kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1930: 219 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-219

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1856. PROHÁSZKA László: Románia teherpróbája. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 1-7. p., Áttekintés Románia utolsó tíz évéről.

1857. JAKABFFY Elemér: Vegyünk talán példát? FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 8-10. p., A szerző ismerteti a Românul (1912. márc. 16.), Foaia Poporului (1912. ápr. 7.), Românul (1912. ápr. 10., máj. 4.) uszító cikkeit.

1858. Egy román tanár előadása a kisebbségi kérdésről. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 11-13. p., A közlemény ismerteti Gheorghe Sofronie-nek 1929. dec. 14-én, Nagyváradon megtartott előadását.

1859. Állami felügyelet, befolyás és ellenőrzés felekezeti magyar középiskoláinkban. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 14-18. p., Áttekintés a romániai magyar oktatás helyzetéről 1919 után.

1860. A románok politikai múltjából. [1. közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 19-22. p., Lapszemle. A közlemény tartalma: "A békítő Stere Constantin". (Românul, 1912. márc. 12.) Szemelvényekkel. Vö. még az 1880., 1903., 1913., 1921., 1930., 1943., 1968., 1978., 2038., 2055., 2064., 2071. tétellel. A cikksorozatot folytatja az "Adatok a magyarországi románság történetéhez. Közzéteszi Jakabffy Elelemér" c. 13. részes cikksorozattal. (Vö. az 1158., 1171., 1184., 1198., 1215., 1226., 1241., 1248., 1261., 1271., 1280., 1295., 1303. tételekkel.) Folytatása a "Régi román lapokból" c. cikksorozat. (Vö. a 2078., 2091., 2102. tétellel.) Kiegészíti még az "Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt. Közzéteszi Papp József" c. cikksorozat. (Vö. a 2208., 2225., 2238., 2245., 2251., 2259., 2270., 2281., 2287., 2293., 2303., 2314., 2321., 2331., 2340., 2353., 2366., 2371., 2379., 2390., 2397., 2403., 2410., 2417., 2425., 2433., 2465. tétellel.)

1861. A jugoszláv állam. A centralizmus túlkapásai. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 23-24. p., A közlemény ismerteti Seaton Watson (Scotus Viator) The Times-beli (1929 vége) fenti címmel megjelent írását.

1862. "Ezer évig volt kenyere a tót népnek". A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 24. p., Rövíd híradás Hlinkának a Slovák karácsonyi számában megjelent (1929) írásáról.

1863. Ştefan Florescu szemelvényei Pamfil Şeicaru cikkeiből. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 25. p., A közlemény ismerteti Pamfil Şeicaru hírlapi cikkeiből összeállított füzetet, mit Ştefan Florescu adott ki.

1864. Gyárfás Elemér interpellációja a közlekedési és kereskedelmi miniszterekhez egyes postahivatalok kisebbségellenes visszaélései miatt a szenátus 1929 november 29-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 26-27. p., Adja a beszéd szövegét.

1865. Jósika János báró képviselő beszéde a költségvetéshez a kamara 1929 december 19-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 27-37. p., Adja a beszéd szövegét.

1866. Gyárfás Elemér tiltakozása az új adótörvények ellen a szenátus 1929 december 20-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 37-38. p., Közli a felszólalások szövegét.

1867. Helyreigazítás. MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 38. p., Az 1951. tételhez.

1868. " A múlt álljon előttünk tanulságképpen." ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 39. p., A közlemény ismerteti az Omul Liber (1929. dec. 15., 16.) véleményét a kisebbségi iskolákról, ill. a német kisebbség helyzetéről.

1869. Tárogató-furulya. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 39. p., Ismerteti a Curentul (1929. dec. 19) írását a román nyelv elferdítéséről.

1870. A rádió körül. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 40. p., Ismerteti az Universul (1929. dec. 23.) támadását "a bukaresti rádióleadó állomás vezetői" ellen

1871. Hogyan gondolkozik az új nemzedék? ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 1., 9. évf. 1. sz., 40. p., A cikk ismerteti V. V. Tilea Patria-beli írását (1929. dec. 25.) a magyarországi revizionista propagandáról. Szemelvényekkel.

1872. Helyzetkép bemutatás. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 15., 9. évf. 2. sz., 41-42. p., Az európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok 5., genfi kongresszusán (1929) elhatározták egy, a nemzetkisebbségi csoportok helyzetét bemutató adatgyűjtemény kiadását. A közlemény arról tájékoztat, hogy a tervezetet a kongresszus elfogadta. Továbbá részletesen ismerteti a műre vonatkozó határozatot.

1873. MÓRICZ Miklós: Erdély ipari részvénytársaságai. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 15., 9. évf. 2. sz., 43-50. p., Adatokkal 1919-1927-ből. A közlemény táblázatban adja: "Az erdélyi és regáti ipari részvénytársaságok mérlege 1926 december 31-én millió lejekben".

1874. Egy berlini kiállítás. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 15., 9. évf. 2. sz., 51. p., A cikk ismerteti a Berlinben (1930. jan.) "Halál és terror Jugoszláviában" címmel megrendezett kiállítást.

1875. A külföldi sajtó Balogh Arthur kisebbségi könyvéről. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1930. január 15., 9. évf. 2. sz., 52-54. p., A közlemény ismerteti a "Der internationale Schutz der Minderheiten" c. (1929) műre való reagálásokat: Fränkischer Kurier (O. Frass írása), Neue Leipziger Zeitung, Grenzdeutsche Rundschau (O. Kayser írása), Berichte der Deutschen Hochschule für Politik, Journal de Genève; továbbá a nagyszebeni Ostland, ill. a mű Charles Dupuis által írt francia nyelvű előszava. Bő szemelvényekkel.

1876. Gyárfás Elemér felirati beszéde a szenátus 1929. december 4-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1930. január 15., 9. évf. 2. sz., 55-78. p., Adja a beszéd, ill. a közbeszólások szövegét.

1877. Szlovenszkó és Ruszinszkó népmozgalmi adataiból. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1930. január 15., 9. évf. 2. sz., 79-80. p., A közlemény szemelvényeket ad Vécsey Zoltánnak a Prágai Magyar Hírlapban (1929-1930) megjelent cikksorozatából.

1878. Egy szócsata Maniu Gyula, Goldiş László és Bethlen György megnyilatkozásai a magyar kisebbség helyzetéről és felfogásáról. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 81-89. p., A közlemény az alábbi beszédek szövegét adja: a) Maniu-ét, mely elhangzott 1930. jan. 19-én, Kolozsváron, a nemzeti parasztpárt ún. százas bizottságának ülésén; b) Goldiş-ét, mit Aradon 1930. jan. 25-én az averescanus pártiak gyűlésén mondott el; c) Bethlenét, mely 1930. jan. 26-án Csíkszeredában, a romániai Országos Magyar Párt csíkmegyei tagozatának közgyűlésén hangzott el.

1879. Pablo de Azcarate. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 90. p., Híradás arról, hogy a Nemzetek Szövetségénél a kisebbségi szakosztály vezetését Azcarate-ra bízták.

1880. A románok politikai múltjából. [2. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 91-99. p., Lapszemle. A közlemény tartalma: "Hogyan beszélt Maniu Alsó-Fehér megye közgyűlésén" (Românul, 1912. márc. 30.); "Vaida-Voevod Sándornak egy húsvéti programja" (Poporul Român, 1912. ápr. 5.); "Az iskolai bizonyítványok nyelvéhez" (Unirea, 1912. ápr. 19.); "A lugosi gör. kath. püspökség helyzete 1912-ben" (Unirea, 1912. ápr. 20.); "Bojkottált románok" (Foaia Poporului Român, 1912. ápr. 21.); "Az ötvenéves »Petru Maior« olvasókör jubileuma" (Gazeta Transilvaniei, Românul, 1912. ápr. 23, 24.); "Issekutz alispán és Braniste Valér Gozsdu emlékéről" (Drapelul, 1912. máj. 18.); "Izolálódás" (Românul, 1912. máj. 23.). Szemelvényekkel. Vö. még az 1860., 1903., 1913., 1921., 1930., 1943., 1968., 1978., 2038., 2055., 2064., 2071. tétellel.

1881. A romániai németek jaj-szavai a külföldi sajtóban. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 100-102. p., Lapszemle az alábbi lapokból: Nation und Staat (1929. dec.), Bund, Völkischer Beobachter, Der Auslanddeutsche; szemelvényekkel.

1882. A törökországi kisebbségek helyzete. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 103. p., Rövid ismertetés a Manchester Guardien, ill. a Proia (Athén) híreiről.

1883. A romániai bulgárok szervezkedése és emlékirata. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 103. p., Rövid ismertetés a La Bulgarie és az Edinstvo híreiről.

1884. A Romániai Németek Évkönyve. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 104. p., Rövid ismertetés a fenti műről.

1885. Horvát vezérek memoranduma Londonban? MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1930. február 1., 9. évf. 3. sz., 104-105. p., A közlemény röviden ismerteti a Henderson külügyminiszternek átadott memorandum szövegét.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék