kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1933: 150 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-150

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2459. JAKABFFY Elemér: Tíz év után. DOKUMENTUMOK, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 1-3. p., Megemlékezés a romániai Országos Magyar Párt megalakulásának tíz éves évfordulója alkalmából.

2460. ALBERT Vilmos: Hol a macska, vagy románok-e a székelyek? DOKUMENTUMOK, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 4-7. p., A szerző bemutatja a székelyek elrománosítására való törekvéseket. (A csíkmegyei állami tanítók kongresszusáról.)

2461. RADOS K. Béla: Magyar pénzintézetek Szlovákiában és Ruthéniában. DOKUMENTUMOK, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 8-17. p., A szerző adja az alábbi statisztikai táblázatokat is: a) "Magyar pénzintézetek Szlovákiában 1919-1930"; b) Szlovák pénzintézetek Szlovákiában 1919-1930"; c) "Az összes részvénytársasági pénzintézetek adatai Szlovákiában 1919-1930"; d) Az összes részvénytársasági pénzintézetek adatai Ruthéniában 1919-1929". (Forrás: Mitteilungen des tschechoslow. Statist. Staatsamtes. Prag, Jahrgang 1921-1930.)

2462. Magyar tanítóhiány a vajdaságban. (1932) DOKUMENTUMOK, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 18. p., A közlemény adja a betöltésre váró magyar tanítói állások jegyzékét.

2463. A Večer, a Daily Mail és a csehszlovákiai kisebbségek. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 19. p., A közlemény szemelvényeket ad a Večer "Angol újságírók, akik nem Indiában, hanem nálunk ajánlanak népszavazást" c. írásából.

2464. JAKABFFY Elemér: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 20-21. p., Rövid ismertetés a fenti műről.

2465. Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 21-25. p., "Barabás Endre adatgyűjteménye a feldolgozás alapján közzéteszi Papp József dr. Lugos, 1932. Nyomtatott Húsvét és Hoffer könyvnyomdájában". A közlemény hírt ad arról, hogy a Magyar Kisebbség hasábjain megjelent (1931-1932) cikksorozat önálló formában kiadásra került, a fenti címmel. Vö. még a 2208., 2225., 2238., 2245., 2251., 2259., 2270., 2281., 2287., 2293., 2303., 2314., 2321., 2340., 2353., 2366., 2371., 2379., 2390., 2397., 2403., 2410., 2417., 2425., 2433. tétellel.

2466. Gál Miklós képviselő közlése a földadó-leszállítás kijátszásáról a kamara 1932 dec. 8-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 26-27. p., Adja a beszéd szövegét.

2467. Gyárfás Elemér beszéde a városi adósságok moratóriumához a szenátus 1932 december 9-iki ülésén és Popovici igazságügyi miniszter válaszképpen közölt statisztikai adatai. DOKUMENTUMOK, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 27-30. p., Adja a beszéd szövegét.

2468. FRITZ László: A "Királyhágómelléki Református Egyházkerület" hitvallásos jellegű oktatási intézetei az 1931-32. iskolai évben. A nagyváradi ref. püspöki hivatal 1932. nov. 18-án kelt 4.801/1932-II. sz. kimutatása alapján. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. január 1., 12. évf. 1. sz., 31-36. p., A szerző táblázatos statisztikai adatokat ad: a) "Részletes kimutatás iskolatípus szerint"; b) "Összefoglaló kimutatás az 1931/32. tanévben tényleg működő tanintézetekről"; c) "Köztartások. (Internátusok, konviktusok, árvaházak)".

2469. JAKABFFY Elemér: "Contemptus Germanorum erga Hungaros". STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 37-38. p., Megjegyzések a romániai nemzetkisebbségi politikához.

2470. HEGEDŰS Nándor: Átmeneti jellegűek-e a kisebbségi szerződések. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 39-49. p., A szerző elemzi a "kisebbségvédelem elvét, megvalósítását, nemzetközi elgondolását". Reflexiók V. Serdici képviselőházi beszédére (1932. dec. 19.).

2471. BERKES József: 156 éves "kisebbségi" iskolatörvény. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 50-55. p., A szerző ismerteti Dimitrije Kirilovics "A vajdasági szerb elemi iskolák a 18. században" c. művét. Szemelvényeket is ad a Lex Teresiana (Mária Terézia szerb iskolatörvénye) szövegéből.

2472. RADOS K. Béla: Magyar kisebbségi munkásság és a szakszervezetek Cseh-Szlovákiában. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 56-59. p., Táblázatos statisztikai adatokkal (1923, 1930).

2473. "Magyar Szemle" XVI-ik kötete. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 60-62. p., A közlemény részleteket ad Szász Zsombor "Államközösség és népközösség" c. írásából.

2474. Benes bizalmasa szerint veszedelmes és buta a cseh-szlovák kisebbségi politika. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 63-65. p., A közlemény adja Hrušovsky Igor "Veszedelmes és buta kisebbségi politika" c. vezércikkét (České Slovo, 1933).

2475. Gyárfás Eelemér beszéde az adókivetés és behajtás reformjára vonatkozó törvényjavaslathoz a szenátus 1932 december 17-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 66-69. p., Adja a beszéd szövegét.

2476. FRITZ László: Az Unitárius Egyház hitvallásos jellegű oktatási intézetei az 1931-32 iskolai évben. (Az Unitárius Püspöki Hivatal 825/1932. sz. kimutatása alapján.) STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. január 16., 12. évf. 2. sz., 70-72. p., A közlemény az alábbi statisztikai táblázatokat adja: a) "Részletes kimutatás iskolafajok szerint"; b) Összesítő kimutatás"; c) "Köztartások (internátusok, konviktusok)".

2477. JAKABFFY Elemér: A "fiatalok füzete" elé. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. január 16., 12. évf. 3-4. sz., 73-74. p., A Magyar Kisebbség e számában (1933. 3-4. sz.) fiatal munkatársait engedi szóhoz jutni. "Bírálat nélkül, megjegyzéstelenül tesszük az anyagot olvasóink elé, a bírálat őket illeti."

2478. ALBRECHT Dezső: Kisebbségi reálpolitika. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. február 16., 12. évf. 3-4. sz., 75-91. p., Kisebbségpolitikai tanulmány.

2479. PETROVAY Tibor: A szociális kérdés az ifjúság szemléletében. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. február 16., 12. évf. 3-4. sz., 92-97. p., A szerző bemutatja az erdélyi magyar ifjúság "fokozódó érdeklődését... a szociális problémák felé". Vö. még a 2483. tétellel.

2480. VENCZEL József: Az erdélyi magyar főiskolai ifjúság mozgalmának kibontakozása. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. február 16., 12. évf. 3-4. sz., 98-107. p., Áttekintés (1919-1932)

2481. VITA Sándor: A harmincévesek problémái. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. február 16., 12. évf. 3-4. sz., 108-117. p., A romániai magyar kisebbség helyzetéről.

2482. VITA Zsigmond: Kulturális kérdéseink. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. február 16., 12. évf. 3-4. sz., 118-127. p., A romániai magyar kisebbség helyzetéről.

2483. Néhány adat az erdélyi magyar, román és szász szövetkezetekről. (Petrovay Tibor cikkéhez.) STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. február 16., 12. évf. 3-4. sz., 128. . P., Statisztikai adatok, táblázatokban. Vö. még a 2479. tétellel.

2484. BALOGH Arthur: Gróf Apponyi Albert. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. március 1., 12. évf. 5. sz., 129-132. p., Megemlékezés, 1933. febr. 14-i temetése alkalmából.

2485. JAROSS Andor: A nagy nemzetek jogai és a kis nemzetek kötelességei. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. március 1., 12. évf. 5. sz., 133-136. p., A szerző vizsgálja a kisebbségi nemzetek jogainak védelmét.

2486. COTTELY István: A kisebbségek lojalizmusa mint jogkérdés. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. március 1., 12. évf. 5. sz., 137-142. p., Jogelméleti fejtegetés.

2487. JUNGER József: Deák Ferenc és nemzeti kisebbségek. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. március 1., 12. évf. 5. sz., 143-150. p., "A pécsi m. kir. Erzsébet Tud. Egyetem Nemzetközi Jogi Intézetének közleménye." Történeti áttekintés (1863-1868). Szemelvényekkel Deák Ferenc felirati beszédeiből, ill. tanulmányából.

2488. Egy külügyminiszter érdekes cikke a hadsereg és a kisebbségek viszonyáról. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1933. március 1., 12. évf. 5. sz., 151. p., A közlemény ismerteti Beneš "Demokratikus hadsereg és belpolitika " c. írását (Prager Rundschau); Szemelvénnyel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék