kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1938: 178 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-178

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


3317. Az új évben - új helyzet előtt. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 1., 17. évf. 1., 1-2. p., Elmélkedés az 1937. évi képviselőválasztások következményeiről.

3318. A Tătărescu-kormány 1937. évi parlamenti választások számadatai. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 1., 17. évf. 1., 2-5. p., A közlemény adatai a Monitorul Oficial 1937. dec. 30-i számából vette át.

3319. JAKABFFY Elemér: "Umvolkung". Isbert és Theil urak figyelmébe. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 1., 17. évf. 1., 5-9. p., Válasz Otto Albert Isbert Deutsche Arbeit-beli (1937. júl.), ill. Volk im Osten (1937. máj. - jún.) Jakabffy Elemér cikkével (Magyar Szemle, 1937. ápr.) polemizáló írásaira.

3320. SZILÁGYI Olivér: A székelyföldi görög keleti és görög katolikus vallású lakosság az 1857-iki és 1910-iki népszámlálások tükrében. [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 1., 17. évf. 1., 9-30. p., Statisztikai adatok, táblázatokban (1857. 1910). A táblázatok az adatokat megyénkénti, járásonkénti, s ezen belül településenkénti bontásban adják. Bevezetővel. Vö. még a 3326. tétellel.

3321. Ítéletek [68. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 1., 17. évf. 1., 31. p., A közlemény tartalma: "Izgatási vád a házfal színe miatt" (Oroszlánszki Istvánné ügye).

3322. Fiatalságunk hitvallása. Mikó Imre dr. programbeszéde Székelyudvarhelyen 1937. dec. 14-én. DOKUMENTUMOK, MK., 1938. január 1., 17. évf. 1., 32-36. p., Az 1937. évi romániai parlamenti választásokról. A közlemény adja Mikó Imre képviselői programbeszédének szövegét.

3323. Az Országos Magyar Párt választási eredményei az 1928., 1931., 1932., 1933. és 1937. években. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 1., 17. évf. 1., 36. p., Romániában. Statisztikai adatok, táblázatban.

3324. A legmértéktartóbb nyilatkozat. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 37-39. p., A közlemény ismerteti II. Károly román királynak a Daily Herald számára adott nyilatkozatát (1938); szemelvényekkel.

3325. DUKA ZÓLYOMI Norbert: A szlovenszkói magyar aktivizmus kérdése. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 39-43. p., A szerző vizsgálja az aktivizmust az alábbi szempontok szerint: a) "Az aktivizmus jellemző tulajdonságai"; b) "Az aktivizmus mint politikai jelenség"; c) "A kultúraktivizmus"; d) "Az aktivizmus mint jelenség".

3326. SZILÁGYI Olivér: A székelyföldi görög keleti és görög katolikus vallású lakosság az 1857-iki és 1910-iki népszámlálások tükrében. (Befejező közlemény.) STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 44-53. p., A szerző az alábbi statisztikai táblázatokat adja: a) magyar vallásúak, ill. román vallásúak (gör. kel. és gör. katolikusok), megyénként, járásonként s ezen belül településenként (1857, 1910); b) "A székelyföldi gör. kel. és gör. katolikus szorványok lélekszám nagysága az 1857-iki és 1910-iki népszámlálás adatai alapján járásonként és városonként". Vö. még 3320. tétellel.

3327. A "Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár" anyagmutatója. [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 53-61. p., Bibliográfia, ill. cikkbibliográfia, tematikus csoportosításban, az alábbi szempontok szerint: a) "Bibliográfiák"; b) "A kisebbségi kérdés történeti fejlődését és kisebbségvédelmi szerződések rendelkezéseit összefoglalóan tárgyaló művek"; d) "A Nemzetek Szövetségére, illetőleg kisebbségvédelmi kötelezettségére vonatkozó művek". Vö. még a 3336. tétellel.

3328. Ítéletek [69. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 61-62. p., A közlemény tartalma: "Egy dettai futballcsapat tagjainak büntetését a tábla enyhítette".

3330. Goga miniszterelnök nyilatkozata a "Popolo di Roma" és a "Stampa" részére. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. január 16., 17. évf. 2. sz., 67. p., Rövid ismertetés. Szemelvénnyel a Radorból (1938).

3332. Őfelsége kiáltványa. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 69. p., II. Károly román király 1938. februári kiáltványának szövege.

3333. Királyi rendelet az ostromállapotról. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 70. p., A Monitorul Oficial 1938. febr. 11-i száma alapján közli II. Károly román király rendeletének szövegét.

3334. A minisztertanács fontos határozatai. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 71. p., A közlemény adja az 1938. febr. 12-i, II. Károly román király elnökletével tartott minisztertanács határozatait.

3335. BECSKY István: Az 1937. évi képviselőválasztás a Temes-Torontál megyei választás tükrében. A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 71-79. p., A szerző összeveti az 1937. évi képviselőválasztás eredményeit az 1933. évi adatokkal. Statisztikai táblázatokkal.

3336. A "Népkisebbségpolitikai és Jogi Könyvtár" anyagmutatója. (Befejező közlemény.) A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 80-89. p., Bibliográfia, ill. cikkbibliográfia, tematikus csoportosításban, az alábbi szempontok szerint: a) "A kisebbségi kérdésekre vonatkozó statisztikai művek"; b) "A nemzetkisebbségi kongresszusok kiadványaiból"; c) "Elméletek a kisebbségi kérdések lényegéről és megoldásukról"; d) "Románia kisebbségeiről"; e) "Csehszlovákia kisebbségeiről"; h) "Tanulmányok a világháború előtti nemzetiségi kérdésekről"; i) "Folyóiratok"; j) "Kisebbségi kérdésekkel foglalkozó évkönyvek, jelentések, lexikonok és naptárak". Vö. még a 3327. tétellel.

3337. Ítéletek [70. közl.] A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 90-91. p., A közlemény tartalma: "A törvényszék feloszletta a szatmári Iparos Otthont"; "Felmentette a hadbíróság Vadai Béla élesdi református esperest a nemzetgyalázás vádja alaól"; "Kilenc hónapi fogházra ítélték Nits István református lelkészt".

3338. Események [53. közl.] A KÜLFÖLDI LAPOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 91-92. p., Adalékok a romániai magyarság sérelmeihez. A közlemény tartalma: "Nóta-rendelet" (Kolozsváron); "Mérnökök szövetsége 90 százalékos román személyzetet követel" (adja a bukaresti kongresszus - 1938. jan. 30. - hatérozati javaslat szövegét).

3339. Juhász István: Az új értelmű román nacionalizmus. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 92-98. p., A közlemény részletesen ismerteti Juhász István fenti címmel megjelent tanulmányát (Hitel, 1937. 4. sz., ill. különlenyomatban). Bő szemelvénnyel.

3340. [DUKA ZÓLYOMI Norbert] D. Z. N.: Propaganda és tudomány. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 98-99. p., A szerző ismerteti az alábbi művet: Chelmár József: Die nationalen Minderheit in Mitteleuropa (német és francia nyelven) c. művét.

3341. [DUKA ZÓLYOMI Norbert] D. Z. N.: Peuples et Frontières. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1938. február 16., 17. évf. 3-4. sz., 99-100. p., A szerző ismerteti a fenti folyóirat 1937. decemberi számát.

3342. Románia új alkotmánya. [1. közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1938. március 1., 17. évf. 5. sz., 101-117. p., Adja az 1938. febr. 20-i alkotmány szövegét. Vö. még a 3351. tétellel.

3343. PONGRÁCZ Kálmán: Szempontok a nemzetiségi és kisebbségi kérdés bírálatához. A szórványvédelem jelentősége és az asszimiláció problémája a kisebbségi életben. [1. közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1938. március 1., 17. évf. 5. sz., 117-128. p., Jogelméleti tanulmány. Vö. még a 3351. tétellel.

3344. Események. [54. közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK., 1938. március 1., 17. évf. 5. sz., 128. p., A közlemény tartalma: "Ismét szabad igazoló okmányokat kiadni a zsidók számára Satumare megyében".

3345. A vegyes házasságokról. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK., 1938. március 1., 17. évf. 5. sz., 128-129. p., A közlemény röviden ismerteti Petre Râmneanţu "Căsătoriile mixte în Transilvania" c. művét.

3345. A német népköltöztetéshez. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. november 16., 18. évf. 21-22. sz., 515-530. p., A közlemény adja Hegedűs Nándor cikkét (Szabadság, 1939. okt. 24.), továbbá lapszemlét a következő lapokból: National Zeitung (1939. okt. 10., "Hitler kisebbségi tervei" c. írás), Basler Nachrichten (1939. okt. 10., "A németek sürgetett kivonulása a Baltikumból" c. írás), National Zeitung (1939. okt. 10. 469. sz., ill. okt. 11., "A német kisebbség »Népvándorlása«. Kétségbeesés a balti németek között", "Tárgyalások a balkáni államokkal", "Kivándorlás Lettországból" c. írások), Basler Nachrichten (1939. okt. 12., "Nehézségek a német-észt tárgyalások körül" c. írás), Neue Zürcher Zeitung (1939. okt. 12., "Délkelet-Európa és a német átköltözés" c. írás), Basler Nachrichten (1939. okt. 13., "A németek eltávolítása Lettországból és Észtországból" c. írás), Zürcher Zeitung (1939. okt. 13., "Elhagyja-e a német kisebbség Oroszországot?" c. írás), Basler Nachrichten (1939. okt. 14-15., "Mit vihetnek magukkal a németek" c. írás), Neue Zürcher Zeitung (1939. okt. 16. Az észtországi németekről), Frankfurter Zeitung (1939. okt. 17., "A németek elköltözése Észtországból. Jegyzőkönyv aláírása Revalban", "Visszavándorlás Rigából" c. írások), Frankfurter Zeitung (1939. okt. 20.), "A balti németek új feladatai", "Revalt elhagyja az első németeket szállító hajó" c. írások), Münchener Neueste Nachrichten 1939. okt. 22., "Új feladatok megszokott környezetben. Az első balti németek új otthonban. Megérkezés Gotenhafenbe", "Az asszonynép gondolkodása" c. írások), Münchener Neueste Nachrichten (1939. okt. 23., "Megállapodás a déltiroli áttelepülés ügyében. Az összes birodalmi németek elvándorlása. A német kisebbség részére szabad az elhatározás" c. írás).

3346. Népszvazás a rétó-románok érdekében. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK., 1938. március 1., 17. évf. 5. sz., 129-131. p., A közlemény hírt ad az 1938. februári, svájci népszavazásról. Statisztikai táblázattal (1920-ból, nemzetiségek szerint).

3346. Az állampolgársági ügyek végleges rendezése. ROMÁNOK RÓLUNK, MK., 1939. november 16., 18. évf. 21-22. sz., 530-534. p., A közlemény adja a Monitorul Oficialban (1939. okt. 20.) megjelent rendelettörvényt, továbbá részletet az indoklásból. Megjegyzéseket fűz továbbá "Az állampolgárság ügye", ill. Balogh Arthur "Orvosolja-e az új törvény az állampolgárság körüli bajokat? c. cikkekhez. Vö. a 3607., 3608. tétellel.

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék