kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1929: 221 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-221

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1635. JAKABFFY Elemér: A kisebbségi blokk körül. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 1-7. p., A közlemény ismerteti Franz Kreuter (Keleti Újság, 1928. 290. sz.) és Hans Hedrich (Kronstädter Zeitung, 1928. 291. sz.) vélekedését az 1928. évi romániai válastásokról.

1636. Zaleszki, Steresemann, Briand és a kisebbségek "szent" jogai. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 8-12. p., A közlemény bemutatja azt a "súlyos incidenst", mely Luganoban a "Népszövetségi tanácsülésszak utolsó napján", a "feslősziléziai német kisebbség iskolaügyi sérelmei" tárgyalása során robbant ki.

1637. Az 1928. decemberi román parlamentáris választások eredményei. Különös tekintettel a Magyar Pártra. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 13-16. p., Statisztikai adatok. A közlemény adja az Országos Magyar Párt képviselőinek névsorát is.

1638. [TAMÁS András]: Stoica Vasile és társai működése Amerikában a románok egyesülése érdekében. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 17-25. p., A közlemény adja Tamás András Magyar Külpolitiká-ban (1928. 24. sz.) megjelent írását. Szerkesztőségi kopffal.

1639. SZENTMÁRTONI Kálmán: Az érettségi vizsgálatok. (Baccalaureatusok.) DOKUMENTUMOK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 26-35. p., A közlemény ismerteti Dima "Şcoala secundară în lumina bacalaureatului" c. könyvét (Bukarest, 1928.); a romániai kisebbségi tanulókra vonatkozó adatokkal (1925-1927).

1640. Osvát Kálmán: Erdélyi Lexikon. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 36. p., A közlemény ismerteti Osvát 1928-ban megjelent művét.

1641. Bethlen György gr. Beszéde a felirati vitában a kamara 1928 évi december 28-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 37. p., Közli a beszéd szövegét.

1642. Az unitárius egyház főhatósága alá tartozó iskolák az 1927-1928 tanévben. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 38-39. p., Statisztikai adatok a lyceumokról és elemi iskolákról.

1642. A jugoszláviai románok helyzetéről. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1929. december 1., 8. évf. 23. sz., 882-883. p., A közlemény ismerteti a Curentul (1929. tél) egyik írását; szemelvénnyel.

1643. Helyreigazítás. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 39. p., Újra közli "A »Romániai zsinat presbiteri ág. Hitv. Evangélikus Szuperintendencia« főhatósága alatt működő iskolák az 1927/28 tanévben" c. kimutatást (elemi és polgári iskolákról). Vö. az 1522. tétellel.

1644. A belügyminisztérium nyilatkozata. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1929. január 1., 8. évf. 1. sz., 40. p., A közlemény ismerteti Vaida-Voevod Sándornak a Keleti Újság számára adott (1928), a romániai Országos Magyar Párttal kapcsolatos nyilatkozatát; bő szemelvénnyel.

1645. KOCSÁN János: János püspök. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 41. p., Karácsonyi János nekrológja.

1646. BOTOS János: Miron Cristea régens memoárja a Ferencz Ferdinánddal folytatott titkos tárgyalásokról. Ism. -. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 42-51. p., A közlemény adja Ion Rusu Abrudeanu könyvének 14. fejezetét, magyar fordításban.

1647. A román diákmozgalom története [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 52-59. p., A közlemény tartalma: "Román diákmozgalom Magyarországon" (1820-1880). A "Petru Maior" és a "Julia-kör" működéséről. Vö. még az 1656. tétellel.

1648. A romániai magyar oktatásügy első tízéve 1918-1928-ig [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 60-70. p., A közlemény tartalma: a) előszó; b) "A magyar kisebbséggel szemben gyakorolt oktatásügyi politika a trianoni békeszerződések ratifikálásáig" (1918. dec. 1. (nov. 17.)-1921 nyara). Vö. még az 1655., 1662., 1673., 1688., 1698., 1718., 1729. tétellel. A cikksorozat folytatását l. az 1741., 1751. tételnél.

1649. JAKABFFY Elemér: Gyorstalpalás. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 71-72. p., A szerző rámutat a romániai törvényhozás felületességére.

1650. Huszonöt parlamentáris kormány után. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 73. p., A közlemény időrendben sorolja fel az 1918. dec. 7. és 1928. júl. 28. között az SHS királyságban megalakult 25 kormányt.

1651. HORVÁTH Jenő: Csekey István: Északi írások. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 74. p., A közlemény ismerteti a Budapesten, 1928-ban megjelent művet.

1652. Báró Jósika János kamarai beszéde 1928. december 30-án a költségvetés tárgyalásánál. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 75-77. p., Közli a beszéd szövegét.

1653. FRITZ László: Erdély, Bánság és a kapcsolt részek felekezeti statisztikája. [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. január 16., 8. évf. 2. sz., 78-80. p., Bevezetés. Vö. még az 1659., 1670., 1678., 1692. tétellel.

1654. CS. LÁZÁR László: Kérdések Vaida-Voevod Sándor belügyminiszter úrhoz. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 1., 8. évf. 3. sz., 81-87. p., A szerző méltányosságot kér a magyar kisebbség számára.

1655. A romániai magyarnyelvű oktatásügy első tíz éve 1918-1928-ig. (Második közlemény.) STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 1., 8. évf. 3. sz., 88-96. p., A közlemény tartalma: "A trianoni békekötés utáni iskolapolitika a magyarság kultúrája ellen". Vö. még az 1648., 1662., 1673., 1688., 1698., 1718., 1729. tétellel. A cikksorozat folytatását l. az 1741., 1751. tételnél.

1656. ALBRECHT Dezső: A román diákmozgalom története (Befejező közlemény.) STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 1., 8. évf. 3. sz., 97-100. p., A közlemény tartalma: "Regáti diákmozgalom". Vö. még az 1647. tétellel.

1657. A Magyar Kisebbségi Intézet ankétja. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 1., 8. évf. 3. sz., 101-106. p., Beszámoló az 1928. dec. 14-i pécsi Erzsébet-tudományegyetem Nemzetközi Jogi Intézete által a Magyar Külügyi Társaságban rendezett ankétról. A közlemény ismerteti Lukács György, Faluhegyi Ferenc, vitéz Nagy Iván, Horváth Jenő és Szabó Pál felszólalásait. (Szemelvénnyel Faluhegyi Ferenc beszédéből.)

1658. Gyárfás Elemér beszéde az iparkamarai törvényhez a szenátus 1929. január 22-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1929. február 1., 8. évf. 3. sz., 107-114. p., Közli a beszéd, ill. a közbeszólások szövegét.

1659. FRITZ László: Erdély, Bánság és a kapcsolt részek felekezeti statisztikája. [2. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 1., 8. évf. 3. sz., 115-120. p., Statisztikai adatok (1910-1927). Vö. még az 1653, 1670., 1678., 1692. tétellel.

1660. JAKABFFY Elemér: Ügyünk a Népszövetség előtt. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 16., 8. évf. 4. sz., 121-122. p., A szerző rámutat annak a hasznára, hogy a nemzetek szövetsége foglakozik a népkisebbségek helyzetével.

1661. vitéz NAGY Iván: Az európai kisebbségi intézetek [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 16., 8. évf. 4. sz., 123-134. p., A közlemény tartalma: a) általános bevezető; b) "Az Institut für Statistik der Minderheitsvölker" (Bécs) bemutatása; c) az "Instytut Badań Spraw Narodowo¶ciowych" (Varsó) bemutatása. Vö. még az 1683., 1710. tétellel.

1662. A romániai magyarnyelvű oktatásügy első tíz éve 1918-1928-ig. (Harmadik közlemény.) STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 16., 8. évf. 4. sz., 135-142. p., A közlemény tartalma: "A magyar kisebbségi kultúra ügye a Népszövetség előtt". Vö. még az 1648., 1655., 1673., 1688., 1698., 1718., 1729. tétellel. A cikksorozat folytatását l. az 1741., 1751. tételnél.

1663. René Brunet Stresemann indítványához. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1929. február 16., 8. évf. 4. sz., 143-145. p., A közlemény felhívja a figyelmet a kisebbségek védelmének szükségességére.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék