédi rendtartást módosító törvényjavaslat (1927)
» ügyvédszövetség
» választási falragaszok letépése
» zászlóper
igazságügy, Szlovákia
igazságügyi szervezet módosítása, Románia
» törvényjavaslat (1928. febr. 3.)
» (1934)
» (1937. márc. 17.)
Ígéretek fent - erőszakosság lent
II. ANDRÁS magyar király
ilyefalvi PAPP György l. POPP De BAŞEŞTI, Gheorghe
Ilyen iskolafoglalásra még nem volt példa
impériumváltás, Erdélyben
» magyar bankpolitika az - után
Imprimeria Naţională (Bukarest)
Indicatorul comunelor din Ardeal şi Banat (1925)
Indirekt irredentizmus
infláció, Románia
információ, Románia
» plakátok
» kétnyelvű plakátrendszer
ingatlanok, Magyarország
» visszacsatolt részeken
INNEN FOLYTATNI
Institut für Grenz- und Auslanddeutschtum (Marburg)
Institut für Grenz- und Auslandsstudien, Németország
» évkönyve

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék