kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1927: 270 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-270

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


1137. JAKABFFY Elemér: A nyolcadik év. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 1-15. p., A romániai Országos Magyar Párt 1926. évi tevékenységét, ill. a különböző államok kisebbségeinek ez évi helyzetét tekinti át a szerző.

1138. ALBRECHT Ferenc: Mocsáry Lajos centenáriuma. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 16-18. p., Megemlékezés születésének századik évfordulója alkalmából.

1139. Mi van a könyvtárainkkal. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 19-24. p., Romániában. Felhívás az olvasóhoz: közöljék, mit tudnak lakhelyük magyar könyvtárairól, ill. mi a javaslatuk ezek megmentése érdekében? A közlemény továbbá felsorol 63 helységet: közli az itt létezett könyvtárak nevét, alapítási évét, állománya nagyságát; ezekről is információt kér.

1140. Válasz egy figyelmeztetésre. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 25-26. p., Reflexiók egy olvasói levélre, mely a szatmárvidéki anyakönyvi adatok közlését, ill. a magyar kisebbség törvényhozói beszédeinek közreadását kifogásolja.

1141. [Az induló rovat szerkesztőségi bevezetője.] A SZERVEZETT NEMZETKISEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONGRESSZUSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 27. p.,

1142. Dr. Wilfan Josip letartóztatásához. A SZERVEZETT NEMZETKISEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONGRESSZUSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 27-29. p., Híradás az olasz parlament szlovén képviselőjének letartóztatásáról, ill. az ez ellen tiltakozó szolidáris megnyilatkozásokról.

1143. Az esztóniai kultúrautonómia jelentős előrehaladása. A SZERVEZETT NEMZETKISEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONGRESSZUSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 29. p., Híradás a német kultúrtanács harmadik, 1926. nov. végi revali (Tallin) üléséről.

1144. A katalonok nyilatkozata. A SZERVEZETT NEMZETKISEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONGRESSZUSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 29-30. p., Híradás arról, hogy a katalán delegáltak nyilatkozatot küldtek a szervezett nemzetkisebbségek köngresszusa titkári hivatalához.

1145. Különböző közlemények. A SZERVEZETT NEMZETKISEBBSÉGI CSOPORTOK HARMADIK KONGRESSZUSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI, Mk, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 30. p., A németországi frízek nyilatkozatát ismerteti a közlemény: ebben 7800 aláíró közli, hogy nem tekinti magát nemzetkisebbségnek.

1146. Willer József beszéde a kamarának december 17-én tartott ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 31-35. p., Hozzászólás a válaszfelirathoz. Közli az 1926. dec. 17-i beszéd szövegét. (A romániai magyar kisebbséggel szembeni magatartásról.)

1147. Gyárfás Elemér beszéde a szenátusnak decemeber 18-ikán tartott ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 35-36. p., Közli az 1926. dec. 18-i beszéd szövegét. (Az egyházi államsegélyről.)

1148. JAKABFFY Elemér: Duca és Iorga a kisebbségekről. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 1., 6. évf. 1. sz., 37-40. p., Ismerteti Duca-nak, ill. Iorga-nak a képviselőház 1926. dec. 17-i ülésén elmondott beszédét; bő szemelvényekkel Iorga beszédéből.

1149. LEITNER Mihály: Kisiklód. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 41-44. p., Kisiklód falu rohamos elrománosodása kapcsán a szerző elemzi a magyarság szétforgácsolódásának okait. Vö. még az 1150. tétellel.

1150. [Híradás két magyar nyelvű személy kérelméről, hogy nevét románosíthassa.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 44. p., Szerksztőségi közlés a Monitorul Oficial alapján. Vö. még az 1149. tétellel.

1151. GÁJ József: A jugoszláviai katholikus kisebbségek és a glagolica. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 45-49. p., A szerző elemzi az ószláv nyelvű Missale Romanum hivatalos istentiszteleti könyvvé tételének politikai hátterét az SHS királyságban.

1152. A magyar kultúra őrállomásai Európa metropolisaiban. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 50-53. p., A közlemény beszámol a Berlinben, Romában, Zürichben, Oxfordban, Aberdeenben, Párizsban, Bécsben, Genfben működő Collegium Hungaricumok tevékenységéről, lehetőségeiről. (Klebersberg Kunónak a Reichpost-ban megjelent adatainak felhasználásával.

1153. PÁSINT Ödön: A keresztény kisebbségek Erdélyben. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 54-55. p., Ismertetés Gr. Griveanu fenti című előadásáról. (Elhangzott: 1926. ápr. 28-án a montpellier-i protestáns teológián; megj. Foi et Vie, Supplement, 1926. dec. 16. 21. sz.) Adatokkal.

1154. Nemzetközi bonyodalom a Lausitz-i szorbok miatt. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 56-57. p., A Schobel-nővérek és dr. Antun Novak németellenes előadásairól szóló híradás.

1155. A Népliga sziléziai német csoportjának panaszügye. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 57. p., Híradás a lengyel hatóságok ellen, oktatásügyben a Nemzetek Szövetségéhez beterjesztett panaszról.

1156. A német kisebbség némi helyzetjavulása Dél-Tirolban. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., , Híradás arról, hogy Olaszországnak a német birodalommal való kapcsolatának változása hogyan hatott a dél-tiroli németek ügyére.

1157. JAKABFFY Elemér: Adatok a magyarországi románság történetéhez. Közzéteszi: -. [1. közl.] MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 58-60. p., A közlemény tartalma: "A politikai rendőrség jelentése 1910 március 29-én". Vö. még az 1170., 1183., 1197., 1214., 1225., 1240., 1247., 1260., 1270., 1279., 1294., 1302. tétellel. A cikksorozat folytatása: "A románok politikai múltjából" c. cikksorozat (vö. az 1860., 1880., 1903., 1913., 1921., 1930., 1943., 1968., 1978., 2038., 2055., 2064., 2071. tétellel), a "Régi román lapokból" c. cikksorozat (vö. a 2078., 2091., 2102. tétellel), az "Epizódok a románság történetéből a magyar uralom alatt" c. cikksorozat (vö. a 2208., 2225., 2238., 2245., 2251., 2259., 2270., 2281., 2287., 2293., 2303., 2314., 2321., 2331., 2340., 2353., 2366., 2371., 2379., 2390., 2397., 2403., 2410., 2417., 2425., 2433., 2465. tétellel).

1158. László Dezső beszéde a kamarának december 19-én tartott ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 61-64. p., Az 1926. dec. 19-én mondott beszéd szövege. (A ház- és földadó sérelmezése.)

1159. Kotzó Dezső beszéde a kamarának december 20-án tartott ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 64-67. p., Az 1926. dec. 20-án mondott beszéd szövege. (A költségvetés bírálata.)

1160. Az Erdélyi Irodalmi Szemle. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 68-70. p., A közlemény ismerteti Kristóf György "Transilvanizmus" c. írását (1926); szemelvényekkel.

1161. ASZTALOS Miklós: Nagy Miklós: Erdély jövője. Ism. -. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 70-72. p., A szerző ismerteti a Budapesti Szemle egyik írását (1926. 207. köt. 339-358. l.)

1162. Gazdasági sérelmeink és kívánságaink. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 73-74. p., A közlemény ismerteti a romániai Országos Magyar Párt gazdasági szakosztályának gyergyószentmiklósi ülésén (1926. okt. 9.) felvetett problémákat tárgyaló kötetet.

1163. Bukovinai ukrán hang a kisebbségi irodalomban. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 74. p., A közlemény ismerteti Vasile Dutceac "Minimul Drepturilor Minorităţilor Naţionale în România" c. művét.

1164. Goga a bűnös. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 75. p., A közlemény ismerteti a L'Indépendence Roumaine Goga-t támadó írását.

1165. "Nincs különbség zsidó meg görög között..." ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. január 15., 6. évf. 2. sz., 75-76. p., A közlemény ismerteti Gheorghe Grigorie Comşa aradi gör. kel. román püspök nyilatkozatát (1927. jan. 5.); szemelvénnyel.

1166. JAKABFFY Elemér: ...Non licet bovi... vagy Acheronta movebo. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1927. február 1., 6. évf. 3. sz., 77-80. p., A szerző szemelvényeket ad az alábbi román lapokból azzal kapcsolatban: hogyan vélekednek e lapok a renegátokról. Gazeta Transilvaniei (1910. szept. 3.); Damian Vazul brádi gör. Kel. Román esperes felszólalása (Temesvár, 1911. okt. 10-i népgyűlés); Libertatea (1911. febr. 9.); Românul (1911. márc. 12.); Seara (1911. jún. 8.); Românul (1911. márc. 24.); Poporul Român (1911. ápr. 2.); Gazeta Transilvaniei (1911. máj. 24.); Românul (1911. jún. 6.); Tribuna (1911. jún. 3.); dr. Comşa Miklós felszólalása (1910. ápr. 5-én a nagyszebeni választói konferencián).

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék