kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1935: 193 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-193

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2787. A Magyar Párt kívánsága és ennek hatása román közéletre. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 1., 14. évf. 1. sz., 1-23. p., A közlemény bemutatja a romániai Országos Magyar Párt elnöki tanácsa és parlamenti csoportja 1934. nov. 12-i ülésén megfogalmazott véleményét, ill. az erre való reagálásokat. A közleménye tartalma: "Willer József kamarai beszéde"; "Gyárfás Elemér szenátusi beszéde"; "Iamandi miniszternek a kamarában elmondott beszédéből"; "Lepădatu kultuszminiszternek a szenátusban elmondott beszédéből" (adja a beszédek, ill. a közbeszólások szövegét); "A román sajtó megnyilatkozásaiból" (lapszemle); "A megtámadott Iamandi miniszter sajtónyilatkozata" (adja a nyilatkozat szövegét); "A szenátus és a kamara vitájából". Vö. még a 2794., 2808., 2815., 2816. tétellel.

2788. HEGEDŰS Nándor: Kétoldalú államszerződések államszerződések a kisebbség érdekében. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 1., 14. évf. 1. sz., 24-29. p., A szerző ismerteti a "Das Minderheitenrecht in bilateralen Staatsverträgen" c. művét (bevezetővel ellátta és kiadta: Werner Hasselblatt; a Nation und Staat 1934. októberi különszáma).

2789. ZIMA Tibor: Hora, Cloşca, Crişan. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 1., 14. évf. 1. sz., 30-33. p., A szerző tiltakozik az ellen, hogy "a százötven évvel ezelőtti epizódot - ti. a Hóra lázadást - felhasználják a nemzeti ellentétek szítására.

2790. Ítéletek. [17. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 1., 14. évf. 1. sz., 34. p., A közlemény tartalma: "Felmentették Kovács Ferenc tanítót a lázítás vádja alól"; "Dr. Paál Árpádot a tábla is felmentette".

2791. Események. [8. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 1., 14. évf. 1. sz., 35. p., Adalék a romániai magyarság sérelmeihez. Lapszemle. A közlemény tartalma: "Megzavart kultúrelőadás" (Keleti Újság, 1934. dec. 12.).

2792. A rétoromán nyelv ügye a graubündeni kantonban. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 1., 14. évf. 1. sz., 36. p., A közlemény szemelvényt ad a Neue Zürcher Zeitung (1934) egyik írásából.

2793. JAKABFFY Elemér: Fiatalságunk bevezetése a politikai életbe. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 37-43. p., A szerző megjegyzéseket fűz az alábbi kér íráshoz: a) Hegedűs Nándor: Levél Ligeti Ernőhöz (Független Újság, 1. sz.); b) Kiss Árpád: A jovégzett fiatalság lehetőségei (Erdélyi Fiatalok, 1934. téli szám). Vö. még a 2810. tétellel.

2794. Epilógus a Magyar Párt parlamenti előterjesztésében. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 44-47. p., A közlemény adja Ionescunak a képviselőházban elhangzott beszédének, ill. a közbeszólások szövegét (1934. nov.). Vö. még a 2787., 2808., 2815., 2816. tétellel.

2795. KERESZTES János: Történeti igazságok. (Székelyek és mócok.) MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 48-50. p., A székelyek elrománosodásához. Vö. még a 2756., 2767. tétellel.

2796. Ítéletek. [18. közl.] MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 51-53. p., A közlemény tartalma: "A Magyar Párt nagy sajtópere" Bethlen György gróf, Zágoni István, Fábián László, Hexner Béla, Gál József ügye.

2797. Események. [9. közl.] MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 54-56. p., Adalékok a romániai magyarság sérelmeihez. Lapszemle. A közlemény tartalma: "Január 22-ére összehívták a postások fegyelmi bizottságát" (Keleti Újság, 1935. jan. 5.); "Kínos incidens a sepsiszentgyörgyi görög katolikus templomban" (Keleti Újság, 1935. jan. 6.); "A satumarei (szatmári) »Graniţa« nyelvvizsgára állítja a rikkancsokat" (Keleti Újság, 1935. jan. 10.).

2798. Hogyan érvényesülnek a ruthének saját földjükön? MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 57. p., Rövid ismertetés egy prágai parlamenti beszédről. Adatokkal.

2799. Horvát katolikusok új vezetés alatt. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 57-59. p., A közlemény beszámol a jugoszláviai katolikus "püspöki kar és a délszláv államhatalom vezetői közötti harcról".

2800. Iorga támadó röpirata Maniu ellen. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 60-61. p., A közlemény ismerteti N. Iorga "Egy legenda története: Maniu Gyula" c. röpiratát.

2801. Magyarországi folyóiratok az "Adatmutató"-ról. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 62-64. p., Ismertetés a Magyar Kisebbség cikkbibliográfiájáról. Lapszemle az alábbi lapokból: Láthatár (1934. okt.), Katolikus Szemle (1934, Turi Béla írása), Magyar Szemle (1934, Szász Zsombor cikke). Szemelvényekkel. Vö. még a 2743. tétellel.

2802. A Timişoarai (temesvári) antirevizionista gyűlés határozata. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 65-67. p., A közlemény adja az 1934. dec. 16-i határozat szövegét.

2803. A csíki jogvédő iroda ellen. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 67-68. p., A közlemény ismerteti a csík megyei ügyvédi kamara 1934. dec. 16-i ülésének lefolyását.

2804. Az "Universul" és "Az ember tragédiája". ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. január 16., 14. évf. 2. sz., 68. p., A közlemény adja az Universul egyik recenzióját.

2805. Kossuth és Masaryk. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 69-73. p., A közlemény szemelvényt ad Hegedűs Loránt "Kossuth Lajos, legendák hőse" c. művéből (282-286. p.). Bevezetővel.

2806. HEGEDŰS Nándor: Köszönő írás. Levél a "Magyar Kisebbség" szerksztőjéhez. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 74-79. p., Elmélkedés a romániai magyar kisebbség helyzetéről.

2807. JAKABFFY Elemér: Téves vádemelések szomorú következményei. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 80-81. p., Romániában. A szerző felsorol néhány esetet.

2808. Iamandi miniszter újabb megnyilatkozása a kisebbségi kérdésben. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 82-86. p., A közlemény adja Iamandi 1935. jan. 22-i, képviselőházi beszédét, a romániai Országos Magyar Párt 1934. novemberi javaslatával kapcsolatban. (Adja a közbeszólások szövegét is.) Vö. még a 2787., 2794., 2815., 2816. tétellel.

2809. Gombos Benő. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 87. p., Nekrológ.

2810. Első számunk vezércikkéhez. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 88. p., A közlemény adja Gyárfás Elemér észrevételét. Vö. a 2793. tétellel.

2811. Ítéletek. [19. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 89-94. p., A közlemény tartalma: "Bethlen György grófot és társait a törvényszék felmentette, csak Gál József dr.-t ítélte el egy hónapi államfogházra és 5000 lej pénzbüntetésre"; "A legutóbbi képviselőválasztás epilógusa a satumarei törvényszék előtt"; "Ítélet a topliţa-ciuci államellenes izgatási perben" (Miklós Árpád ügye); "Hat hónapi fogházra és tízezer lejre ítélték Tódor Józsefet".

2812. Események [10. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 95-99. p., Adalékok a romániai magyarság sérelmeihez. Lapszemle. A közlemény tartalma: "Maramuresben még mindig van egyetértés" (Szamos, 1935. jan. 23.); "Bezárták-e a tasnádi magyar kaszinót" (Erdélyi Lapok, "Újabb csendőrbrutalitás Székelyföldön" (Keleti Újság, 1935. jan. 28.); "Bevonult a fogházba a »Szatmári Újság« főszerkesztője" (Manyák József; Keleti Újság, 1935. jan. 30.); "Rendelet az aradi cégtáblák és reklámfeliratok hivatalos nyelvének hatóságilag ellenőrzött irodalmi tisztaságáról"; "Három évvel ezelőtt előadott műkedvelő előadás miatt bezártak egy kultúrházat" (Keleti Újság, 1935. 29. sz.).

2813. A románok helyzete Bulgáriában. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 100. p., Rövid ismertetés.

2814. A bánsági svábság tiltakozó távírata. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 100. p., A közlemény adja Muth Gáspár Tătărescu miniszterelnökhöz intézett táviratának szövegét.

2815. Gyárfás Eelemér beszéde a szenátus 1935 januaár 29-iki ülésén, melyben újabb magyarázatot ad a Magyar Párt parlamenti megnyilatkozásához. DOKUMENTUMOK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 101-103. p., Adja a beszéd szövegét. Vö. még a 2787., 2794., 2808., 2816. tétellel.

2816. Szenátorok Gyárfás beszédéről. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1935. február 16., 14. évf. 3-4. sz., 104. p., A közlemény ismerteti Mumianu, Iorga, Nistor megjegyzéseit Gyárfás szenátusi beszédéhez (1935. jan. 29.). Szemelvényekkel. Vö. még a 2787., 2794., 2808., 2815. tétellel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék