kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1932: 158 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-158

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2301. PROHÁSZKA László: Quo vadis, Romania...? DOKUMENTUMOK, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 1-12. p., A szerző áttekinti Románia politikai-társadalmi helyzetét, ill. az itt élő kisebbségek helyzetét.

2302. RADOS K. Béla: A felvidéki magyarság és a csehszlovák iskolapolitika. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 13-15. p., "Szemelvény a szerzőnek a fenti címen az Erdélyi Férfiak Egyesületében Budapesten tartott előadásából (Átvétel a »Magyar Külpolitika« című folyóiratból.)" Adatokkal.

2303. PAPP József: Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt. Közzéteszi - dr. I. [helyesen 11. közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 16-22. p., 19909-ből. A közlemény tartalma: "A román király a magyarországi román kérdésről"; "Magyar nyelv a román tannyelvű iskolákban"? "Ferenc Ferdinánd látogatása Romániában". Dokumentumok és sajtótermékek alapján. Szemelvényekkel. Vö. még a 2208., 2225., 2238., 2245., 2251., 2259., 2270., 2281., 2287., 2293., 2314., 2321., 2331., 2340., 2353., 2366., 2371., 2379., 2390., 2397., 2403., 2410., 2417., 2425., 2433., 2465. tétellel.

2304. Masaryk elnök a kisebbségek fejlődési szabadságáról. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 23-24. p., A közlemény ismerteti a Prager Presse (1931. dec. 14.) Masaryk nyilatkozatát idéző írását; szemelvényel.

2305. A "Graiul Românesc" az új-dobrudzsi telepítésekről. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 25. p., A közlemény ismerteti a nemzetkisebbségi sorban élők helyzetét felpanaszoló írást (Graiul Românesc, 1931. 8-9-10. sz.); szemelvénnyel.

2306. Szabó Béni képviselő közlése a kamara 1931. évi november 24-iki ülésén az állampolgárság ügyében. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 26-27. p., Adja a beszéd szövegét.

2307. Barabás Béla közlése a földgáz-átokról a kamara 1931 évi december 18-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 27-28. p., Adja a beszéd szövegét.

2308. FRITZ László: "Románia jelenlegi népessége". STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 29-34. p., A szerző ismerteti az alábbi művet: "La population actuelle de la Roumaine. Chiffres préliminaires du Recensement général de 1930. Publié par la Direction du Recensement général de la population. Bucuresti, 1931." Adja az alábbi statisztikai táblázatokat is: a) "Az erdélyi megyék házainak száma és összlakossága (a városok adataival együtt) 1930-ban"; b) "Az erdélyi városok házainak száma és összlakossága 1930-ban".

2309. Adatok az 1930. évi csehszlovák népszámlálásról. Felekezeti megoszlás. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1932. január 1., 11. évf. 1. sz., 35-36. p., A közlemény az adatokat a Prágai Magyar Hírlapból vette át.

2310. HEGEDŰS Nándor: Az erdélyi román bankigazgatók vallomásai STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 37-41. p., A szerző ismerteti Pop Constantin, Alexandru Dragomir, Laurian Gherman, Leon Bancu nyilatkozatát; szemelvényekkel. Vö. még a 2314. tétellel.

2311. KÉSMÁRKI Gergely: Utazás a Masaryk-Akadémia körül Bratislavától-Pozsonyig. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 42-44. p., A szerző adja a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság megalakulásakor (1931. nov. 8.) kiadott emlékirat szövegét is.

2312. SZABÓ András: Lőrinczréve és Nădejdea. Két beszédes dokumentum arról, miként írnak és látnak Bukarestben. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 45-49. p., A közlemény a két eset kapcsán adja az Universul alábbi írásait is: a) "Mi vagyunk az uralkodó nép Erdélyben" (1931. szept. 5.); b) "Hogy történt a véres összecsapás (?) Nădejdeában. Az esetet a bolgároknak a telepesek elleni animozitása váltotta ki (?). Izgalom a telepesek között. A felbujtó bűntettes Bulgáriába menekült" (1932. jan. 2.).

2313. FRITZ László: Az igazságügyminisztérium körrendelete és az erdélyi sajtószabadság. (Megjelent a "Buletinul Justiţiei" 1931 december 7-iki számában.) STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 50-53. p., Adja a körrendelet szövegét. Ennek fő pontjai: a) Speciális intézkedések Erdélyre vonatkozólag"; b) Perenkívüli tanúvallomások"; c) Az ügyész jogainak kiterjesztése"; d) "»Sui generis« gyorsítás"; e) "Irreális határidők"; f) "Előzetes letartóztatás". Továbbá adja a Naţiunea (1931. dec. 5.) véleményét a körrendeletről; szemelvénnyel.

2314. PAPP József: Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt. Közzéteszi - dr. II. [helyesen 12. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 54-64. p., A közlemény tartalma: "Románok a közhivatalokban"; "Mihali Tódor beszámolója"; "Az aradi vértanuk és románok"; "A nagyszebeni gör. keleti kongresszus határozatai"; "Somanescu Száva nyilatkozata a mérsékelt román pártalakítás ellen"; "A megbélyegzett Şerban Miklós"; "A kultur-liga fontossága nemzeti szempontból"; "A romániai lapok kitiltása és az erdélyi román sajtó"; "A Kultur-Liga erdélyi alapítványa"; "»Programunk«"; "»Legyünk készen«"; "A románok pénzintézetei". Dokumentumok és sajtótermékek alapján. Szemelvényekkel. Vö. még a 2208., 2225., 2238., 2245., 2251., 2259., 2270., 2281., 2287., 2293., 2303., 2321., 2331., 2340., 2353., 2366., 2371., 2379., 2390., 2397., 2403., 2410., 2417., 2425., 2433., 2465. tétellel.

2315. [JAKABFFY Elemér] J. E. dr.: Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 65-67. p., A közlemény részletesen ismerteti a fenti művet. Szemelvényeket (adatokkal) is ad.

2316. Laár Ferenc képviselő beszéde a kamara 1931 december 10-iki ülésén a tanítók javadalmazásának a községekre való áthárítása ellen. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 68-71. p., Adja a beszéd szövegét.

2317. Moldovan Valér dr. nyilatkozata a Státus jogi helyzetéről. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. január 16., 11. évf. 2. sz., 71-72. p., Adja a nyilatkozat szövegét.

2318. JAKABFFY Elemér: Iorga, a történelem és a magyar himnusz. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 73-74. p., A romániai magyar kisebbség helyzetéről; visszatekintéssel az 1906., 1909. évi március 15-re.

2319. FRITZ László: A Iorga-kormány "interimár-bizottságai" és a magyar nemzetkisebbség. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 75-83. p., A szerző ismerteti Románia közigazgatási rendszerének comisie intermară intézményét. Az alábbi statisztikai táblázatokkal: a) "A megyetanácsok helyébe kinevezett interimár-bizottságok"; b) "A városi interimár-bizottságok" (a romániai magyarásgé).

2320. KRISTÓF György: Gyulai Pál - a román-magyar kérdésről. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 84-91. p., A közlemény ismerteti a Gyulai Pál cikkeit tartalmazó, Papp Ferenc kiadásában "Erdélyi úti benyomások" címmel megjelent fűzetet. Szemelvényekkel.

2321. PAPP József: Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt. Közzéteszi - dr. III. [helyesen 13. közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 92-101. p., 1910-ből. A közlemény tartalma: "A Tribuna békeajánlata"; "A románok áldozatkészsége iskoláikért"; "»A nemzetiségek koaliciója"; "A Gazeta Transilvaniei és a székelyek"; "Molnár Viktor a nemzeti kérdésről"; "A nemzeti párt választói nagygyűlése"; "Mangra Vazul a »renegát«". Dokumentumok és sajtótermékek alapján. Szemelvényekkel. Vö. még a 2208., 2225., 2238., 2245., 2251., 2259., 2270., 2281., 2287., 2293., 2303., 2314., 2331., 2340., 2353., 2366., 2371., 2379., 2390., 2397., 2403., 2410., 2417., 2425., 2433., 2465. tétellel.

2322. Egy pohárköszöntő. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 102-103. p., A közlemény adja Hegedűs Nándor pohárköszöntőjének szövegét, mit "mint újságíró mondott el Nagyváradon Goga Octavián egészségére". A szerkesztő bevezetőjével.

2323. "L' Espprit International", "Le Monde Slave" és D. Draghicescu. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 104-105. p., A romániai nemzeti parasztpárt propagandájának elítéléséről. Ismertetés a L'Esprit International (1931. okt., Seaton Watson írása) és a Le Monde Slave (1931. szept.-okt.) írásait bemutató D. Dăghicescu-cikkről (Universul, 1932. jan. 28.); szemelvényekkel.

2324. FRITZ László: Ghibu Onişifor: Egy anakronizmus és egy kihívás. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 106-116. p., A tanulmány részletes ismertetést ad az alábbi műről: Ghibu Onişifor: Un anchronism şi o sfidare: Statul romano-catolic ardelean. Studiu istoric-juruidic. Cluj, "Ardealul" Institut de Arte Grafice, 1931. "Tartalmazza a történelmi-jogi bizottság konklúzióit a kath. Státus megszüntetése tárgyában." A szerző részletesen bemutatja "Onişifor Ghibunak, a róm. kath. státus kérdésének tanulmányozására kiküldött történelmi-jogi bizottság elnökének a kormányelnökhöz intézett 1931. jún. 20-iki felterjesztését", továbbá a státus helyzetét "a magyar uralom alatt", ill. "a román uralom alatt". Szemelvényekkel. Vö. még a 2333., 2342. tétellel.

2325. Joikity Vladán: "Bácska és Bánság nacionalizálása. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 116-117. p., A közlemény ismerteti az Újvidéken megjelent művet. Adatokkal.

2326. Gyárfás Elemér felszólalása a földgáz-kérdésben a bányatörvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásánál a szenátus 1931 december 18-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 118-119. p., A közlemény adja a beszéd és a közbeszólások szövegét.

2327. A mi vakmerőségünk. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 120. p., A közlemény ismerteti az erdélyi magyar sajtó vakmerőségét taglaló Universul-beli írást (1932. jan. 26.).

2328. Prefektus az "Árpád" nyelvén. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1932. február 16., 11. évf. 3-4 sz., 120. p., A közlemény ismerteti a Curentulnak (1932. jan. 30.) a Szakáli-esettel foglalkozó írását.

2329. KÉSMÁRKI Gergely: Kisebbségi sajtópolitika. Kisebbségpolitikai vázlat. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1932. március 1., 11. évf. 5. sz., 121-124. p., A szerző írását Polnisch Arturnak, a Szepesi Híradó főszerkesztőjének ajánlja.

2330. FRITZ László: A magyar nemzetkisebbség "méltányos része". Szemelvények a román Közokt.-Vallás-Szépművészetügyi Minisztérium 1932. évi költségvetéséből. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1932. március 1., 11. évf. 5. sz., 125-130. p., Adatokkal. A közlés alapja: Ministerul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor. Proiectul de buget ordinar pe exerciţiul 1932. (Bucureşti, Imprimeria Naţională).

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék