kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1928: 228 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-228

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1407. JAKABFFY Elemér: A kilencedik év. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 1-10. p., A szerző beszámol a romániai magyarságot érintő, 1927. évi eseményekről (választások, szervezett nemzetkisebbségi csoportok 3. kongresszusa, Nemzetek Szövetségének tevékenysége).

1408. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István és a románok a háború alatt. [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 11-21. p., Tisza István tevékenységéről (1914-1915). "A világháború első éveinek nemzetiségi politikája (1914-1915)". A közlemény adja az alábbi leveleket is: T. I. levele Metianu János gör. Kel. érsek metropolitához (1914. szept. 22.); Metianu János válasza T. I. 1914. szept. 22-i levelére; T. I. erre való válaszlevele Metianu Jánoshoz; továbbá részletek a levelezésből. (T. I. Összes Művei II. köt. alapján.) Vö. még az 1417., 1428., 1438. tétellel.

1409. Milyen jogcímen? STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 22-23. p., Megjegyzések a trianoni békeszerződés tervezetének kisebbségvédelmi rendelkezéseiről.

1410. Az európai nemzetkisebbségek kongresszusának végrehajtó-bizottsága Berlinben ülésezett. A SZERVEZETT NEMZETKISEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONGRESSZUSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 24. p., A közlemény ismerteti az 1927. dec. eleji ülés napirendi pontjait.

1411. Gyárfás Elemér beszéde a szenátus 1927. december 8-iki ülésén Brătianu Vintila kormányának bemutatkozása alkalmából. DOKUMENTUMOK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 25-27. p., Adja a beszéd szövegét.

1412. Gyárfás Elemér beszéde a szenátus 1927. december 10-iki ülésén az állami anyakönyvvezetés egységesítéséről szóló törvény tárgyalásánál. DOKUMENTUMOK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 28-33. p., Adja a beszéd szövegét, ill. a közbeszólásokat.

1413. Világsajtó a nagyváradi és kolozsvári eseményekről. [1. közl.] A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 34-38. p., A közlemény sajtószemlét ad az alábbi lapokról: L' Intransigeant (1927. dec.8., "Tüntetések a magyar határon?" c. írás); The Daily Herald (1927. dec. 8.), "Magyarellenes zavargások. A diákok gyilkolják a zsidókat és a magyarokat" c. írás; The Westminster Gazette (1927. dec. 8., "Román diákok vörös terrorja. Zsidóellenes zavargások a határvárosban" c. írás); Le Temps (1927. dec. 9.); Le Figaro (1927. dec. 9., "Magyarellenes tüntetések Romániában" c. írás); The Daily Mail (1927. dec. 8., "Magyarellenes düh", dec. 10., "Újabb román zavargások", "Angol üzlet kirablása" c. írások). Vö. még az 1421. tétellel.

1414. Egy sikerült móka. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 39. p., Híradás a Gazeta Gazetarilor (1927. I. évf. 1. sz.) G. G. szignójú "Aceeaşi greşeală" című, Jakabffy Elemér és a Glasul Minorităţilor elleni kirohanásáról.

1415. Kérelem olvasóinkhoz. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 1., 7. évf. 1. sz., 40. p., Szerkesztőségi értesítés a Magyar Kisebbség korábbi évfolyamai összevont tartalomjegyzékének megjelentetéséről, ill. előfizetési felhívás.

1416. JAKABFFY Elemér: Cenzura. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 41-42. p., A romániai magyar kisebbségi sajtó cenzurázásáról.

1417. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István és a románok a háború alatt. II. [ közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 43-52. p., Tevékenységéről (1914-1915), levelezése alapján. Vö. még 1408., 1428., 1438. tétellel.

1418. Kép a régi időkből. Adatok az erdélyi román színészethez a magyar uralom alatt. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 53-55. p., Megjegyzés a Thalia (1928. jan. 1.) egyik írásához. (Vasile Podoabă: Az első erdélyi magyar színtársulat.)

1419. Kép a csehszlovákiai sajtószabadsághoz. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 56. p., Híradás a lapok elkobzásáról.

1420. Kisebbségi iskolai egyezmény Jugoszlávia és Románia között. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 57-60. p., A közlemény a ljubljanai Kisebbségi Iroda lapjának (1927. dec.) közlése alapján adja a jugoszláv-román iskolaegyezmény szövegét.

1421. Világsajtó a nagyváradi és kolozsvári eseményekről. II. [közl.] A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 61-64. p., Sajtószemle az alábbi lapokról: The Daily Mail (1927. dec. 10., "Szervezett tüntetés katonai vonatokkal" c. írás); Schweizer Freie Presse (1927. dec. 10.); Le Temps (1927. dec. 11., "Az erdélyi diáktüntetések" c. írás); National Zeitung (1927. dec. 11.); Berner Tagblatt (1927. dec. 12., "Kiújult a magyar-román feszültség" c. írás); The Daily Mail (1927. dec. 13., "Ahol a román zavargások folynak" c. írás). Vö. még az 1413. tétellel.

1422. Willer József képviselő interpellációja a diáktüntetések ügyében a kamara 1927 december 14-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 65-66. p., Közli a beszéd szövegét.

1423. Jósika János báró beszéde a kamara költségvetési vitájában 1927 december 16-án. DOKUMENTUMOK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 66-74. p., Közli a beszéd szövegét.

1424. vitéz NAGY Iván: A magyar nyelv ismerete és az anyanyelv megállapítása Magyarországon. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 75-77. p., Statisztikai adatokkal 1910- és 1920-ból.

1425. JAKABFFY Elemér: Nae Ionescu és Paál Árpád vitája a váradi színház körül. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. január 15., 7. évf. 2. sz., 78-80. p., Ismertetés a Cuvântul és a Keleti Újság írásairól. Vö. az 1442. tétellel.

1426. [KARDHORDÓ Károly] COGITATOR: A szatmárvidéki asszimiláció [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., , A közlemény az alábbiakat tartalmazza: a) bevezetés; b) "A szatmárvidéki sváb telepítés történeti előzményei" (18. sz.). Vö. még az 1437., 1444., 1457., 1464., 1484., 1507., 1514. tétellel. A cikksorozat folytatását l. az 1543., 1561. tételnél.

1427. BOTOS János: A brătianizmus. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 88-94. p., A szerző Ionel Brătianu halála kapcsán áttekinti a család történetét, tevékenységét (19-20. sz.). Vö. még az 1439. tétellel.

1428. ALBRECHT Ferenc: Gróf Tisza István és a románok a háború alatt. III. [ közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 95-103. p., A közlemény tartalma: "Tisza István román külpolitikája 1914/15-ben". (Levelezése alapján.) Vö. még az 1408., 1417., 1438. tétellel.

1429. CSEKEY István: A kisebbségi kultúrautonómia Észtországban. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 104-110. p., Történeti áttekintéssel (1918-1926). Vö. még az 1440., 1446., 1459. tétellel.

1430. A jugoszláv miniszterelnök és a népszövetségi ligák megalakulása. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 111. p., Híradás a szlovéniai német népszövetségi liga megalakulásának akadályairól.

1431. A magyar miniszterelnök a nemzeti kisebbségek problémájáról. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 111-112. p., A közlemény ismerteti a Bethlen István gróf Neues Politisches Volksblatt-nak adott nyilatkozatát.

1432. A franciaországi nemzetkisebbségek tiltakozása. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 112. p., Híradás az elzász-lotharingiai német kisebbség újságainak betiltásáról.

1433. László Dezső képviselő kamarai beszéde, 1927. december 17-én. DOKUMENTUMOK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz.., 113-114. p., Közli a költségvetéssel foglalkozó beszéd szövegét.

1434. JAKABFFY Elemér: Március Idusa, mint liberális mumus... ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 115-116. p., Ismerteti a Politica-nak a Viitorul írásával foglalkozó cikkét. (1928. jan. 17.); szemelvénnyel.

1435. JAKABFFY Elemér: Hogyan törik kerékbe a román nyelvet? ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 3. sz., 116. p., Ismerteti a Cuvântul (1928. jan. 13.) írását; szemelvénnyel.

1436. JAKABFFY Elemér: Görög Joachim. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1928. február 1., 7. évf. 4. sz., 117. p., Nekrológ.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék