kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1941: 200 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-200

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3847. JAKABFFY Elemér: A húszadik évfolyam. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 1-2. p., Rövid programcikk a Magyar Kisebbség 20. évfolyamba lépése alkalmával.

3848. FODOR József: Felhívás a fiatal magyar nemzedékhez! KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 2-4. p., Programcikk a Magyar Kisebbség induló "Második nemzedék" c. rovata elé.

3849. A szatmári svábok helyzete a bécsi döntés előtt és után, a "Nation und Staat" szerint. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 5-7. p., A közlemény ismerteti Nikolaus Hans Hockl Nation und Staat-beli írását (1940. dec.).

3850. KÓBORI József: A szászok búcsúja a "Diploma aurea" létesítette életformától. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 7-13. p., A szerző ismerteti az 1224-ben II. András által adományozott "Diploma aurea"-t is.

3851. VITA Zsigmond: Erdélyi művelődési törekvések száz évvel ezelőtt. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 14-28. p., Részletes áttekintés (19. sz. első fele).

3852. Könyvet kér a horvátbánsági Magyar Közművelődési Közösség. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 28-29. p., Rövid beszámoló a Közösség törekvéséről.

3853. Események. [95. közl.] KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 29-30. p., A közlemény tartalma: "Megalakult az újvidéki és járási magyar iparosok beszerzési, fogyasztási és hitelszövetkezete".

3854. A Német nemzeti-szocialista iskolák Romániában. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 30-31. p., Rövid beszámoló a romániai német népcsoport 1940. dec. 30-án Temesváron megtartott üléséről.

3855. Hibaigazítások. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 1., 20. évf. 1. sz., 32. p., Az alábbi tételekhez: 3820., 3826., 3836.

3856. Erdélyiség - erdélyi szellem. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 33-35. p., A közlemény adja Walter Gyula "erdélyiséggel", "erdélyi szellemmel" fogalkozó írását. Szerkesztőségi bevezetővel.

3857. KARDHORDÓ Károly: Társadalompolitikai megjegyzések a bánsági német népszámláláshoz. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 35-41. p., A szerző megjegyzéseket fűz a romániai német népcsoportok vezetősége által tartott német népszámláláshoz.

3858. A magyar-román kuétúr-vonatkozások az erdélyi fejedelmek idején. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 41-43. p., A 16.-17. században. "Az alább felsorolt adatokat Fall Endre dr. egy kiváló tanulmányából vesszük át".

3859. A viszonylagosság elvének alkalmazása két évszázaddal ezelőtt. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 43-45. p., A közlemény bemutatja Nagy Frigyes porosz király esetét egy magyar református teológussal és a boroszlói jezsuitákkal.

3860. A második nemzedék seregszemléje. [1. közl.] MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 45-49. p., Arad megyében. Parecz György összehasonlítása az 1936-ban, ill. utána végzett magyar értelmiségi fiatalokról. Szerkesztőségi bevezetővel. Vö. még a 3873., 3893., 3906., 3921., 3932., 3938., 3954., 3978. tétellel.

3861. Alispánok és polgármesterek Keletmagyarországon és Északerdélyben. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 49-50. p., Adja névsorukat, megyénként. Bevezetővel.

3862. Két új német hetilap. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 50-51. p., Romániában. Rövid hír a Südostdeutsche Landespost és a Schaffendes Volk c. hetilapok megindításáról.

3863. Fülöp Ferenc: Erdély, 1918 november 1. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 51-55. p., Részletes ismertetés a fenti műről. Bő szemelvénnyel.

3864. Szemelvények a "Tribuna Ardealului" számaiból. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 55-57. p., A közlemény szemelvényeket ad alábbi lapszámokból: 1940. dec. 4. (Aurel Socol Csáky István külügyminiszter beszédével foglalkozó írása), 1940. nov. 24. (Teleki Pál képviselőházi beszéde), 1940. dec. 14. Jegyzetben szemelvényt ad Gyárfás Elemér 1933. márc. 29-i szenátusi beszédéből is.

3865. Románia népességének szaporodása 1931 és 1939 között. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 58-59. p., Statisztikai adatokkal.

3866. A pozsonyi szlovák egyetem hallgatóinak nemzetiségi megoszlása. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1941. január 16., 20. évf. 2. sz., 59-60. p., Statisztikai táblázattal (1940). A Stud írása alapján.

3867. JAKABFFY Elemér: Azok, akik elmentek és mi, akik visszamaradtunk. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 61-63. p., Az Észak-Erdélyben maradt Románokról. A szerző adja Gheorghe Dancuş fenti címmel megjelent írását is (Tribuna Ardealului, 1940. dec. 19.)

3868. BITAY Árpád: A második kisebbségi sorsunk kezdetén. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 64-65. p., A szerző áttekinti a romániai magyarság 1919-1940 közötti életének három szakaszát.

3869. A ruszin - orosz - ukrán kérdés. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 66-67. p., Rövid áttekintés Kelet-Szlovákia nemzetiségi problémájáról.

3870. Ahogy a "Banater Deutsche Zeitung" a nevek visszanémetesítését magyarázza. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 67-69. p., A közlemény adja a Banater Deutsche Zeitung (1941. febr. 12.) egyik írását.

3871. A népszámlálási törvény. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 69-73. p., A közlemény tartalma: "Az 1941. évi romániai általános népszámlálást elrendelő rendelettörvény" (adja a teljes szöveget). Bevezetővel.

3872. SEGESVÁRY Pál: Rólunk húszévesekről. MÁSODIK NEMZEDÉK Rovatvezető: Fodor József dr., MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 74-76. p., A romániai magyar fiatalokról. Fodor József rovatvezető megjegyzésével.

3873. A második nemzedék seregszemléje. (Második közlemény.) MÁSODIK NEMZEDÉK Rovatvezető: Fodor József dr., MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 76-80. p., Temes-Torontál magyében. Becsky István összeállítása az 1936-ban, ill. utána végzett magyar értelmiségi fiatalokról. Hibaigazítással Arad megyére vonatkozóan. Vö. még a 3860., 3893., 3906., 3921., 3932., 3938., 3954., 3978. tétellel.

3874. SZIKRÉNY Vilmos: Ötvösd. MÁSODIK NEMZEDÉK Rovatvezető: Fodor József dr., MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 80-89. p., Falutanulmány. Fodor József rovatvezetői megjegyzésével. Táblázatos statisztikai adatokkal.

3875. A magyarországi Német Népközösség tagjai közül kizárt egy képviselőt. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 90. p., Rövid hír Riesz Ádám kizárásáról.

3876. A magyarországi német iskolaterv. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1941. február 16., 20. évf. 3-4. sz., 90-91. p., A közlemény ismerteti a Roth Arnold által készített "magyarországi nemzetiszocialista német iskolák tantervét". A Stud írása alapján.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék