kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    4144 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 4141-4144

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1. [SULYOK István] S. I.: Levelek helyett. MK, 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 1-5. p., Programcikk.

2. JAKABFFY Elemér: A román példa. [1. közl.] MK, 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 6-20. p., Történeti áttekintés az erdélyi román egyházak szerepéről a román egyházak szerepéről a "nemzetfejlesztés és védelem terén" (17-19. sz.)

3. Agrár-reform és telepesek MK, 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 20-24. p., Romániai magyar telepes községek adatai táblázatokban (1910-1922), bevezetővel. A táblázat szempontjai: a lakosság száma, az iskolák helyzete, gazdasági helyzet.

4. Románok rólunk. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 25. p., Szerkesztőségi bevezető az induló rovathoz.

5. [WILLER József] W. J.: A Magyar Szövetség nagygyűlése. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 25-30. p., Az 1922. aug. 6-i nagygyűlés visszhangja az Epoca, Dimineţa, az Albina, a Lupta, a Dacia, az Îndreptarea és az Înfrăţirea írásaiban. Bő szemelvényekkel.

6. [WILLER József] W. J.: Románia és a kisebbségek. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 30. p., A Viitorul (1922. aug. 12.), az Epoca, a prágai Bohemia, a berni Der Bund és a Temesvári Hírlap álláspontjáról.

7. [WILLER József] W. J.: Türelmesség. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 1., 1. évf. 1. sz., 31-32. p., Ismertetés Victor Eftimiu "Toleranţa" c., a Magyar Szövetség közgyűlése alkalmából írott cikkéről (Lupta, 1922. aug. 14.); szemelvényekkel.

8. GYÁRFÁS Elemér: Erdélyi magyar bankpolitika. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 33-38. p., A dualizmus éveiben és az "impériumváltás" után.

9. [Szemelvény Kossuth Lajos a "Századok"-hoz címzett leveléből.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 38. p.,

10. [Szemelvény Eötvös József " A nemzetiségi kérdés" című művéből.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 38. p.,

11. JAKABFFY Elemér: A román példa [2. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 39-35. p., Történeti áttekintés az erdélyi román egyházak szerepéről a "nemzetfejlesztés és védelem terén" (1848-1907). L. még a 2 és a 24. Tételt.

12. [WILLER József] W. J.: A huszadik interparlamentális konferencia kisebbségi vitája. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 46-50. p., Bécs, 1922. aug. 29. A szerző szemelvényeket közöl Adelswärd báró megnyitó beszédéből; továbbá lord Newton beszédéből a Neue Freie Presse 1922. aug. 30-i száma alapján.

13. Az erdélyi városok lakossága nemzetek szerint. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 51-53. p., Statisztikai adatok, táblázatokban, 1910- és 1920-ból; bevezetővel. A hivatalos román statisztikai adatok forrása: Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi a celorlalte ţinuturi alipite. Összeáll. C. Martinovici és N. Istrati. Kolozsvár, 1921.

14. [Távol Tamás] T. T.: A "Deutscher Schutzbund" kisebbségi választményénak kiadványai. A KISEBBSÉGI KÉRDÉS IRODALMA, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 54-57. p., A szerző ismerteti a következő művekiet: Kurt Wolzendorff: Grundgedanken des Rechts der nationalen Minderheiten mit einem Exkurs über Nationalkataster. Berlin, 1921. Verlag von Hans Robert Engelmann.

15. Az interparlamentáris konferencia. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 58. p., A 20. bécsi konferenciáról (1922. aug. 29.) a párizsi Echo National, a Berliner Tageblatt, a cseh Pravu Lidu, a magyarországi 8 Órai Újság, a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék írásai alapján.

16. A kisebbségi kérdés. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 59. p., Ismertetés a Neue Züricher Nachrichten "Magyarország és szomszédai" c. írásáról.

17. A jugoszláviai magyar kisebbségről. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 59-60. p., Ismertetés a Journal des Dèbats (1922. aug. 29., Albert Mousset írása), a Tribuna (1922. aug. 30.), a Bácsmegyei Napló és a Délbácska írásaiból.

18. A kisebbségi kérdés Csehszlovákiában. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 60-61. p., Ismertetés a Kassai Napló, a Čas, a Slovák, a Slovenský Denník, a Slov. Krest. Socialist, a Venkov és a Prágai Magyar Hírlap írásaiból.

19. A romániai kisebbségi kérdés. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 61. p., Ismertetés az Amerikai Magyar Népszava, a Baseler Nachrichten és a Neue Züricher Zeitung írásairól.

20. [WILLER József] W. J.: Bombalovagok ... orgyilkosok. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 62-66. p., Az 1921. évi romániai szenátusi bombamerényletekről. Ismertetés a Viitorul, az Aurora, a Dacia, az Adevărul, a Steagul, az Universul, a Dimineaţa és a Lupta írásaiból. Bő szemelvényekkel.

21. [WILLER József] W. J.: Megesznek a gyárak. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 66-68. p., Az aradi Astra-gyár sztrájkja. Ismertetés a Dacia (1922. aug. 30., szept. 1.), az Universul és az Aurora (1922. szept. 2.), ill. a Socialismul írásairól. Bő szemelvényekkel.

22. [WILLER József] W. J.: Jú nipot! ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. szeptember 15., 1. évf. 2. sz., 68. p., Részlet az Aurora egyik tréfás írásából.

23. Renegátok. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 69-73. p., Elmélkedés kisebbségi nemzetekről.

24. JAKABFFY Elemér: A román példa. [3. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 74-80. p., A közlemény tartalma: Román "iskolák, a nemzetfejlesztés és védelem terén" Erdélyben. Történeti átttekintés (1863-1914). Statisztikai adatokkal (1869-1888). l. még a 2. és 11. tételt.

25. [SULYOK ISTVÁN] S. I.: Az aradi Kölcsey Egyesület mozgalmához. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 81-87. p., A kisebbségi kulturális életről. Közli a Kölcsey Egyesület körlevelének szövegét is.

26. Az erdélyi vármegyék, illetve járások lakossága nemzetek szerint. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 88-91. p., Statisztikai adatok, táblázatban, 1910- és 1920-ból. L. még a 38. és 50. tételt.

27. A nemzetek szövetsége. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 92-94. p., A harmadik, 1922 szeptemberi, genfi ülésszak. Ismertetés a The Manchaster Guardian (1922. szept. 9., 4.), a Le Figaro (1922. szept. 4.), a The Daily Chronicle (1922. szept. 9.), a Die Zeit (1922. szept. 9.), a D. A. Z. (1922. szept. 10.), a Magyarság (1922. szept. 13., Andrássy Gyula írása), a Pester Lloyd (1922. szept. 19., Apponyi Albert írása), a Népszava (1922. szept. 14.) és a Budapesti Hírlap (1922. szept. 14.) cikkeiről.

28. A jugoszláviai magyar kisebbség. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 94-95. p., Ismertetés Nincic jugoszláviai külügyminiszter 1922. aug. 28-i nyilatkozatáról és a Bácsmegyei Napló (Stojan Protics, ill. Szvetozár Pribicsevics írása, 1922. szept. 7.) cikkeiről.

29. A kisebbségi kérdés Csehszlovákiában. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 95-96. p., Ismertetés a Lidové Noviny, a Prágai Magyar Hírlap (1922. szept. 3., "Külpolitikai aktivitást!" c. írás), a Slovenský Denník (1922. szept. 3.), a Komáromi Lapok (1922. szept. 5.), a Híradó (1922. szept. 10., "Szlovák fejfák a magyar temetőkben" c. írás) és a Prágai Magyar Hírlap (1922. szept. 1.) írásairól.

30. A romániai magyar kisebbségről. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK, 1922. október 1., 1. évf. 3. sz., 96-97. p., Ismertetés a Vossische Zeitung (1922. szept. 7., 417. sz., Walter Burg "Mágnások és bojárok" c. írása) egyik cikkéről.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék