kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1926: 268 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-268

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


869. JAKABFFY Elemér: Az új év küszöbén. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 1. p., Újévi beköszöntő.

870. BODROGI János: Apáczai Cseri János emléke és az anyanyelvű oktatás jelentősége. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 2-8. p., Megemlékezés születésének 300. évfordúlója alkalmából.

871. Román politikusok nyilatkozatai választások idejében. Összegyűjtötte: Botos János. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 9-13. p., Az összeállítás szemelvényeket ad az alábbiak nyilatkozatából: a liberális párt kolozsvári tagozata; Goldiş Vasile; Maniu Iuliu (1925. okt., Belényes); Trancu-Iaşi; Vaida-Voevod Alexandru; dr. Rădulescu Ilie (1925. szept. 18. Nagyvárad); Duca; Dan Sever; Vlad Aurel (1925. nov. eleje); Bocu Sever (1925. okt. 25-én az Ellenzéknek adott nyilatkozata); Cuza A.C. (1925. nov. 8., Beszterce-Borg'prund); Duca (1925. nov. 2]-i kamarai ülésen); Constantinescu Tancred; Mihalache Ion (1925. okt. 25., Arad)

872. Az észak-schleswig-i német kisebbség oktatásügye. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 14-21. p., A közlemény ismerteti a dán miniszteri jelentés adatait az iskolaügyre vonatkozóan, az 1920-1925 közötti időszakot illetően. Törvények rendeletek, ill. statisztikai adatok bemutatásával.

873. KERESZTURY Sándor: A bukaresti patriárkátus és az erdélyi magyar kisebbségek. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 22-25. p., A közlemény elemzi a román nemzeti ortodox egyház előretöréséből adódó problémákat.

874. Kép a liberálisokról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 26-31. p., Szerkesztőségi bevezetővel közli Erdélyi Viktor "Romániai problémák" c. írását. (A Jövő Társadalma, szerkeszti Aradi Viktor, 1925. 2. novemberi számból átvétel.)

875. Az Országos Magyar Párt szatmárnémeti-i tagozatának tisztikara és nagyválasztmánya. DOKUMENTUMOK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 32-33. p., Közli a tisztikar és a nagyválasztmány tagjainak névsorát, megadva a foglalkozasukat is.

876. JAKABFFY Elemér: Három nap a kisebbségek körében. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 34. p., Ismerteti Constantin Mille Lupta-beli (1925. dec. 12.)

877. JAKABFFY Elemér: Liberálisok és kisebbségek. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 34-36. p., Ismerteti a Cuvântul (1925. dec. 20.) fenti címmel megjelent írását; bő szemelvényekkel.

878. JAKABFFY Elemér: Román magatartás a kisebbségi iskolákkal szemben. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 1., 5. évf. 1. sz., 36. p., Ismerteti a Viitorul 1925. dec. 21-i, az iskolatörvényekkel kapcsolatos írását.

879. JAKABFFY Elemér: Csak tovább ezen az úton. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 37-41. p., A szerző összegzi az Országos Magyar Párt eddig elért eredményeit.

880. Új történelmi kincs... ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 42-44. p., A közlemény egész terjedelmében adja Paál Árpád üdvözlő beszédét, melyet az újesztendő napján, az Országos Magyar Párt házi ünnepségén mondott. (Szerkesztőségi bevezetővel.)

881. BALOGH Arthur: Kisebbségi védelem és asszimiláció. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 45-50. p., A szerző ismerteti Mello Franco jelentését, melyet a Galvanauskas és Apponyi felszólalásaiban foglaltakra vonatkozóan a Népliga Tanácsnak előterjesztett.

882. GÁJ József: Az SHS magyarságának politikai élete és harcai. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 51-60. p., Történeti áttekintés (1848-1918). L. még a 893., 905. tételt.

883. ASZTALOS Miklós: Az erdélyi tudat kialakulása. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 61-65. p., Eszmetörténeti áttekintés (15-16. sz.) L. még a 895., 904., 913. tételt.

884. Az erdélyi városok román lakosságának szaporodása az utolsó kétszáz éven át. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 66-67. p., Áttekintés az 1729-1920 között történt felmérések adatairól. Statisztikai adatok 1733-, 1900-, 1910- és 1920-ból, városonkénti bontásban, táblázatban.

885. Az Országos Magyar Párt Bihar megyei és nagyváradi tagozatának tisztikara, intézőbizottsága, helyi és megyei választmánya. DOKUMENTUMOK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 68-69. p., Közli a tisztikar, az intézőbizottság, a központi intézőbizottságba kiküldöttek, továbbá a helyi és a megyei választmány tagjainak névsorát, foglalkozasuk feltüntetésével.

886. SULYOK István: Buletinul institutului economic românesc. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 70-71. p., Szerk.: Gheron Netta; Bukarest. A közlemény ismerteti V. Dimitriuc írását, mely Hantos Elemérnek az európai infláció hatásairól kidolgozott emlékiratával foglalkozik.

887. SULYOK István: Zări Senine. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 71-72. p., Szerk.: Costel Dumitrescu-Delavarona és Ion Munteanu-Mio; Beszterce. A közlemény ismerteti a folyóirat Beszterce-Naszód vármegye 1925. évi elemi iskolai oktatásával foglalkozó írását.

888. SULYOK István: Societatea de Mâine. ROMÁN SZEMLÉK SZEMLÉJE, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 72. p., Szerk.: Ion Clopoţel. A közlemény ismerteti I. Lupaşnak az erdélyi román sajtóval foglalkozó írását. (3. évf. 1-2. sz.)

889. JAKABFFY Elemér: A romániai kisebbségek és a közoktatási probléma. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 73-76. p., Ismerteti I. Brosu-nak, Románia jugoszláviai ügyvivőjének az Îndreptarea-ban (1926. jan. 7.) megjelent írását; bő szemelvénnyel.

890. JAKABFFY Elemér: Duca és a kisebbségek. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. január 15., 5. évf. 2. sz., 76. p., Ismerteti Constantin Mille-nek a Lupta-ban (1926. jan. 11.) megjelent írását; bő szemelvénnyel.

891. HUSZÁR Pálné, báró, Nemes Polyxena, gróf.: Tartsunk össze. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 77-79. p., A szerző beszámol a Romániai Kisebbségi Nők Központi Titkárságának Kolozsváron történt megalakításáról, s egyben felszólít minden "román honpolgár magyar nőt" a csatlakozásra.

892. Az Országos Magyar Párt kisebbségi szakosztályának első nyilvános ülése. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 80-85. p., A közlemény beszámol az 1926. jan. 21-én délután tartott ülés lefolyásáról, továbbá ismerteti az alábbiak felszólalásait: Jakabffy Elemér, Balázs András kanonok, Balogh Arthur egyetemi tanár, Zágoni István szerkesztő, Boros György püspökhelyettes, Várady Aurél, Fekete Nagy Béla, Kőműves Nagy Lajos, Paál Árpád.

893. GÁJ József: Az SHS magyarságának politikai élete és harcai. [2. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 86-92. p., Történeti áttekintés (1918-1925). A szerző beszámol a Magyar Párt megalakulásáról, programjáról, továbbá képet ad az SHS királyságbeli magyar politikai sajtóról: a Hírlap-ról (Szabadka), a Bácsmegyei Napló-ról (Szabadka), a Délbácskáról (Újvidék), a Torontál-ról (Becskerek). Vö. még a 882. és 905. tétellel.

894. BALÁZS András: Erdélyi egyházak lépése Genfben. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 93-100. p., A szerző ismerteti az erdélyi vallásfelekezeteknek a Nemzetek Szövetségéhez küldött, 1926. máj. 6-i, ill. szept. 15-i beadványát, továbbá bemutatja az ezt követő bukaresti tárgyalásokat és azok eredménytelenségét.

895. ASZTALOS Miklós: Az erdélyi tudat kialakulása. [2. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 101-109. p., Történeti áttekintés (1210-1538). Vö. még a 883., 904., 913. tétellel.

896. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 110-111. p., A közlemény ismerteti György Lajosnak a Minerva Irodalmi és nyomdai műintézet r. t. kiadásában Kolozsváron megjelent művét; szemelvénnyel: statisztikai adatok 1919-1924-ből, a művek szakcsoportok szerinti bontásával, táblázatban.

897. Egy tagozatunk és C. G. Costa Foru. DOKUMENTUMOK, MK, 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 112. p., Szemelvény az Országos Magyar Párt Hunyadvármegyei Tagozata Intéző Bizottságának Déván, 1925. dec. 19-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből, szerkesztőségi bevezetővel.

898. JAKABFFY Elemér: A budapesti hamisítók és az erdélyi eredmények. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1926. február 1., 5. évf. 3. sz., 113-115. p., Ismerteti a România-nak (1926. jan. 22.) a magyarországi pénzhamisításról szóló írását; bő szemelvénnyel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék