kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1942: 89 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-89

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


4047. GYÁRFÁS Elemér: Új esztendő küszöbén. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 1-2. p., Visszatekintés a Magyar Kisebbség elmúlt húsz évére

4048. VITA Zsigmond: Kiket adott Dél-Erdély magyarsága a magyar művelődésnek? STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 3-9. p., Történeti áttekintés (16-19. sz.).

4049. CSERESNYÉS Iván: Törvényes rendelkezések a magyarországi zsidókról a XIX. század folyamán. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 9-12. p., A szerző szemelvényeket ad különböző törvényekből.

4050. Bejegyezték a szlovákiai Magyar Pártot. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 13-14. p., Híradás a szlovákiai Egyesült Magyar Párt 1941. nov. 6-i bejegyzéséről, ill. ennek előzményéről.

4051. Németek a Laibach-i tartományban. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 15-17. p., Az Olaszországhoz csatolt területről. Történeti áttekintés (1467-1931), adatokkal. A közlemény adja az alábbi statisztikai táblázatot is: "Krajna népességének anyanyelv szerinti megoszlása 1880 és 1910 között". (A PEKI alapján.) Vö. még a 3676., 3933. tétellel.

4052. A Magyar Népközösség könyvtára Lugoson. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 17-19. p., A közlemény tematikus csoportosításban bemutatja a könyvtár állományát is.

4053. Munkaközösség a történelemért. - "Arbeitsgemeinschaft für Geschichte". STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 19. p., A közlemény rövid beszámolót ad a Romániai Német Népcsoport Kutató Intézete által 1941. dec. 14-én "Arbeitsgemeinschaft für Geschichte" néven létrehozott intézményről.

4054. Események [102. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 20. p., A közlemény tartalma: "Sulyok István és Thury Kálmán visszalépése" (a Királyhágómelléki ref. egyházkerületben lévő állásából, ill. tisztségből); "A »Kisebbségek Igazgatóság« megkezdette működését" (a Romanizálási, Telepítési és Leltározási Minisztérium keretén belül).

4055. Rendelet-törvények. , MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 21-23. p., A közlemény adja az alábbi két törvény teljes szövegét: a) "Rendelet-törvény a Zsidó Népközületi Egyesületek Szövetségének feloszlatásáról és egy Romániai Zsidóközpont létesítéséről" (1941. dec. 16-i, 1090. sz.), "Rendelet-törvény a vérbeli zsidó lakosság összeírásáról" (1941. dec. 16-i, 1091. sz.).

4056. Az ellengyelesített németek visszavezetése. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 23. p., Rövid ismertetés a Süddeutsche Tageszeitung (1941. dec. 21.) egyik híréről.

4057. Német beszámoló Satmar vidékéről. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 23-24. p., A magyarországi német kisebbségről. (A Nation und Staat 1941 novemberi írása alapján.)

4058. A Banat-i hitvallásos iskolák átadása a Német Népcsoportnak. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 24-25. p., A közlemény szemelvényt ad a Süddeutsche Tageszeitung (1941. dec. 28.) egyik írásából.

4059. A "Deutschtum im Ausland" az egykori Jugoszláv Bánságról. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 25-27. p., A közlemény részletesen ismerteti a "Senkiföldjének" nevezett területtel foglalkozó írást (Deutschtum im Ausland, 24. évf. 7-8. sz.).

4060. Schiff Béla: Régi idők, régi emberek. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1942. január 1., 21. évf. 1. sz., 27-28. p., Rövid ismertetés a fenti műről.

4061. JAKABFFY Elemér: Kiket adott Dél-Erdély magyarsága a magyar művelődésnek? KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1942. január 16., 21. évf. 2. sz., 29-34. p., Történeti áttekintés (14-19. sz.).

4062. SCHIFF Béla: Az egykori "Temesi Bánság" zsidó rendtartása 1776-ból. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1942. január 16., 21. évf. 2. sz., 34-40. p., Történeti áttekintés (14-19. sz.).

4063. A Német Népcsoportra vonatkozó törvények a Független Horvát Államban. , MK., 1942. január 16., 21. évf. 2. sz., 40-49. p., A közlemény adja az alábbi törvények teljes szövegét: a) Rendelet-törvény a Független Horvát Államban lévő Német Népcsoport ideiglenes jogállásáról"; b) "Rendelet-törvény a Független Horvát Állam német iskolaügyéről"; c) "Rendelet-törvény a Független Horvát Állam Német Népcsoportja vezérének jogállásáról"; d) "Rendelet-törvény a német nyelv, a német zászló és a német jelvények használatáról a Független Horvát Államban"; e) "Rendelet-törvény a német népiséghez tartozó köztisztviselőkről és alkalmazottakról a Független Horvát Állam közszolgálatában".

4064. A zsidók munkaszolgálatára vonatkozó újabb szabályok. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1942. január 16., 21. évf. 2. sz., 49-50. p., Romániában. A közlemény adja az 1941. dec. 30-án kiadott nagyvezérkari közlemény, ill. 1941. nov. 15-i (1003. sz.) rendelettörvény alapján érvényes szabályokat.

4065. Katolikus Naptár 1942. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1942. január 16., 21. évf. 2. sz., 50-51. p., A közlemény röviden ismerteti a fenti művet. (Kiad.: romániai Szent Ferenc rend, 1942). Továbbá rövid híradás az "Ifjúsági Zsebnaptár" megjelenéséről.

4066. Húsz éves az "Ungarische Jahrbücher". FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. január 16., 21. évf. 2. sz., 52. p., A közlemény röviden bemutatja a jubiláló lapot.

4067. JAKABFFY Elemér: Katolikus magyarok és németek. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 53-56. p., A szerző bemutatja azokat a problémákat, melyek abból a rendeletből fakadtak, hogy a Romániai Német Népcsoport vegye át a német nyelvű hitvallásos iskolákat, s tegye azokat német nemzeti iskolákká; továbbá bemutatja, hogyan kisérlik meg e problémák megoldását.

4068. A magyar tannyelvű oktatás ügye a szlovák parlamentben. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 56-58. p., A közlemény részletesen ismerteti gróf Esterházy János beszédét.

4069. Magyar életjelenségek Horvátországban. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 58-60. p., A közlemény röviden bemutatja a magyar kisebbség helyzetét.

4070. A szlovákiai magyar református egyház helyzete. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 60. p., Rövid beszámoló.

4071. TŐKÉS Béla: Tormac (Végvár) község népkönyvtárai. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 61-64. p., A szerző bemutatja az "Olvasó Egylet"-et, a "Polgári Olvasó Kör"-t, az "Iparos Egylet"-et, a "Református Állami Iskola Könytár"-át. Adatokkal.

4072. A Gottschee-i németek visszatelepítése. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 64-65. p., A közlemény részletet ad a Gottscheer Zeitung (1941. dec. 3.) egyik írásából. Gottschee = Kočevje Szlovéniában.

4073. Átköltöztetési megegyezés Németország és Horvátország között. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 65. p., Rövid beszámoló az 1941. nov. 15-én megkötött egyezményről.

4074. Szabályrendelet a romániai Zsidó Központ szervezéséről és működéséről. Fordította: Kardhordó Károly. , MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 66-72. p., A közlemény adja Ion Antonescu 1942. jan. 30-i szabályrendeletének teljes szövegét.

4075. [ ] J. I.: Hans Herrschaft: Das Banat. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 73-76. p., A szerző részletesen ismerteti a fenti, Grenze und Ausland kiadásában (Berlin, 1941) megjelent művet. Szemelvényekkel.

4076. A "Kárpátmedence" gazdaságpolitikai szemle az amerikai magyarokról. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1942. február 16., 21. évf. 3-4. sz., 76-79. p., A közlemény részleteket ad Taba Istvánnak az amerikai magyarokkal foglalkozó tanulmányából. (Kárpátmedence, 4. sz.).

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék