kazai magdolna
Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942

 

       bibliográfiák   » Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
    év 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
 
  név- és helynévmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutato a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1936: 170 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-170

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


2979. Az új év küszöbén. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 1-3. p., A közlemény röviden vázolja a kisebbségek helyzetét 1935-ben.

2980. JAKABFFY Elemér: "Egy szétrombolt legenda" ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 4-7. p., A szerző különböző vélemények alapján bemutatja I. Maniu 1914-1915. évi tevékenységének jelentős voltát.

2981. Az Országos Magyar Párt jogügyi szakosztályának előadásai. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 8. p., A közlemény beszámol arról, hogy a közgazdasági szakosztály, ill. a kisebbségi és történelmi szakosztály üléseinek vitaanyagát megjelentette. Továbbá ismerteti a jogügyi szakosztály 1935. dec. 8-i ülésének tárgysorozatát.

2982. SOÓS István: Comitetul Local és Central de Revizurire. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 9-24. p., A szerző beszámol a Románia közigazgatási törvényei körüli vitákról (1929-1935). Bemutatja a Comitetul Local de Revizuire és a Comitetul Central de Revizuire nevű intézmények létrejöttét, hatáskörét, működését is.

2983. Adatok az "arányosság" jelszavához. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 25. p., A közlemény bemutatja, "miképpen áll a közalkalmazottak számaránya románok, magyarok és más nemzetkisebbségek között" Odorheiuban (Székelyudvarhelyen).

2984. Ítéletek [35. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 26-27. p., A közlemény tartalma: "Az előzetes katonai kiképzés zălăui felügyelőségének ítélete". A közlemény adja a felügyelőség büntető parancsának szövegét (1935. dec. 4.).

2985. Események [22. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 28. p., A közlemény tartalma: "Réti Imre, Tőkés Ernő, Ugron András és Mátis András üdvözölték Titulescu külügyminisztert" Lapszemle (Kelet Újság, 1935. dec.). Vö. még a 2993. tétellel.

2986. Hans Otto Roth a román nacionalizmusról és a német kisebbség helyzetéről. MÁS NEMZETKISEBBSÉGEK HELYZETKÉPEIBŐL, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 29. p., A közlemény részletet ad Roth 1935. dec. 12-i kamarai beszédéből.

2987. A franciaországi magyarság. KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 30-31. p., A közlemény ismerteti az alábbi művet: A franciaországi magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életéből. Szerk. Baráth Tibor. Szemelvényt is ad Mikó Imre e műben található tanulmányából.

2988. Hány magyar főiskolás végzett Bucureştiben és hol nyertek alkalmazást? STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1936. január 1., 15. évf. 1. sz., 32. p., A közlemény a Bucureşti-i Sajtótudósító alapján ad adatokat a Koós Ferenc-Kör Diákosztályáról.

2989. JAKABFFY Elemér: Egyébként... STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 33-34. p., A szerző megjegyzéseket fűz Boldizsár Ivánnak, ill. Német Lászlónak a romániai magyarságról való vélekedéséhez.

2990. PARECZ György: A közigazgatási törvény javaslata, különös figyelemmel a kisebbségek szempontjaira. [1. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 35-48. p., A szerző részletesen elemzi "az új közigazgatási törvényjavaslatot" (1935). Vö. még a 2999. tétellel.

2991. Bírák, ügyészek, bírósági és ügyészségi tisztviselők nemzetiségi megoszlása Erdélyben 1934 október 15-én. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 49-56. p., A közlemény adja az alábbi statisztikai ráblázatokat is: a) "Bírák, ügyészek, bírósági és ügyészségi tisztviselők nemzetiségi megoszlása Erdélyben 1934. okt. 15-én"; b) "Az egyes bíróságoknál alkalmazott bírósági és ügyészségi személyek összesített nemzetiségi statisztikája Erdély megéiben 1934 okt. 15-én".

2992. Ítéletek [36. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 57-59. p., A közlemény tartalma: "Nem izgatás a jogos bírálat" (Reinhart Gyula ügye); "Felmentéssel végződött a névtelen feljelentés alapján emelt vád" (Oltean Albert, Szabó Attila, Szikszay Márton ügye).

2993. Események [23. közl.] STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 59. p., A közlemény tartalma: "Sem Ugron András, sem Ugron Ákos nem volt a »Magyar Parasztpárt« ülésén". Helyesbítés a 2985. tételhez.

2994. "Jos laba de pe tricolor" KÖNYVEK SZEMLÉJE, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 60-61. p., A közlemény ismerteti Victor Eftimiu fenti címmel megjelent röpiratát; szemelvényekkel.

2995. Újabb rendelet a magyarországi kisebbségi iskolákról. A KISEBBSÉGEK TÉTELES JOGA, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 62-63. p., A közlemény adja az alábbi rendelet szövegét: "A m. kir. minisztériumnak 11.000/1935. M. E. szám alatt kiadott rendelete a 4.800/1923. M. E. számú kormányrendelet 18 §-ában a népiskolákra vonatkozóan foglalt rendelkezések végrehajtása tárgyában". Vö. még a 3021., 3044. tétellel.

2996. Vaida-Voevod újabb magyarázata a numerus valachicusról. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. január 16., 15. évf. 2. sz., 64. p., A közlemény bő szemelvényt ad Alexandru Vaida-Voevod egy magyar újságíró előtt tett nyilatkozatából.

2997. DÁNIEL Antal: A magyar liberálizmus és a nemzetiségi mozgalmak történetének közös útjai. [1. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. február 16., 15. évf. 3-4. sz., 65-74. p., Történeti áttekintés (19. sz. eleje - 1868). Vö. még a 3004., 3012. tétellel.

2998. PÉTERFFY Jenő: A közigazgatási bíráskodás Romániában. ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. február 16., 15. évf. 3-4. sz., 75-84. p., A joggyakorlatot bemutató, áttekintő tanulmány.

2999. PARECZ György: A közigazgatási törvény javaslata, különös figyelemmel a kisebbségek szempontjaira. (Befejező tanulmány.) ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. február 16., 15. évf. 3-4. sz., 85-88. p., A szerző részletesen elemzi "az új közigazgatási törvényjavaslatot" (1935). Vö. még a 2990. tétellel.

3000. Ítéletek [37. közl.] ROMÁNOK RÓLUNK, MK, 1936. február 16., 15. évf. 3-4. sz., 89-90. p., A közlemény tartalma: "»Valah«-vita a hadbíróság előtt" (Salamon Mihály és Dreizig János ügye); "A hadbíróság felmentette Jávor Bélaát"; "Súlyosan elítélte a törvényszék az izgatással vádolt craidorolţi legényeket".

3001. Erdély természetes népszaporodása 1920-1930 között. STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK, MK, 1936. február 16., 15. évf. 3-4. sz., 91-97. p., A közlemény az alábbi statisztikai táblázatokat adja: "Erdély népszaporodása 1920-1930"; "Erdélyi megyék nemzetiség szerinti csoportosítása az 1930-as népszámlálás alapján"; "Természetes szaporodás 1000 lélekre" (1920-1933).

3002. Az "Új Kor" adatközlése a szlovák-magyar közeledésről. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1936. február 16., 15. évf. 3-4. sz., 98-100. p., A közlemény adja a Nástup Kozma Ferenchez intézett levelének szövegét (Új Kor, 1935. dec. 20.)

3003. PROKOPY Imre: A jugoszláv egyenjogúság elméletben és a valóságban. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1936. március 1., 15. évf. 5. sz., 101-103. p., A szerző néhány esetet sorol fel az egyenjogúság hiányának bemutatására.

3004. DÁNIEL Antal: A magyar liberalizmua és a nemzetiségi mozgalmak történetének közös útjai II. [közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1936. március 1., 15. évf. 5. sz., 104-113. p., Történeti áttekintés (19. sz. eleje-1930). Vö. még a 2997., 3012. tétellel.

3005. A destruktív és subversív kisebbségi sajtó. FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1936. március 1., 15. évf. 5. sz., 114-117. p., A közlemény röviden vázolja a romániai kisebbségi sajtó helyzetét. Szemelvényekkel több lapból.

3006. PARECZ György: Az új nemzedék seregszemléje. Közzéteszi: - dr. [1. közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1936. március 1., 15. évf. 5. sz., 118-123. p., A szerző adja "az 1900. és 1917. évek között született, magukat magyaroknak valló és főiskolai végzettségű román állampolgárok névsorát", megyénként, ezen belül településenként. A közlemény adja a foglalkozást is. Bevezetővel. Vö. még a 3022., 3033., 3046., 3053., 3120. tétellel.

3007. "Na most beszéljen Jehlicska!" FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1936. március 1., 15. évf. 5. sz., 124-125. p., A közlemény szemelvényt ad Jehlicska Hodžával, Masarykkal és Benešsel foglalkozó nyilatkozatából.

3008. Ítéletek [38. közl.] FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE, MK, 1936. március 1., 15. évf. 5. sz., 126-128. p., A közlemény tartalma: "Ghibu feljelentésére egy évi szabadságvesztésre ítéltek el egy oradeai újságírót" (Daróczi Kis Lajos és Arató András ügye); "Jogtalanul szüntették be a baia-marei festőiskolát"; "Az újságíró akkor is felelős, ha a cikk keresztül ment a cenzúrán" (Hollósi H. Sándor ügye).

kapcsolódó
» a Magyar Kisebbség honlapja
» a repertóriumról
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék