kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    k betű: 386 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-386

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


kamat-törvényjavaslat (1931. febr. 18.), Románia
kamatmérséklés, Románia
» a kisebbségeknek
kapcsolt részek, Románia
» Alsóhomoród (Homorodul de Jos)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r. k. plébánia
» Antirevíziós Liga (Nagyszalonta)
» Arad
» Arader Zeitung
» kiközösítése (1941)
» Aradi Casino-Egyesület
» Aradi Kölcsey-Egyesület
» aradi tárgyalások (1918)
» Aradi Turista Egyesület
» aradi vértanúk
» Astra-gyár
» avarescanus párt gyűlése (1930. jan. 25.)
» bérmálás
» bibliográfia róla
» cégtáblák és reklámfeliratok hivatalos nyelve
» Erdélyi Katolikus Népszövetség nagygyűlése (1924)
» Erdélyi Katolikus Népszövetség aradi tagozata
» nagygyűlés (1927. márc. 20.)
» Erdélyrészi Gazdasági Egyesület (EGE)
» alakuló ülés betiltása
» görögkeleti katedrális
» felavatása (1939. nov. 5.)
» görögkeleti román tanítóképző (1902-1904)
» futballisták
» himnuszrendelet (1938)
» iparosok
» etnikai származás igazolása
» kereskedelmi- és iparkamara
» kereskedők
» etnikai származás igazolása
» kisebbségi játékvezetők
» kultúrsegély (1940-1941)
» Liberális Párt gyűlése (1929. nov. 8.)
» Magyar Pártiroda
» megyefőnök
» minoriták
» Notre Dame zárda
» sérelem
» Országos Magyar Párt
» Arad megyei és Arad városi tagozata
» képviselőjelöltje
» "Patronázs Egyesület"
» megszüntetéséről
» polgármester
» himnuszrendelet (1938)
» református lelkész
» Rendkívüli Újság
» elhallgattatása
» revízióellenes tüntetés (1934)
» r.k. hitvallásos iskolák (1940-41. tanév)
» r.k. gimnázium
» r.k. líceum
» r.k. magyar tanonciskola
» román írók egylete
» irodalmi est (19 11. ápr.)
» Román Nemzeti Komité
» Jászi Oszkár javaslata (1918. nov. 13.)
» Tribuna 1302
» ügyvédi kamara
» Victoria bank
» Volksblatt
» kiközösítése (1941)
» zsidók
» kávéházakban, korzón (1942)
» összeírás
» törvénytelen áttérítés
» ügyvédi gyakorlat folytatása
» Aradi Casino-Egyesület
» Aradi Kölcsey Egyesület
» Aradi Turista Egyesület
» aradi vértanúk
» Arad vármegye (Jud. Arad)
» elemi és középiskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-1927)
» főispánok
» házkutatások
» közgyűlés (1912. szept. 30.)
» magyar kisebbség
» anyanyelvi oktatás (1940-41., 1941-42. tanév)
» statisztikai adatok táblázatban
» megyefőnök intézkedései
» németek - községeiben
» statisztikai adatok táblázatban (1910,1920,1930,1940)
» népessége
» statisztikai adatok (1910, 1920)
» Országos Magyar Párt Arad városi és - -i tagozata
» parlamenti választások (1927)
» visszaélések
» prefektúra
» rendelet (139/1937. sz.)
» helységnevek használatáról
» prefektus
» Astra-gyár (Arad)
» Barlafalu (Borleşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Belényes (Beiuş)
» Béltek l. kapcsolt részek - Krasznabéltek
» Bihar (Biharia)
» román kultúrház
» Biharia l. kapcsolt részek - Bihar
» Bihar vármegye (Jud. Bihor)
» Casa Naţionala
» kultúrbizottság
» elemi és középiskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» főispánok
» ideiglenes tanács
» ülés (1931. júl. 25.)
» magyar bírók
» Országos Magyar Párt
» Bihar megyei és nagyváradi tagozat
» tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmánya
» parlamenti választások
» visszaélések
» prefektus
» birtokkisajátítás, Szatmár vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban
» Szilágy vármegye
» statisztikai adatok, táblázatban
» Csanálos (Urziceni)
» asszimiláció
» statisztikai adatok táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Csomaköz (Ciumeşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Élesd (Aleşd)
» Erdélyi Katolikus Népszövetség aradi tagozata
» nagygyűlés (1927. márc. 20.)
» Erdélyi Katolikus Népszövetség nagygyűlés, Arad
» Erdőd (Ardud)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Erdődi járás
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910, 1920)
» Felsőbánya (Baia Sprie)
» alpolgármester
» tiltakozás kinevezése ellen
» főispánok, Arad vármegye
» Bihar vármegye
» Máramaros vármegye
» Gilvács (Ghilvaci)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Graniţa (Szatmárnémeti)
» rikkancsainak nyelvvizsgája
» Halmi (Halmeu)
» Hegyközszentimre (Sîntimreu)
» református iskola
» Iparosotthon (Szatmárnémeti)
» palotájának elvétele és visszaadása
» iskolaügy, Nagykároly
» izraelita magyar nyelvű líceum, Nagyvárad
» Józsefháza (Iozib)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Kágya l. kapcsolt részek, Románia - Nagykágya
» Kálmánd (Cămin)
» asszimiláció
» statisztikai adatok táblázatban
» r.k. plébánia
» Kaplony (Capleni)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» iskolaügy
» r.k. plébánia
» katolikus népgyűlés, Nagyvárad (1923)
» Katolikus Népszövetség aradi tagozata l. kapcsolt részek, Románia - Erdélyi
» képviselő-választások (1926)
» statisztikai adatok, táblázatban
» (1927)
» (1931) statisztikai adatok táblázatban
» (1931) eredmények
» Kereskedelmi Csarnok (Nagyvárad)
» feloszlatása
» kereskedelmi- és iparkamara, Arad
» Királydaróc (Craidorolţ)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Királyhágómelléki Református Egyházkerület
» elismerése
» törvényrendelet (1939)
» felekezeti tanítók nyelvtanfolyama
» főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31.tanév)
» (1931-32. tanév)
» (1935-36. tanév)
» Kisdengeleg
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Konop (Conop)
» Krasznabéltek (Beltiug)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Krasznasándorfalu (Şandra)
» r.k. plébánia
» Krasznaterebes (Terebeşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» kulturális élet
» Kölcsey Egyesület (Arad)
» líceum, Arad
» r.k. líceum
» Nagykároly
» r.k. líceum
» Nagyvárad
» izraelita magyar nyelvű líceum
» r.k. líceum
» zsidó líceum
» Szatmárnémeti
» református líceum
» r.k. leánylíceum
» líceum
» Szilágysomlyó (Şimleu Silvaniei)
» r.k. líceum
» Madarász l. kapcsolt részek, Románia - Nagymadarász
» magyar kisebbség
» választási sérelem (1927), Arad vármegye
» választási sérelem, Bihar vármegye
» Magyar Pártiroda (Arad)
» Majtény (Moftinul)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Máramarossziget (Sighetul Marmaţiei)
» református líceum
» törvényszék
» Máramaros vármegye (Jud. Maramureş)
» elemi és középiskolák (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» főispánok
» községi választások (1934)
» román tisztviselők
» zsidó kisebbség (1941)
» Mezőfény (Foeni)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Mezőpetri (Petreşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Német Ház
» r.k. plébánia
» Mezőtelegd (Tileagd)
» Mezőterem (Tiream)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» munkakamara, Szatmárnémeti
» Nagybánya (Baia Mare)
» adóhivatal
» nyugdíjkövetelés (1932)
» alpolgármesteri beiktatás
» áttérések
» festőiskola bezárása
» Lendvay-szobor eltávolítása (1936)
» vallásváltoztatások
» Nagykágya (Cadea)
» Nagykároly (Carei)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» az Astra ülése (1939)
» iskolák ügye
» kultúrharc
» r.k. elemi leányiskola
» nyilvánossági jog
» r.k. felekezeti iskolák
» nyilvánossági jogának megvonása (1935)
» visszaadása (1940)
» r.k. líceum
» plébánia
» Nagykároly-vidék (Carei-vidék)
» felekezeti iskolák körüli harc (1936)
» német kisebbség
» svábok
» r.k. felekezeti iskolák
» ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935)
» Nagymadarász (Mădăraş)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Nagymajtény l. kapcsolt részek, Románia - Majtény
» Nagyszalonta (Salonta)
» Antirevíziós Liga
» Magyar Ház
» Nagyszokond (Socond)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Nagyvárad (Oradea)
» az állampolgárok névsorából tévesen töröltek
» Bihoreana pénzintézet
» Erdélyi Lapok
» indulása (1932. jan. 1.)
» Félix fürdő
» görög katolikus püspökség jövedelme (1912)
» gyermekmenhely
» irredenta egyesületek
» irredenta magyar nyelvű líceum
» katolikus népgyűlés (1923)
» Kereskedelmi Csarnok feloszlatása
» kereskedelmi- és iparkamara
» köztisztviselők
» lapkiadó hivatalok rombolása (1931)
» Magyar Bál betiltása
» munkásbiztosító pénztár
» nagyváradi gör. kat. püspökség
» Nagyváradi Napló
» nagyváradi r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi r.k. püspöki egyházmegye
» népességi statisztika
» statisztikai adatok, táblázatban (1928)
» nagyváradi r.k. püspökség
» r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi-szatmári r.k. püspök
» beiktatása (1940)
» nyugdíjasok
» nyugdíjjárulék leszállítása
» Országos Magyar Párt
» Bihar megyei és nagyváradi tagozata
» tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmány
» gyűlés (1933. nov. 12.)
» kisebbségi szakosztály ülése (1935. máj. 25-26.)
» nagyváradi tagozat
» jogi előadások betiltása (1936)
» ülés (1936)
» betiltása
» premontreiek
» nagyváradi ingatlanuk
» rendházuk
» házkutatás
» református püspöki hivatal
» rendőrkvesztura
» r.k. líceum
» román diáktüntetések
» magyarok és zsidók ellen (1927)
» színház
» Tanítók Országos Szövetsége
» közgyűlés (1937)
» üzemi alkalmazottak
» zsidóellenes zavargások
» zsidó líceum
» Nagyváradi Napló (Nagyvárad)
» szerkesztője
» nagyváradi r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi r.k. püspöki egyházmegye
» népességi statisztika
» nagyváradi r.k. püspökség
» r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban (1928)
» nagyváradi-szatmári r.k. püspök
» beiktatása (1940)
» Nántü (Hurez)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Német Ház (Mezőpetri)
» német kisebbség
» asszimiláció, Nagykároly-vidék
» svábok, Szatmár-vidék
» bibliográfia
» nyelvvizsga, Arad
» kisebbségi játékvezetőké
» nyelvvizsga, Szatmárnémeti
» városi és vármegyei tisztviselőké
» oktatásügy
» anyanyelvi oktatás, Arad vármegye (1940-41., 1941-42. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» felekezeti iskolák körüli harc, Nagykároly (1936)
» gimnázium, Arad
» r.k.-
» iskolaügy, Nagykároly
» Királyhágómelléki Református Egyházkerület
» főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban
» (1930-31. tanév)
» (1931-32. tanév)
» (1935-36. tanév)
» líceumok, Arad
» r.k. líceum
» Nagykároly
» r.k. líceum
» Nagyvárad
» izraelita magyar nyelvű líceum
» r.k. líceum
» zsidó líceum
» Szatmárnémeti
» református líceum
» r.k. líceum
» l
» eánylíceum
» Szilágysomlyó
» r.k. líceum
» nagyváradi r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi r.k. püspökség
» r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» r.k. felekezeti iskola, Nagykároly
» nyilvánossági jogának megvonása (1935)
» visszaadása (1940)
» r.k. felekezeti iskolák, Nagykároly-vidék
» ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935)
» r.k. hitvallásos iskolák, Arad (1940-41. tanév)
» statisztikai adatok
» r.k. magyar tanonciskola, Arad
» szatmári püspökség
» r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» szatmári r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Országos Magyar Párt
» aradi képviselője
» Arad városi és Arad megyei tagozat
» Bihar megyei és nagyváradi tagozat
» tisztikar, intézőbizottság, helyi és megyei választmány
» nagygyűlés, Szatmárnémeti (1930. okt. 26.)
» határozatok
» nagyváradi tagozat 2226
» jogi előadásainak betiltása (1936)
» nagyváradi választmányi ülés
» betiltása (1936)
» Szatmár megyei tagozat
» ügyvezető elnök
» szatmárnémeti tagozat
» tisztikar, nagyválasztmány
» Ottomány (Otomani)
» parlamenti választások (1926)
» statisztikai adatok, táblázatban
» (1926)
» Arad vármegye
» visszaélések
» Bihar vármegye
» visszaélések
» statisztikai adatok, táblázatban
» Patronázs Egyesület (Arad)
» megszüntetéséről
» Pettyén (Petin)
» református líceum, Szatmárnémeti
» Rendkívüli Újság (Arad)
» elhallgattatása
» r.k. gimnázium, Arad
» leánygimnázium, Szatmárnémeti
» líceum, Arad
» Nagykároly
» Nagyvárad
» Szatmárnémeti
» Szilágysomlyó
» román írók egylete
» irodalmi est (1911)
» román kissebbség
» Bihoreana pénzintézet (Nagyvárad)
» Românul (Arad) l. még Românul (Arad)
» programja (1911)
» sajtó
» Erdélyi Lapok (Nagyvárad)
» indulása (1932. jan. 1.)
» Graniţa (Szatmárnémeti)
» rikkancsainak nyelvvizsgája
» lapkiadó hivatalok, Nagyvárad
» rombolása (1931)
» Nagyváradi Napló (Nagyvárad)
» szerkesztője
» olvasói levél hozzá
» Rendkívüli Újság (Arad)
» elhallgattatása
» Românul (Arad)
» programja
» Szatmári Újság
» főszerkesztője
» Sándorfalu l. kapcsolt részek, Románia - Krasznasándorfalu
» statisztikai adatok, táblázatban l. statisztikai adatok, táblázatban
» Szakasz (Răteşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Szamosdara
» református iskola bezárása
» Szaniszló (Sanislău)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» parlamenti választások (1931)
» sérelmek
» r.k. plébánia
» Szatmár l. kapcsolt részek, Románia - Szatmárnémeti
» Szatmárhegy
» parlamenti választások (1931)
» sérelmek
» szatmári r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» szatmári r.k. püspökség
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Szatmári Újság
» főszerkesztője
» Szatmárnémeti (Satu Mare)
» állami főgimnázium
» Szűz Mária szobrát eltávolították előle
» cégtáblák felirata
» fegyelmi bizottság
» Graniţa
» rikkancsainak nyelvvizsgára állítása
» házkutatás
» interimár bizottság
» Iparosotthon palotája
» elvétele, visszaadása, feloszlatása
» Ipartestület
» autonómiájának elvétele
» katonai törvényszék
» Kölcsey Kör
» kulturestély (1930. okt. 26.)
» munkakamara
» népszámlálás (1927)
» statisztikai adatok, táblázatban (1910-1927)
» Országos Magyar Párt
» nagygyűlés (1930. okt. 26.)
» határozatok
» szatmárnémeti tagozata
» tisztikar, nagyválasztmány
» pénzügyigazgató
» Polgári Társaskör
» pótérettségik (1938)
» prefektus
» református líceum
» református vallásos egylet
» betiltása
» r.k. leánylíceum
» líceum
» püspökség
» Romániai Nemzeti Parasztpárt
» nagygyűlés (1936. okt. 4.)
» szatmári béke
» emléktáblája
» szatmári püspöki iroda
» iskolai értekezlet (1935. szept. 23.)
» Szent István-szobor
» ledöntése
» Szent László-szobor
» ledöntése
» Szűz Mária-szobor
» tisztviselők és alkalmazottak
» városi és vármegyei - nyelvvizsgája
» törvényszék
» ügyészség rendelete
» Vécsey-ház
» szatmári béke emléktáblája
» Szatmár vármegye (Jud. satu Mare)
» birtokkisajátítás
» statisztikai adatok, táblázatban
» főispán
» igazoló okmányok zsidók részére
» lakossága
» magyar törvényhatósági bizottságba bekerült román vezetők
» Országos Magyar Párt
» Szatmár megyei tagozata
» ügyvezető elnök
» parlamenti választások (1931)
» sérelmek
» r.k. püspökség
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» (1930-31. tanév)
» Szatmárhegy
» parlamenti választások (1931)
» sérelem
» zsidók
» igazoló iratok
» Szatmár-vidék
» Alsóhomoród (Homorodul de Jos)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» asszimiláció
» sváb-magyar asszimiláció
» Barlafalu (Borleşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Béltek l. kapcsolt részek, Románia - Szatmár-vidék - Krasznabéltek
» Csanálos (Urziceni)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Csomaköz (Ciumeşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Erdőd (Ardud)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Erdődi járás
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910, 1920)
» Gilvács (Ghilvaci)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Józsefháza (Jozib)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Kálmánd (Cămiu)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Kaplony (Capleni)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» iskolaügy
» r.k. plébánia
» Királydaróc (Craidarolţ)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Kisdengeleg
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Krasznabéltek (Beltiug), asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Krasznasándorfalu (Şandra)
» r.k. plébánia
» Krasznaterebes (Terebeş)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Majtény (Moftimul)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Mezőfény (Foeni)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Mezőpetri (Petreşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Német Ház
» r.k. plébánia
» Mezőtelegd (Tileagd)
» Mezőterem (Tiream)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Nagykároly (Carei)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» az Astra ülése (1939)
» iskolák ügye
» kultúrharc
» r.k. elemi leányiskola
» nyilvánossági jog
» r.k. felekezeti iskolák
» nyilvánossági jogának megvonása (1935)
» visszaadása (1940)
» r.k. líceum
» plébánia
» Nagykárolyi járás
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (1900,1910,1920)
» Nagykároly-vidék (Carei-vidék)
» felekezeti iskolák körüli harc (1936)
» német kisebbség
» svábok
» oktatásügy
» r.k. felekezeti iskolák ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935)
» vallásügy
» r.k. felekezeti iskolák ügye a közigazgatási bíróság előtt
» Nagymadarász (Mădăraş)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» Nagymajtény l. kapcsolt részek, Románia - Szatmár-vidék - Majtény
» Nagyszokond (Socond)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Nántü (Hurez)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» német kisebbség
» svábok
» bibliográfia
» sváb propaganda
» Szakasz (Rateşti)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Szaniszló (Sanislău)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» parlamenti választások (1931)
» sérelmek
» r.k. plébánia
» Szinfalu (Săi)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Szinyérváraljai járás
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910, 1920)
» Tasnád (Tăşnad)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» magyar kaszinó bezárása
» Tasnádszántó (Săntau)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Turterebes (Turulung)
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» asszimiláció
» r.k. plébánia
» szenátor-választások (1926)
» (1927.)
» statisztikai adatok, táblázatban
» (1931.)
» eredmények
» Szilágysomlyó (Şimleul Silaniei)
» Astra-ülés (1908)
» r.k. líceum
» Szilágy vármegye (Jud. Sălaj)
» birtokkisajátítás
» statisztikai adatok, táblázatban
» elemi és középiskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1926-27. tanév)
» főispánok
» katolikus iskolák
» parlamenti választások (1927)
» visszaélések
» parlamenti választások (1931)
» visszaélések
» prefektus
» r.k. iskolák
» svábok
» Szaniszló (Sănislau)
» parlamenti választások (1931)
» sérelmek
» Szinfalu (Săi)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Szinyérváraljai járás
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (1900, 1910, 1920)
» Tasnád (Tăşnad)
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» magyar kaszinó bezárása (1935)
» Tasnádszántó (Săntau)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» Tenke (Tinca)
» Turterebes (Turulung)
» asszimiláció
» statisztikai adatok, táblázatban (18. sz.)
» r.k. plébánia
» ügyvédi kamara, Arad
» ügyvédek névváltoztatása
» vallásügy
» anyanyelvi oktatás hitvallásos magyar iskolákban, Arad vármegye (1940-41, 1941-42. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» aradi Notre Dame zárda
» sérelem
» egyházak államsegélye az I. vh. előtt
» statisztikai adatok, táblázatban (1913-1915)
» (1930-33)
» statisztikai adatok, táblázatban
» Erdélyi Katolikus Népszövetség
» aradi tagozat
» nagygyűlés, Arad (1924. okt. 26.)
» felekezeti iskolák közötti harc, Nagykároly-vidék (1936)
» felekezeti statisztika
» statisztikai adatok, táblázatban (1900-1928)
» görög katolikus püspökség, Nagyvárad
» jövedelme (1912)
» görögkeleti katedrális, Arad
» felavatása (1939. nov. 5.)
» izraelita magyar nyelvű líceum, Nagyvárad
» katolikus iskolaügy, Szilágy vármegye
» katolikus népgyűlés (1923)
» Katolikus Népszövetség l. kapcsolt részek, Románia - vallásügy - Erdélyi Katolikus Népszövetség
» Királyhágómelléki Református Egyházkerület
» elismerése
» törvényrendelet (1939)
» felekezeti tanítók nyelvtanfolyama
» főhatósága alá tartozó elemi és középiskolák (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek
» statisztikai adatok, táblázatban (1930-31. tanév)
» (1931-32. tanév)
» (1935-36. tanév)
» magyar kisebbség
» felekezeti iskolák
» statisztikai adatok, táblázatban (1940-41. tanév)
» Szörény vármegye
» Temes-Torontál vármegye
» minoriták, Arad
» nagyváradi r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi r.k. püspöki egyházmegye
» népességi statisztika (1928)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi r.k. püspökség
» r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1927-28. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» nagyváradi-szatmári r.k. püspök
» beiktatása (1940)
» premontreiek
» nagyváradi ingatlan
» rendház, Nagyvárad
» házkutatás
» református püspöki hivatal, Nagyvárad
» református templom, Zilah
» református vallásos egyletek, Szatmárnémeti
» betiltása
» r.k. felekezeti iskolák, Nagykároly
» nyilvánossági jogának megvonása
» visszaadása (1940)
» r.k. felekezeti iskolák, Nagykároly-vidék
» ügye a közigazgatási bíróság előtt (1935)
» r.k. hitvallásos iskolák, Arad (1940-41. tanév)
» statisztikai adatok
» r.k. gimnázium, Arad
» líceum, Arad
» magyar tanonciskola, Arad
» plébánia
» Alsóhomoród (Homorodul de Jos)
» Csanálos (Urziceni)
» Csomaköz (Ciumeşti)
» Józsefháza (Iozib)
» Kálmánd (Cămin)
» Kaplony (Căpleni)
» Királydaróc (Craidarolţ)
» Krasznabéltek (Beltiug)
» Krasznasándorfalu (Şandra)
» Krasznaterebes (Terebeş)
» Mezőpetri (Petreşti)
» Nagykároly (Carei)
» Nagymadarász (Mădăraş)
» Nántü (Hurez)
» Szaniszló (Sanislău)
» Turterebes (Turulung)
» szatmári r.k. egyházmegye
» hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1930-31. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» szatmári r.k. püspökség 2171
» r.k. hitvallásos jellegű oktatási intézetek (1926-27. tanév)
» statisztikai adatok, táblázatban
» vallásváltoztatások, Nagybánya
» zsidók törvénytelen áttérítése, Arad
» zsidó líceum, Nagyvárad
» Zilah (Zalău)
» előzetes katonai kiképzés zilahi felügyelősége
» büntető parancs (1935. dec. 4.)
» líceum
» református templom
» házkutatás
» tanfelügyelőség 4620/1935. sz. rendelete
» Wesselényi kollégium
Karl könyvesbolt (Pécs)
kartellek, Románia
Kassai tükör 261
katalán kisebbség
» az európai szervezett nemzetkisebbségi csoportok katalán delegáltjai
» Franciaország
» Spanyolország
» (1931-1934)
katolicizmus, Erdély
katolicizmus, Moldova (17. sz.)
katolicizmus, Románia
katolikus egyház. l. vallásügy
katolikus egyházi vagyon jellege
Katolikus kongresszus, vagy irredenta kongresszus
Katolikus Naptár 1942
Katolikus Népszövetség l. Erdélyi Katolikus Népszövetség
Katolikus Szemle (Budapest)
» új feladatai (1934)
katolikusok l. vallásügy
katonai törvényszék, Románia
» Nagyszeben
kegyúri jog, Erdély
Kellog-paktum
» Párizs (1938. aug.)
kelta kisebbség, Nagy-Britannia
Kelta Tudományos Kör (Berlin)
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság (Marosvásárhely)
» ülés (1931. febr. 15.)
» (1935. dcc. 8.)
kenyérbélyeg rendszer, Románia (1931)
kényszeregyezségi és bírói likvidálási törvényjavaslat, Románia
» (1931. szept. 13.)
képviselő-testületek, Csehszlovákia
képviselő-választások l. választások, ... - parlamenti- - képviselő -
képviselőház, Magyarország
» a nagyváradi gyermekmenhely volt lakóinak ügye (1927)
képviselőházi beszédek l. törvényhozók megnyilatkozásai
képzőművészeti testületek, Románia
» zsidók kizárása
» rendelettörvény (1942. jún. 22.)

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék