kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1923: 242 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-242

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


93. SULYOK István: Magyar Párt. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 1-3. p., A romániai Országos Magyar Párt megalakulásáról (1922. dec. 29.).

94. PÁL Gábor: A székelyföldi közbirtok és az agrárreform. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 4-15. p., Az 1921. évi agrártörvény és végrehajtásának elemzése; adatokkal. L. még a 106. tételt, ill. vö. a 119. tétellel.

95. KOCSÁN János: Államnyelv és igazságszolgáltatás. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 16-20. p., A román kormány asszimilációs törekvéseiről. L. még a 125. tételt.

96. [JAKABFFY Elemér] J. E.: ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 20-21. p., A román kormány asszimilációs törekvéseiről. Részletek Pop Cs. István, Miháli Tivadar, Vaida Voevod Sándor beszédeiből, melyek a magyar képviselőház 1910. nov. 19-i, 23-i, 24-i ülésén hangzottak el; továbbá Goldis Vazul László, Lucaciu László, Branisce Valér beszédeiből, melyek Lugoson, az 1911. jún. 15-i nagygyűlésen hangzottak el. Vö. a 95. tétellel.

97. JAKABFFY Elemér: "Meddő próbálkozások" ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 22-29. p., Az 1920. dec. 1-i romániai népszámlálás adatainak célzatos meghamisításáról. Válasz C. Martinovici és N. Istratinak a Patria-ban (1922. dec. 9-i, 267. sz.) közölt írására, mely polemizál a Magyar Kisebbségben (1922. nov. 15.) és az Ellenzékben (1922. nov. 26.) megjelent Jakabffy Elemér-cikkekkel. Adja Martinoviciék írását is. Vö. még az 58. és 118. tétellel.

98. ANDOR Endre: Jegyzetek társadalmi és kultúrintézményeink küzdelmeihez. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 30-33. p., Az aradi Casino-Egyesület, Aradi Turista Egyesület, Aradi Kölcsey-Egyesület történetének áttekintése.

99. [TÁVOL Tamás]: Zahranični Politika. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 34-35. p., Ismertetés a prágai folyóiratban megjelent, "A kisantant hagyományai és mai feladatai" című Milan Hodža-cikkről (1922. okt. 1. I. évf. 1. füzet).

100. [TÁVOL Tamás]: Zeitschrift für Politik. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 35-36. p., Ismertetés a Berlinben Richard Schmidt és Adolf Grabowsky által kiadott folyóiratban Charles Seignobos, továbbá Ferdinand Gouttenoir de Toury által írott, a versaillesi békeszerződéssel foglalkozó cikkekről. (1922. XII. Bd. Heft 1.)

101. Revue politique et parlamentaire. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 36. p., Ismertetés Georges Scelle cikkéről. (A Nemzetek Szövetsége üléseiről.) (29. Année No. 366. 10. nov. 1922.)

102. JAKABFFY Elemér: Az új alkotmány és a kisebbségek. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 37-39. p., A román alkotmánytervezetről. Ismertetés a Lupta (Constantin Mille írása), a Viitorul és az Epoca cikkeiről; bő szemelvényekkel.

103. JAKABFFY Elemér: Városaink dícsérete. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 40. p., Ismertetés a Dimineaţa-nak a romániai városok elhanyagoltságát bemutató cikkéről; szemelvénnyel.

104. JAKABFFY Elemér: Averescu és a kisebbségi pártok. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 1., 2. évf. 1. sz., 40. p., A néppárt nagyszebeni nagygyűléséről; szemelvénnyel.

105. [NEUGEBOREN, Emil]: Kisebbségi jog és irredenta. Ford. [Willer József] W. J. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 41-45. p., Részlet az erdélyi szász politikusnak a nemzetközi kisebbségi jogról írott tanulmányából. Szerkesztői kopffal.

106. PÁL Gábor: A székelyföldi közbirtok és az agrárreform. [2. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 46-57. p., Az 1921. évi agrártörvény és végrehajtásának elemzése; adatokkal. L. még a 94. tételt, ill. vö. a 119. tétellel.

107. GOMBOS Benő: A zsidóságról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 58-61. p., Az új államiság keretei közé került, elmagyarosodott romániai zsidókról.

108. Szerződés a kisebbségek védelméről mely köttetett Párisban 1919 december 9-én, egyrészről a Szövetségesek [sic!] és Társult Főhatalmak, másrészről Románia között. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 61. p., A szerződés 1., 2. és 8. cikkelye. L. még a 128. tételt

109. SZÖRNYŰ Béla: Gazdasági népnevelés: a jövő népnevelése! ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 62-66. p., Elmélkedés a fölművelők oktatásának szükségességéről.

110. [TÁVOL Tamás]: La Revue de France. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 67. p., Jeden Svedek Edward Beneš-sel foglakozó cikkének ismertetése (2-a Année, No. 19. 1. Oct. 1922.).

111. [TÁVOL Tamás]: Wochenschrift für Kultur, Politik und Volkswirtschaft. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 67-68. p., Ismertetés Revertera gróf, Starkotics tábornok, Sternberg gróf és Sigmund Waitz Feldkirch-i püspök cikkeiről. (1922. nov. 18., dec. 9., 5. Jahrg. No. 7-10.)

112. JAKABFFY Elemér: Duca és a minoritások. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 69. p., Ismertetés Duca külügyminiszter Temps-nek adott nyilatkozatáról; szemelvénnyel.

113. JAKABFFY Elemér: Román lapvélemények a Magyar Párt megalakulásáról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 70-78. p., A romániai Országos Magyar Párt megalakulásáról (1922. dec. 28.). A romániai Országos Magyar Párt megalakulásáról (1922. dec. 28.). Szemelvények a Patria, a Neamul Românesc (Nicolae Iorga), az Epoca, az Înreptarea, a Lupta (Leonard Paukerow), a Viitorul és az Înfrăţirea írásaiból.

114. JAKABFFY Elemér: Ravasz módszer. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 78-79. p., A romániai liberális párt taktikájáról. Szemelvényekkel a Viitorulból.

115. JAKABFFY Elemér: A renegátok ellen. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. január 15., 2. évf. 2. sz., 79-80. p., Kiss Géza renegát magyar képviselőről és a Patria Kisst bíráló cikkéről való ismertetés; bő szemelvényekkel.

116. JAKABFFY Elemér: Magyar tisztviselőket! ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. február 1., 2. évf. 3. sz., 81-85. p., Harsia János marosvásárhelyi polgármester esete kapcsán elmélkedés a hivatalok "kisöpréséről".

117. DÓZSA Endre: A közigazgatási reformhoz. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. február 1., 2. évf. 3. sz., 86-94. p., A romániai közigazgatás történeti és bölcseleti áttekintése; továbbá a nemzeti autonómia kérdéséről.

118. JAKABFFY Elemér: "Hattyudalok". Válasz. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1923. február 1., 2. évf. 3. sz., 95-98. p., Vita E. A. Dandea cikkével (Patria, 1923. jan. 17.) az 1920. dec. 1-i népszámlálás adatainak célzatos meghamisításáról. Adatokkal. A vita előzményeit l. az 58. és 97. tételnél.

119. A közép- és nagybirtokok kisajátításához. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1923. február 1., 2. évf. 3. sz., 99-103. p., Staisztikai adatok Erdély földbirtokairól, megyénkénti bontásban, az 1885-1918-ig terjedő időszakból, táblázatokban; bevezetővel. Vö. még a 94., 106., 211. tétellel.

120. SULYOK István: Az alkotmányosság kérdése Romániában. C. Stere alkotmánytervezete. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1923. február 1., 2. évf. 3. sz., 104-108. p., A tervezet hibáiról és eredményeiről; szemelvényekkel.

121. [Távol Tamás] T. T.: Seaton Watson (Scotus Viator) tanulmánya Erdélyről. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1923. február 1., 2. évf. 3. sz., 109-112. p., A The Slavonic Review (1922. dec., 2. sz.) megjelent cikk kritikája. Vö. még a 122., 191. és 662. tétellel.

122. [JAKABFFY Elemér] J. E.: Jegyzet FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1923. február 1., 2. évf. 3. sz., 112-113. p., Scotus Viator és Jászi Oszkár kapcsolatáról. Megjegyzések T. T. előbbi szemléjéhez. Vö. még a 121., 191. és 662. tétellel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék