kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1934: 179 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-179

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2609. JAKABFFY Elemér: Az új év küszöbén. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 1. p., A szerző megemlékezik I. G. Duca meggyilkolásáról.

2610. [Megint választottunk.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 2-3. p., A közlemény a cenzúra miatt nem jelent meg. A címet a szám tartalomjegyzéke és az éves mutató egyaránt megadja.

2611. A Duca-romány 1933. évi parlamenti választásainak számadatai ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 4-10. p., Táblázatos statisztikai adatokkal.

2612. A román politikai pártok parlamenti képviseletének számadataiból. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 11-16. p., Táblázatos statisztikai adatokkal.. Cenzúrafoltokkal.

2613. Anghelescu rádióüzenetéből. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 17-18. p., A közlemény részleteket ad a "román kultúra problémáiról" tartott előadásból.

2614. A tót nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon. I. [közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 19-29. p., Történeti áttekintés (18. sz. vége-1874). Vö. még a 2621., 2630., 2638., 2646., 2651., 2666., 2677. tétellel.

2615. A Magyar Párt megválasztottai az eddigi választásoknál. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 30-31. p., A közlemény adja a romániai parlamenti választásokon (1922., 1926., 1927., 1928., 1931., 1932., 1933.) megválasztott kamarai, ill. szenátusi képviselők névsorát.

2616. JAKABFFY Elemér: Bleyer Jakab halálához. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 32. p., Nekrológ.

2617. André Maurois: VII. Edward és kora. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 33. p., A közlemény egy idézetet ad a műből.

2618. Csehszlovákia lakósságának nemzetiségi és felekezeti megoszlása az 1930. évi adatok alapján. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 34-35. p., Táblázatos statisztikai adatok, 1921-ből és 1930-ból.

2619. [Gróf Bethlen Györgynek, a romániai Országos Magyar Párt elnökének kiáltványa választóihoz.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. január 1., 13. évf. 1. sz., 36. p., Adja a nyilatkozat szövegét. Cenzúrafoltokkal.

2620. MESTER Miklós: Az autonóm Erdély az 1863-64. évi erdélyi országgyűlés végzéseiben. I. [ közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 37-44. p., A közlemény tartalma: "Történelmi előzmények". A szerző részletesen ismerteti a Diploma Leopoldinumot Dósa Elek "Erdélyhoni jogtudomány" c. műve alapján. Vö. még a 2636., 2686., 2746., 3182. tétellel.

2621. FORIS Anna: A tót nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon. II. [közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 45-55. p., Történeti áttekintés (1873-1894). Vö. még a 2614., 2630., 2638., 2646., 2651., 2666., 2677. tétellel.

2622. Ítéletek. [2. közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 56-60. p., A közlemény tartalma: "A magyar helységnevek használata - megengedett"; "Háromévi fogházra ítélték Bojáky Zsigmond ferencrendi szerzetest"; "Felmentetteék egy kommunizmussal vádolt magyar párti tagozati elnököt" (Kupcsó Pált); "A való hírek átvétele a párisi és bukaresti újságokból - nem büntetendő cselekmény"; "Gara Ákost és Rajnai Tibort egyenként három havi fogházra és 5000 lej pénzbüntetésre ítélték".

2623. A magyar nyelv a vasutakon és a postán Csehszlovákiában. Malypetr miniszterelnök válasza Szüllő Géza interpellációjára. DOKUMENTUMOK, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 61-62. p., A közlemény adja az 1934. jan. 17-i válasz szövegét.

2624. Házkutatás a "Slovák" szerksztőségében. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 63-65. p., Híradás az 1934. jan. 6-i, pozsonyi házkutatásról. A közlemény adja azon Slovak-beli cikkek jegyzékét is, "melyek miatt annakidején az autonomisták lpját elkobozták és most ellenük a házkutatást foganatosították".

2625. Letartóztatták a Sudetendeutsche Heimatsfront prágai vezetőit. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 65-66. p., Híradás a csehszlovákiai német párt vezetőinek letartóztatásáról.

2626. A "Katolikus Szemle" új feladatok előtt. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 67. p., A közlemény ismerteti a megújuló folyóirat 1934. januári számát.

2627. KRISTÓF Ödön: Amikor Herczeg Ferenc Slavici Jánossal együtt ült Vácon. Közli: - . KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 68-71. p., A szerző szemelvényeket ad az alábbi műből: Herceg Ferenc emlékezései. Bp. 1933.

2628. Dr. Willer József, a Magyar Párt parlamenti csoportja főtitkárának búcsúztatója I. G. Duca ravatalánál. DOKUMENTUMOK, MK, 1934. január 16., 13. évf. 2. sz., 72. p., Adja a beszéd szövegét.

2629. HEGEDŰS Nándor: A kisebbségek politikai jogegyenlőségének elbukása a választáson. [1. közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. február 16., 13. évf. 3-4. sz., 73-88. p., A szerző vizsgálja a román választójogi törvényt, ill. ennek gyakorlati megvalósulását. Vö. még a 2637., 2645. tétellel.

2630. FÓRIS Anna: A tót nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon. III. [közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. február 16., 13. évf. 3-4. sz., 89-96. p., Történeti áttekintés (1896-1903). Vö. még a 2614., 2621., 2638., 2646., 2651., 2666., 2677. tétellel.

2631. R. Szeben András: A magyar tannyelvű állami elemi iskolák száma és helye. Az "Anuarul Învăţământului Primar. 1933. Minist. Instruct. Publ. Cult. şi Art. Bucureşti" alapján közli: - . DOKUMENTUMOK, MK, 1934. február 16., 13. évf. 3-4. sz., 97-108. p., A közlemény tartalma: "Magyar tannyelvű állami elemi iskolák Erdélyben 1932/33. tanévben". Táblázatos statisztikai adatok. A táblázat adja a tanítók nevét is, községenként.

2632. Ítéletek. [3. közl.] MK, 1934. február 16., 13. évf. 3-4. sz., 109-110. p., A közlemény tartalma: "Amikor Colfescu ügyész felmentést kér" (Csögör Lajos és Kovács György ügyében); "Vass Tibor hittantanárt felmentette a törvényszék az államellenes izgatás vádja alól".

2633. Támadás Muth Gáspár ellen. MK, 1934. február 16., 13. évf. 3-4. sz., 111-112. p., A közlemény ismerteti Waldemar Gust vezércikkét (Ostdeutsche Beobachter, 1934); bő szemelvényekkel.

2634. Bethlen György gróf beszéde a mandátumok igazolási vitájában a kamara 1934 február 5-iki ülésén. DOKUMENTUMOK, MK, 1934. február 16., 13. évf. 3-4. sz., 113-116. p., Adja a beszéd szövegét.

2635. JAKABFFY Elemér: Mihali Tivadar, Goldiş László és Pop-Cicio István emlékéhez. DOKUMENTUMOK, MK, 1934. március 1., 13. évf. 5. sz., 117-120. p, Nekrológ.

2636. MESTER Miklós: Az autonóm Erdély az 1863-64. évi erdélyi országgyűlés végzéseiben. II. [ közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. március 1., 13. évf. 5. sz., 121-128. p., "Történelmi előzmények" (1848-1852). Vö. még a 2620., 2686., 2746., 3182. tétellel.

2637. HEGEDŰS Nándor: A kisebbségek politikai jogegyenlőségének elbukása a választáson. [2. közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. március 1., 13. évf. 5. sz., 129-135. p., A szerző vizsgálja a román választójogi törvényt, ill. ennek gyakorlati alkalmazását. Adatokkal. Vö. még a 2629., 2645. tétellel.

2638. FORIS Anna: A tót nemzetiségi kérdés fejlődése Magyarországon. IV. [ közl.] DOKUMENTUMOK, MK, 1934. március 1., 13. évf. 5. sz., 136-140. p., Történeti áttekintés (1906-1907). Vö. még a 2614., 2621., 2630., 2646., 2651., 2666., 2677. tétellel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék