kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1924: 253 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-253

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


335. JAKABFFY Elemér: Újévi szózat! ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 1. p., Újévi beköszöntő.

336. GÁL Kelemen: Az elemi iskolai rendelet román főpapok és államférfiak megvilágításában. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 2-17. p., Romániában. Jogtörténet. A közoktatásügyi miniszter 1923. évi 100088. sz. rendeletének apropóján az 1879. évi törvényjavaslat XVII-ik t.c. elemzése. Továbbá: részletek a körülötte kibontakozó vitából. Folytatása a 349. tétel.

337. GÁJ József: A szerb egyháztörténelem és a nagyszerb történelem közös álma. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 18-22. p., Értekezés a szerb politikai törekvésekről, ill. ezek történelmi alapjáról.

338. TÁVOL Tamás: Masaryk és a nyelvemlékek. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 23-34. p., "A cseh újjászületés" című kultúrtörténeti cikksorozat 7. része. Irodalomtörténeti áttekintés (1877-1888). L. még a 276., 284., 294., 305., 314., 332. tételt.

339. ALBRECHT Ferenc: Államkormányzat és kisebbségi jog. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 35-37. p., A szerző a kisebbségi jogok kérdését az államkormányzathoz való viszonyában vizsgálja, "tisztán és kizárólag a politika tudományának alapján". (Jogelméleti fejtegetés.)

340. A magyar oktatás ügyéhez. (Tizenötödik közlemény.) ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 38-39. p., Romániában. Statisztikai adatok Maros-Torda vármegye Marosi alsó járás, Nyárádszeredai járás községeiről. (1910-1923), táblázatokban. L. még a 135., 156., 184., 192., 200., 212., 234., 249., 266., 275., 285., 303., 331., 315., 331., 353., 367., 378., 421., 442. tételt.

341. JAKABFFY Elemér: Trianon-e vagy Alba Iulia? ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 40-41. p., A közlemény vizsgálja a trianoni békeszerződés és a gyulafehérvári határozatok területi kérdésekben való illetékességét. Ismertetés a bukaresti România (1923. dec. 16.), a Ţara Noastră és a Glasul Minorităţilor véleményéről; bő szemelvénnyel.

342. JAKABFFY Elemér: Dandea és a Glasul. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 41-42. p., Ismertetés a Banatul Românesc-nek a Glasul Minorităţilor-t támadó írásáról (1923. dec. 23.); szemelvénnyel.

343. JAKABFFY Elemér: A megzavart sajtókongresszus. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 42-43. p., Részletek a Timpul-nak a kolozsvári botrányról szóló cikkéből (1923. dec. 20.), továbbá a România-nak Brătianu-ék kisebbségi politikájával foglalkozó írásából (1923. dec. 21.).

344. JAKABFFY Elemér: Beszélnek a számok. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 43. p., Ismertetés a Ţara Noastră-ban közölt vallási statisztikáról.

345. JAKABFFY Elemér: A csucsi árulás. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 44. p., Részlet a Ţara Noastră a nemzeti pártnak visszavágó írásából (1923. dec. 23.).

346. [ :]: Az elnyomott nemzetek blokkja. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 45-46. p., Ismertetés a Slovak (1923. dec. 14.), a Prágai Magyar Hírlap (1923. dec. 18.), a Československé Republika és a Venkov cikkeiről; szemelvénnyel.

347. [ :]: Nobilor pars regni. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 1., 3. évf. 1. sz., 46. p., Közli a Prágai Magyar Hírlapnak az "elnyomott nemzetek blokkja" - vitához való hozzászólását.

348. JAKABFFY Elemér: SULYOK István távozásához. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 47. p., Híradás a Magyar Kisebbség szerkesztőségében történt változásról.

349. GÁL Kelemen: Az elemi iskolai rendelet román főpapok és államférfiak megvilágításában. [2. közl.] CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 48-59. p., Romániában. Jogtörténet. A közoktatásügyi miniszter 1923. évi 100088. sz. rendelete kapcsán az 1907. évi XXVII. t.c. (Apponyi-féle törvény) elemzése, továbbá részletek a körülötte kibontakozó vitából. L. még a 336. tételt.

350. GÁJ József: A kisebbségi vallásfelekezetek helyzete a háború előtti Szerbiában. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 60-66. p., Történeti áttekintés (1853-1914).

351. FERENCZY K. Szilárd: Cseh-szlovákia parlamentáris élete. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 67-70. p., Ismertetés a csehszlovákiai antidemokratikus választójogról; továbbá az öt kormánypárt vázlatos bemutatása.

352. GYÁRFÁS Elemér: Az erdélyi románok hitelszervezetei. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 71-79. p., Történeti áttekintés (1867-1919); adatokkal. Vö. még a 274., 286., 293., 302., 313., 330. tétellel.

353. A magyar oktatás ügyéhez. (Tizenhatodik közlemény.) CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 80-81. p., Romániában. Statisztikai adatok Maros-Torda vármegye Marosi felső járás községeiről (1910-1923), táblázatokban. L. még a 135., 156., 184., 192., 200., 212., 234., 249., 266., 275., 285., 303., 315., 331., 340., 367., 378., 421., 442. tételt.

354. Convorbiri Literare. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 82-83. sz., Ismertetés Soveja "A tizenkettedik órában" című írásáról. (Megjelent a fenti, bukaresti folyóirat 1923. évi 55. évf. szept.-okt. számában.)

355. Genius. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 83-84. sz., Ismertetés az aradi szépirodalmi folyóirat első, 1924. évi januári számáról.

356. Revue des Études Hongroises et Finno-Ougroinnes. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 84. p., Ismertetés a Párizsban, az MTA támogatásával megjelenő folyóirat 1923. évi két kettős számáról.

357. JAKABFFY Elemér: Még mindig Csucsa... ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 85-87. p., Megjegyzések a România-nak (1923. 64. sz.), az Înfrăţirea-nak, a L'Indépendance Roumanie-nek és a Ţara Noastră-nak a Goga-Averescu-féle Néppárt és az Országos Magyar Párt között megkötött "csucsai paktum"-ot tárgyaló írásaihoz; bő szemelvényekkel a cikkekből.

358. JAKABFFY Elemér: Román-magyar közeledés. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 87-90. p., Részletek a România-nak "A magyarok frontváltakozása" c. cikkéből (1923. 64. sz.), továbbá az 1924. jan. 4-i számában és a Lupta 1924. jan. 13-i számában megjelent írásokból; bő szemelvényekkel.

359. JAKABFFY Elemér: Akik azonosítják magukat az ellenséges érdekekkel. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 90. p., A Viitorul-nak (1924. jan. 12.) a Glasul Minorităţilor "Három beszédes tény" c. írásával polemizáló kirohanásáról; bő szemelvénnyel.

360. [ :]: "Szlovenszkó a szlovenszkóiaké." CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 91. p., A kisebbségek együttműködéséről. Ismertetés Belansky Károly Losonci Hírlap-beli nyílatkozatáról.

361. [ :]: A francia-cseh-szlovák szövetség. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 91-92. p., Ismertetés a csehszlovák-francia szövetség belpolitikai hatásait tárgyaló Národný Listy-beli és Československé Republika-beli írásokról.

362. [ :]: Scotus Viator és a szlovenszkói közigazgatás. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. január 15., 3. évf. 2. sz., 92. p., Részletek Scotus Viatornak, a szlovák tisztviselők korábbihoz viszonyított kedvezőbb helyzetét hangoztató véleményéből. Ismertetés a Lidové Noviny 1924. jan. 16-i számának egyik írásából.

363. MESKÓ Miklós: Románok és magyarok. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. február 1., 3. évf. 3. sz., 93-106. p., Az európai népek érdekközösségeinek, ill. a pánszlávizmus problámájának elemzése.

364. Beszámoló a német kisebbség múlt évéről. CSEH-SZLOVÁKOK RÓLUNK, MK, 1924. február 1., 3. évf. 3. sz., 107-114. p., Romániában. Szemelvények az 50. éves jubileumát ünneplő Siebenbürgisch Deutsches Tagblatt (1924. jan. 1.), továbbá a Deutsche Tagespost (1924. jan. 1.) cikkeiből.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék