kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1937: 170 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-170

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3147. JAKABFFY Elemér: Derűlátó visszapillantás. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 1-5. p., A szerző áttekinti a romániai magyar kisebbség eddig elért eredményeit.

3148. CSERESNYÉS Iván: Német írások, magyar elgondolások. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 5-8. p., A szerző ismerteti a Völkischer Beobachter, a Grenzland és a Berliner Börsenzeitung felfogását a nemzeti hovatartozás kérdésében.

3149. Gondolatok egy könyvből. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 8-13. p., Szemelvények báró Wesselényi Miklós "A Harmadik Birodalom keletkezése" c. írásából.

3150. Két történetíró rólunk. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 13-15. p., A közlemény szemelvényeket ad Ivics Alexa (Dan, 1936. nov. 26.) és Iorga Miklós (Balkan Press, 1936. dec. 26.) írásából a jugoszláv-magyar kapcsolatról, ill. általában a kisebbségről.

3151. Ítéletek [52. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 15-18. p., A közlemény tartalma: "Három havi szabadságvesztésre és 10.000 lej pénzbüntetésre ítéltek egy minorita lelksészt (Pongrácz Gellértet); "Súlyosan elítéltek egy lapszerkesztőt" (Gyulai Zsigmondot); "Nótázás miatt elítéltek két székely legénytestvért"; "Felmentették a footbalrajongókat".

3152. Események [38. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 18-20. p., Adalékok a romániai magyarság sérelmeihez. A közlemény tartalma: "Nem engedélyezték a hatóságok a Magyar Párt oradeai tagozatának népszerű jogi előadásait"; "Váratlanul betiltották az EGE aradi alakuló ülését"; "Belügyminiszteri rendelet a helységnevek használatáról" (adja a brassói prefektus 503/1936. sz. rendeletének szövegét is.).

3153. Dr. Kertész János: Báthory István az irodalomban. Báthory István emlékbizottság kiadása, Budapest, 1936. 20-21. p. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 20-21. p., Rövid ismertetés a fenti bibliográfiáról.

3154. Rólunk cikkeznek a "Pesti Napló"-ban. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 21-22. p., A közlemény ismerteti Gratz Gusztáv Bethlen István karácsonyi cikkéhez hozzászóló, Pesti Napló-beli írását, továbbá a Pesti Napló 1936. dec. 31-i vezércikkét.

3155. Scurtu Vasile indítványai. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 22-23. p., A közlemény ismerteti Scurtunak Szatmáron, 1936. dec. 17-én mondott beszédét.

3156. Vaida-Voevod Sándor a helynevek használatáról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 23-24. p., A közlemény szemelvényt ad Vaida-Voevod 1937. jan. 1-én mondott beszédéből.

3157. Az "Universul" rólunk. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 24. p., Rövid ismertetés az Universul (1936) Pop Ghiţă és Pan Halipa felszólalásaival foglalkozó írásáról.

3158. Beköszöntő. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 25-26. p., A Kisebbségi Jogélet szerkesztőségi beköszöntője. A 3158. tételtől a 3161. tételig a Magyar Kisebbség melléklapjának, a Kisebbségi Jogélet 1. évf. 1. számának írásai találhatók. Ezek az írások lapszerkesztési felületességből "beleszámozódtak" a Magyar Kisebbség 1937. 1. számába.

3159. HADNAGY Károly: Az új jogász-nemzedék feladatai a szövetkezeti mozgalom terén. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 26-33. p., Romániában.

3160. PARECZ György: Törvénykönyvek egységesítése. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 34-35. p., A szerző felsorolja a romániai magyar kisebbség szempontjait a törvények egységesítése ügyében.

3161. Törvénykönyvek, végrehajtási útasítások, minisztertanácsi határozatok és miniszteri rendeletek jegyzéke. 1935 január 1-től 1936 december 1-ig. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 1., 16. évf. 1. sz., 36-40. p., A közlemény válogatott bibliográfiát közöl a Monitorul Oficial (1935-1936) számai alapján.

3162. GYÁRFÁS Elemér: Az első kisérlet. Az Averescu-paktum előzményei, megkötésének indokai, szövege, módosításai, következményei, felbomlása és tanulságai. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 16., 16. évf. 2. sz., 41-70. p., A közlemény főbb pontjai: a) "A passzivitás okai"; b) "A ratifikálás után"; c) "A püspök eskütétele"; d) "Mailáth és Nagy Károly püspök irányadó szerepe"; e) "Az 1922. évi liberális választás"; f)"Az 1922-1926. évi liberális uralom"; g) "A paktum indító okai"; h) "A paktum létrejöttének körülményei"; i) "A paktum szövege" (a szerző adja a teljes szöveget). Vö. még a 3168., 3191., 3218., 3226., 3240. tétellel.

3163. Zima Tibor. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 16., 16. évf. 2. sz., 71-72. p., Nekrológ.

3164. Újabb adalék a jugoszláviai magyarok helyzetképéhez. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 16., 16. évf. 2. sz., 72-73. p., A közlemény néhány esetet mutat be, melyekben a magyarok sérelmeit orvosolták.

3165. Ítéletek [53. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 16., 16. évf. 2. sz., 74. p., A közlemény tartalma: "Hat havi fogházra és 10.000 lej pénzbüntetésre ítélték Gábor István újságírót".

3166. Események [39. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 16., 16. évf. 2. sz., 74-75. p., Adalékok a romániai magyarság sérelmeihez. A közlemény tartalma: "Betiltották az oradeai Magyar Bál-t"; "Vallásváltoztatások 1936-ban Baia Mare-n. 43-an hagyták el őseik hitét".

3167. Lepădatu nyilatkozata Bethlen István javaslata kapcsán. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. január 16., 16. évf. 2. sz., 75-76. p., A közlemény szemelvényeket ad Alexandru Lepădatu nyilatkozatából a romániai magyar kisebbségre vonatkozóan.

3168. GYÁRFÁS Elemér: Az első kisérlet. Az Averescu-paktum előzményei, megkötésének indokai, szövege, módosításai, következményei, felbomlása és tanulságai. (Befejező közlemény.) ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 1., 16. évf. 3. sz., 77-99. p., A közlemény főbb pontjai: a) "A paktum és apolitikai pártok" (adja az 1925. nov. 8-i, a Néppárt és az Országos Magyar Párt megbízottainak Brassóban megtartott értekezlete jegyzőkönyvének szövegét is); b) "A liberális paktum"; c) "Az 1926. évi választási kartell (a szerző adja az 1926. ápr. 21-i megállapodás szövegét); d) "Keserű tapasztalatok"; e) "A kartell után"; f) "Tanulságok". Vö. még a 3162., 3191., 3218., 3226., 3240. tétellel.

3169. SZÜLLŐ Géza: Mi magyarok és a cseh-szlovák kormányrendszer. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 1., 16. évf. 3. sz., 99-102. p., A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetéről.

3170. Ítéletek [54. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 1., 16. évf. 3. sz., 102-105. p., A közlemény tartalma: "Felmentették Bethlen György grófot az államellenes izgatás vádja alól"; "Felmentették Simon Endre református lelkészt az államellenes izgatás vádja alól"; "Régi földgömb miatt emelt vád" (Sántha József ellen); "Térdhajlítás a bíróság előtt" (Bienesch Frigyes ügye).

3171. Események [40. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 1., 16. évf. 3. sz., 105-106. p., Adalék a romániai magyarság sérelmeihez. A közlemény tartalma: "Betiltották a satumarei református vallásos egyletek működését".

3172. Dr. Csekey István: A német vezéri állam. Szeged. Szeged városi nyomda és könyvkiadó R. T. 1936. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1937. február 1., 16. évf. 3. sz., 106-107. p., Szemelvénnyel a fenti műről.

3173. Creţu vezérfelügyelő elmélete a székelyekről. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 1., 16. évf. 3. sz., 107-108. p., A közlemény ismerteti Creţunak a Csíki Állami Tanítók Egyesülete 1937. jan. 23-i közgyűlésén tartott előadását; szemelvénnyekkel.

3174. Moldovanu Viktor Bethlen István nyilatkozatához. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 1., 16. évf. 3. sz., 108. p., A közlemény szemelvényt ad Moldovanu nyilatkozatából.

3175. CSIKMADÉFALVI András: Az anyanyelv küzdelme az angol-kelta területen. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 16., 16. évf. 4. sz., 109-113. p., Az angliai kelta népkisebbség sérelméről. A közlemény ismertet egy bírósági tárgyalást.

3176. PROKOPY Imre: Beszélő számok. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1937. február 16., 16. évf. 4. sz., 114-117. p., A szerző adatok tükrében hasonlítja össze a magyarországi szerbek és jugoszláviai magyarok helyzetét.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék